การรับประกันคุณภาพหรือ Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) การประกันคุณภาพแบนด์วิธธ์ สิ่งสำคัญยุค IoT

การรับประกันคุณภาพหรือ Quality of Service (QoS) ของเครือข่าย...
When the Retail Changing the Way

When the Retail Changing the Way การเข้าถึงลูกค้า 4.0 เขาทำกันยังไง ?

ปัจจุบันผู้ประกอบการค้าปลีกกำลังอยู่ในช่วงทบทวนถึงการขยายพื้นที่ใช้งานและสาขา รวมไปถึงการลงทุนพัฒนาโซลูชันทางด้านไอที ซึ่งถือเป็นหนึ่งกลไกที่สำคัญของธุรกิจนี้ เนื่องจากต้องเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้ธุรกิจ Retail...

RETAIL TRANSFORMATION ถึงยุคที่ค้าปลีกต้องปรับตัว

ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ เริ่มหายไปเพราะสาเหตุหลักๆ การที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป จึงทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ล้มหายหายตายจาก รวมทั้ง Retail...
แพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

eHealth บูรณาการระบบสุขภาพไทยด้วย Digital Health Care

ภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ Digital Economy นั้นภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหนึ่งในการขับเคลื่อนที่น่าสนใจนั้นก็คือ eHealth  e-Health...

ก้าวใหม่สู่อุตสาหกรรมการบริการด้านสุขภาพในอนาคตด้วย Data Lake

เราอยู่ในยุคของ Information Generation ยุคที่สังคมดิจิทัลกำลังเติบโต และข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้ว ในมุมธุรกิจ...
Digital Health Care

การแพทย์ไทยยุคใหม่ ขับเคลื่อนด้วยระบบ Digital Health Care Service

หัวใจสำคัญของประเทศไทยยุค 4.0 คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy”...

FinTech Startup Changing Financial Industry Thailand

หลังจากที่หลายฝ่ายมองการเข้ามาของ FinTech (ฟินเทค) สภาพแวดล้อมของระบบสถาบันการเงินไทยจะแตกต่างไปจากเดิม ผู้เล่นดั้งเดิมจะมีอนาคตเป็นอย่างไร ?...

FinTech เทคโนโลยีที่จะกำลังจะพลิกโฉมธุรกิจไทย

วันนี้ FinTech (ฟินเทค) ยังมีผลกระทบกับภาคธุรกิจ และทิศทางของประเทศที่กำลังจะผลักดันสู่ Digital Economy หลายธนาคารให้ความสำคัญกับฟินเทค ในฐานะโอกาสและนวัตกรรมใหม่ ๆ ของสถาบันการเงิน ขณะที่ผู้ให้บริการมือถือ มองฟินเทคเป็นธุรกิจที่น่าลงทุน

Fintech นวัตกรรมพลิกโลก

Fintech นวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนการใช้ชีวิตผู้คนจากรูปแบบเดิม

Seminar

T3 Technology ได้ก่อตั้งบริษัทย่อย Enterprise T3 IDC

เปิดตัวด้วยการเป็นพันธมิตรกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Inspur Information ผู้นำด้านเซิร์ฟเวอร์ระดับโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นผู้นำด้านไอทีแพลตฟอร์มระดับชาติ T3 Technology...