ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไลฟ์สไตล์และวิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป คนยุคใหม่ต้องปรับตัว สถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน ด้วยโลกอนาคตเป็นของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นจึงต้องเตรียมคนแห่งอนาคต เพื่อเผชิญกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลง

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) พร้อมแล้วจะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ปั้นวิทยาลัย ด้วยรูปโฉมใหม่ ทันสมัย สู่ Digital Transformation Vocational School จับมือกับพาร์ทเนอร์เพื่อสร้างความร่วมมือในเรื่องของหลักสูตรและพัฒนาไลน์วิชาใหม่ ๆ พร้อมจัดระบบโปรแกรมการบริหารวิทยาลัย โดยใช้ แอปพลิเคชัน School Bright เข้ามามีบทบาทมิติใหม่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งปรับ 3 รูปแบบ คือ

1.People Transfomation เป็นการปรับวิธีคิดและพัฒนาบุคลากร ครู ให้เป็น Coach โดยใช้เทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆ ปรับการเรียนการสอนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าในตนเองและอาชีพการงานได้ ตลอดจนให้โอกาส ครูอาจารย์เรียนรู้และทดลองโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์กับวิชาการและการเรียนรู้ นอกจากนี้ความร่วมมือกับภาคเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจยุคใหม่ในการ update ความรู้ ทำโครงการร่วมกันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาสู่วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ เช่น Sky  11 ( สกาย วัน วัน) ที่ร่วมเป็น knowledge partner ในเรื่อง drone ซึ่งจะเป็น game changer ในหลายธุรกิจ

2.Space Transfomation คือ การปรับพื้นที่การเรียนการสอนและกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อมิติใหม่ในการเรียนรู้ โดยลดพื้นที่ lecture และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฎิบัติ ทดลอง พื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูล ทำงานร่วมกัน ตลอดจนพื้นที่ให้อาจารย์หลากหลายสาขาทำงานร่วมกัน ตลอดจน virtual space หรือพื้นที่เสมือน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันได้ทุกที่ทุกเวลา มีการปรับพื้นที่เป็น co-learning space

3.Technology Transfomation ใช้เทคโนโลยีและ applications ต่าง ๆ สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบันทั้งการลงทะเบียน การเรียนรู้ การยืมอุปกรณ์เครื่องมือ การใช้ e-wallet ใช้จ่าย การสื่อสารกับครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน โดยเทคโนโลยีทันสมัยมาเป็นตัวขับเคลื่อนส่งต่อ อาทิ SkillLane และ Speexx เป็น Platform การเรียนรู้ซึ่งใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูซ้ำและมีบททดสอบ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนและสนุกกับการเรียน

พร้อมกันนี้ Siamtech ผนึก SkillLane ร่วมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ด้วย ‘วิชาชีพออนไลน์’ ใน โครงการ ‘Siam Avanced Program (SAP)’       

                                          

รศ. ดร. จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) กล่าวว่า เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลง และช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเท่านั้น เพราะการศึกษาแบบออนไลน์สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังสามารถควบคุมคุณภาพการเรียนการสอนได้ด้วย โดยครั้งนี้ได้จับมือกับ SkillLane ผู้ให้บริการ Online Learning Platform และ Digital Training Platform อันดับ 1 ของประเทศไทย มุ่งเน้นนำร่อง 4 วิชาที่เป็นทักษะสายอาชีพ และตอบโจทย์ความต้องการอย่างมากในตลาดปัจจุบัน ได้แก่ วิชา Smart Home, Drone 101, Lifestyle Blogger และ The Algorithm                                

ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่

1. Smart Home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้งานภายในบ้านเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น การเปิด-ปิดระบบแสงสว่าง การสั่งการเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือการรดน้ำต้นไม้ รวมถึงระบบความปลอดภัยกล้อง CCTV การดัดแปลงแก้ไขวงจรใช้งานภายในบ้าน และการเขียนโปรแกรมควบคุม

2. Drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็กด้วยโปรแกรม Flight Mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์ จากผู้เชี่ยวชาญ Sky  11 โดยจะได้รับทั้งคำแนะนำ ข้อควรระวัง ไปจนถึงเทคนิคต่าง ๆ เช่น ส่วนประกอบ, วิธีประกอบ, การกำหนดทิศทาง และการดูสภาพอากาศ

3. Lifestyle Blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ชื่อดังบนโลกออนไลน์ ‘CAPNUTT’ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจผ่านการท่องเที่ยว หรืออาหาร ไปจนถึงการถ่ายรูปให้ดูโดดเด่นน่าสนใจ การโปรโมทสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอย่าง Instagram หรือ Facebook และ

4. The Algorithm เป็นการเรียนรู้กระบวนการคิดแบบนักพัฒนา เพื่อเข้าใจหลักการคิด, การวางแผน, การวิเคราะห์, วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถามอย่างไรให้ดีที่สุด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ในอนาคต

เอกฉัตร อัศวรุจิกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งก่อตั้งแพลตฟอร์มคอร์ส เรียนออนไลน์ SkillLane เปิดเผยว่า SkillLane มีความยินดีที่ทาง Siamtech มาร่วมสร้างความสำเร็จทางการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง SkillLane ร่วมกัน เพื่อที่จะช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่สนใจ ทั้งยังช่วยขยายขอบเขตความรู้ให้กว้างขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาที่คัดสรรมาให้เฉพาะ ไร้ข้อกังวลเรื่องเวลาและสถานที่ โดยเรียนผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างง่าย สะดวก ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร

ในการร่วมมือครั้งนี้จะยิ่งทำให้ Siamtech และ SkillLane เป็นผลดีกับผู้เรียนของเราและคนที่สนใจอย่างแน่นอน เพราะสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากจะส่งมอบความรู้ที่ดีที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนของเรา

กวิน กตัญญูทวีทิพย์ ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวว่า ต้องการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ จึงได้ร่วมมือกับ SkillLane ในการปรับการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล

โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อนประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ Smart Home และ Drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4 – 6 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากเรียนมากที่สุด

การเรียนในแต่ละหลักสูตรเราจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัยก็จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ 

และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรงเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจเป็นการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะด้าน ‘Coding’ และทักษะด้าน ‘Design Thinking’ หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่ต้องติดตามกันต่อไป

มาสร้างโอกาสและความท้าทายกับ SAP วิชาชีพออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครได้ที่ คุณเหมมิญช์ เถลิงมหาโชคพิมล โทร.090 017 8538 / Email: hemmin_tha@siamtech.ac.th