Education Disruption

Education Disruption อนาคตการศึกษาไทย ปรับตัวอย่างไรให้ทัน

จุดประกายปฏิวัติการศึกษาไทย กับงาน Education Disruption Conference and...

6 ขั้นตอนที่จำเป็นในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ในองค์กร

บริษัทต่าง ๆ ในทุกอุตสาหกรรม ต่างมุ่งพัฒนากลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล (Data Management)...

พลิกโฉมโลกยานยนต์ กับ IATF 16949

ปัจจุการการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งได้อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลง ทั้ง AI และ IoT ...

One Belt One Road เส้นทางเศรษฐกิจสายดิจิทัล

บนเวทีประชุม (Belt and Road Forum for...

Data Governance กฎ กติกา เพื่อการจัดการข้อมูลองค์กร

องค์กรธุรกิจสร้างข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วขึ้น ยิ่งกระแส Big Data Analytics เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปจากฝั่งธุรกิจ ยิ่งทำให้ผู้บริหารไอทีต้องปรับตัวให้รองรับกับความคาดหวังที่สูงขึ้นตามไปด้วย
10 แนวโน้ม

10 แนวโน้ม เทคโนโลยีด้านการเงิน ที่น่าจับตาใน 3 ปี ข้างหน้า

จากความหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้ธุรกิจในหลายๆอุตสหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านการยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้นวันนี้ ธุรกิจจึงจำเป็นต้องศึกษาเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ล่าสุดทาง TCCtech...
AIS Fibre

AIS Fibre ฉีกทุกกฎ!! เปิดเน็ตบ้าน ไม่ติดสัญญา ไม่มีค่าแรกเข้า พร้อมใช้ใน 24 ชม.

เอไอเอส ไฟเบอร์ (AIS Fibre) เดินเกมรุกตลาดอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ต่อเนื่อง เปิดบริการทางเลือกใหม่...

Digital Health Care ปฏิวัติบริการแพทย์สู่ยุคดิจิทัล

Digital Health Care เป็นบริบทใหม่ของสังคมในการผลักดันระบบสาธารณสุขสู่ยุค Health Care...

Smart Device Smart Life เปลี่ยนวิถีชีวิตยุคดิจิตอล   

เมื่อ Smart Devices กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตทุกคน ถึงเวลาแล้วที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตให้สู่ Smart Life สำหรับคนยุคดิจิตอลอีโคโนมี

8 เทคโนโลยีสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

8 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม รักษาขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดที่เต็มไปด้วยคู่แข่ง... highlight เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น และยังคงความเป็นผู้นำในตลาดนี้...

Seminar