Friday, January 18, 2019


Cyber Security

Facebook ฝ่าฝืนกฎไซเบอร์ของเวียดนาม และปฎิเสธที่จะทำตามข้อเรียกร้อง

กระทรวงไอซีทีของเวียดนามเผยข้อมูล Facebook ได้ละเมิดกฎไซเบอร์ของเวียดนาม โดยอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ความคิดเห็นต่อต้านรัฐบาลบนสื่อของรัฐ Facebook ฝ่าฝืนกฎไซเบอร์ของเวียดนาม โดย Facebook ได้ละเมิดกฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับใหม่ของเวียดนาม ที่พึ่งมีผลบังคับใช้ตั่งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมา...

Social

2,154FansLike
2FollowersFollow
3,471SubscribersSubscribe

A.I

เผยผลสำรวจพบองค์กรเริ่มเน้นใช้ AI ด้วยความรับผิดชอบ และมีจริยธรรม

รายงานศึกษาล่าสุดชี้ชัด 92% ขององค์กรผู้นำด้าน AI ได้อบรมจริยธรรมแก่บุคลากรด้านเทคโนโลยี และ...

เปิดปม AI เทคโนโลยียุคใหม่ จะมาแทนที่มนุษย์จริง หรือไม่?

สำหรับปี 2018 อาจเรียกได้ว่าเป็นปีแห่ง AI เทคโนโลยียุคใหม่ ที่ปัจจุบันกลายเป็นที่ถกเถียงพอควรว่า...

IOT

Digital Transformation

Digital Ecosystem

2019 ปี แห่ง Digital Ecosystem ที่ขับเคลื่อนด้วย Data และการลดจุดอ่อน

ปี 2019 การเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งที่จะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาล และเทคโนโลยีที่จะสร้างระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) รูปแบบใหม่ ๆ และลดจุดอ่อนลง... เมื่อถึงช่วงเวลาที่โลกเดินทางรอบดวงอาทิตย์จนครบไปอีกหนึ่งรอบ...

Most Popular

Interview

INET-IDC3

INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ

INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ จากที่รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  ทำให้องค์กรไทยต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด...

Blockchain

Smart City

Lastest News