Monday, April 23, 2018


Cyber Security

ฟินเทค

ยิ่งการธนาคารรวมกับฟินเทค ภัยคุกคามก็จะยิ่งมากขึ้น ?

ยิ่งการธนาคารรวมกับฟินเทค ยิ่งจะเพิ่มการพึ่งพาไอที ฟินเทคและบล็อกเชนจะช่วยพัฒนาความปลอดภัยให้ดีขึ้น หรือจะนำภัยใหม่ ๆ มาสู่ระบบมากขึ้น? การรวมของกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ส่งผลอย่างรุนแรง (Disruptive...

Social

1,804FansLike
2FollowersFollow
2,407SubscribersSubscribe

A.I

Huawei Global Analyst Summit 2018 จุดประกายความเป็นอัจฉริยะสู่ เซลล์ประสาท

ที่เซินเจิ้น ประเทศจีน หัวเว่ย จัดงาน Huawei Global...
เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า

องค์กรสิทธิเรียกร้องกระทรวงยุติธรรมในสหรัฐตรวจสอบการใช้ เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้า

เรียกได้ว่า เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Smart City ซึ่งจะช่วยในเรื่องความปลอดภัยภายในเมือง แต่ทว่า...

IOT

Digital Transformation

Most Popular

Interview

Blockchain

Smart City

Lastest News