Robot Arms

พลัง และความสำคัญของเทคโนโลยีแขนกล (Robot Arms) ในภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันการนำเทคโนโลยีแขนกล (Industrial Robot Arms)...

3 Case study : การใช้งาน Cloud Volumes ONTAP บริหารจัดการข้อมูล

3 กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากการใช้ประโยชน์จากการแบ่งระดับชั้นข้อมูล (Data Tiering)...
Content Marketing

มิติใหม่ในทำ Content Marketing เผื่อเข้าถึงลูกค้าผ่านแฟลตฟอร์มด้านเสียง

ในปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคถูกล้อมด้วยการทำ Content Marketing จากสื่อมากมากจากทุกทิศทางในชีวิตประจำวัน...

เมื่อ Smart Phone คือ ปัญหาของสิทธิพลเมืองที่ต้องระวัง…

ในโลกที่ทุกสิ่งทันสมัยมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ...
e-Tax

Checklist เตรียมความพร้อมเข้าระบบ e-Tax สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิตอลตัวจริง

เช็ดความพร้อมที่ต้องเตรียมพร้อมหลังกรมสรรพากร ได้ปรับรูปแบบใบกำกับภาษี สู่รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-Tax...
Human

มนุษย์ (Human) ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่องค์กรยังต้องจ้างแม้เทคโนโลยีล้ำสมัย

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยีส่งผลทำให้องค์กรเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีแทนที่มนุษย์ (Human) แต่ในความจริงแล้วเทคโนโลยีนั้นไม่สามารถแทนมนุษย์ได้ทุกเรื่อง... highlight ผู้สมัครงานไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่ถูกสัมภาษณ์ แต่ยังเป็นผู้ประเมินผู้ที่สัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน โดยผู้สมัครงานส่วนใหญ่...
e-Tax

ส่องแนวคิด อินเดีย หลังรื้อระบบภาษีสู่ระบบออนไลน์ (e-Tax)

ปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศ กำลังเร่งปรับระเบียบโครงสร้างด้านภาษี แต่ประเทศอินเดีย คือหนึ่งกรณีศึกษาที่น่าสนใจ...
e-Tax

ระบบภาษีออนไลน์ (e-Tax) สำคัญอย่างไร ทำไมธุรกิจจำเป็นต้องรู้

ในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกส่วนในสังคมต้องเร่งลงมือเปลี่ยนแปลงไม่เว้นแต่การเก็บภาษีที่กำลังก้าวไปสู่รูปแบบ ภาพษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) highlight เมื่อโลกก้าวสู่ของเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางการสือสาร และเทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วสูง...
Humanities

ทำไมบริษัทฯ ด้านเทคโนโลยีจำเป็นต้องรวมมนุษย์ศาสตร์ (Humanities) เข้าไป

อาจเป็นเรื่องที่ชวนสงสัยว่า บริษัทฯ ต่าง ๆ ที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี หลาย...
5G

เผยผลสำรวจ คาดภายใน 6 ปี 60% ของประเทศในอาเซียนพร้อมใช้ 5G

ผลการศึกษา 5G ในภูมิภาคอาเซียน พบว่าภายในปี 2568 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนพร้อมใช้งานเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจ...

Seminar

ดีอี-ETDA เดินหน้าโครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212 ETDA) ปีที่ 2

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดแถลงข่าวเปิดตัว โครงการสร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ (1212...