Home Knowledge Update

Knowledge Update

IT In Healthcare ใช้อย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดโทษมากเกินไป

IT In Healthcare ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทุก ๆ อุตสาหกรรม...
e-Tax

ระบบภาษีออนไลน์ (e-Tax) สำคัญอย่างไร ทำไมธุรกิจจำเป็นต้องรู้

ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกส่วนในสังคมต้องเร่งลงมือเปลี่ยนแปลงไม่เว้นแต่การเก็บภาษีที่กำลังก้าวไปสู่รูปแบบ ภาพษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) highlight เมื่อโลกก้าวสู่ของเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางการสือสาร และเทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วสูง...

Cyber Resilience คืออะไร? ต่างจาก Cybersecurity อย่างไร? ทำไมวันนี้ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ?

ในปัจจุบันคำว่า Cybersecurity กำลังกลายเป็นคำยอดฮิตในวงการไอทีและนอกวงการไอทีอีกด้วย ประชาชนทั่วไปได้เห็นปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ตามสื่อต่าง ๆ กันอย่างต่อเนื่อง  เช่น...
Filter Bubble Effect

ปรากฎการณ์ Filter Bubble Effect สิ่งที่ทำให้เห็นข้อมูลบน Social ผิดเพี้ยนไปจากความจริง

Filter Bubble Effect ปรากฎการณ์ที่ทำให้เห็นข้อมูลบน Social ผิดเพี้ยนจากความจริง เหตุเพราะเราได้มอบข้อมูลให้พวกเขามากจนเกินไป หลายคนอาจยังไม่ทราบดีว่า...
รถยนต์ไร้คนขับ

ทำไมจึงเป็นการยาก ที่จะสร้างรถยนต์ไร้คนขับจริง ๆ บนท้องถนน

รถยนต์ไร้คนขับ รถที่ผู้เขียนหมายถึงรถที่สามารถนำพาตัวเองไปสู่จุดหมายโดยไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลย ทำไมเป็นการยากที่จะสร้างมันให้สมบูรณ์ ลองมาดูบทวิเคราะห์นี้กัน ปัจจุบันถึงแม้จะมีบริษัทยักใหญ่ด้านเทคโนโลยี และวิศวกรชั้นนำระดับโลกได้ระดมความคิดเพื่อสร้างรถยนต์ไร้คนขับ โดยหลายบริษัทอ้างว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะสมบูรณ์และพร้อมใช้งานไม่เกินปี...

IT Auditorial เทคนิคการตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องคอมพิวเตอร์

IT Auditorial เทคนิคการตรวจสอบศูนย์คอมพิวเตอร์หรือห้องคอมพิวเตอร์ โดยรวมทั้งด้านความปลอดภัย และสภาพของสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ที่สำคัญที่ใช้สำหรับจัดเก็บหรือจัดวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer...

8 เทคโนโลยีสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง... highlight เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และยังคงความเป็นผู้นำในตลาดนี้...
Submarine Cable

เคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) สร้างไทยเป็นศูนย์กลาง AEC ได้จริงหรือ?

วันนี้เมื่อโลกก้าวก้าวเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มตัว เทคโนโลยีสมัยใหม่ของสายเคเบิ้ล แบบใยแก้วนำแสง แบบนำลงใต้น้ำ (Submarine Cable)...

AI Changed the World and Human Life อันตราย หรือประโยชน์?

เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เกิดคำถามมากขึ้นทุกวันว่า การเกิดขึ้นของนวัตกรรมนี้จะสร้างประโยชน์ หรือสร้างโทษมากกว่ากัน? ปัจจุบันวงการดิจิทัลเดินหน้าก้าวไกลจากในอดีตไปมาก...

Seminar