Tuesday, June 19, 2018


Cyber Security

Social

1,852FansLike
2FollowersFollow
2,563SubscribersSubscribe

A.I

NICE ประกาศพร้อมช่วยประเทศไทยก้าวสู่ยุค ดิจิทัล ด้วย Analytics Solution

NICE ประกาศพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ Analytics Solution ในกลุ่ม Customer...
Fujitsu

Fujitsu โชว์!! นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) เผยโฉม หุ่นยนต์ Robopin

ปัจจุบัน หุ่นยนต์เริ่มช่วยเราในชีวิตประจำวันทำให้ชีวิตสะดวกมากขึ้นตัวอย่าง ปัจจุบันมีการใช้หุ่นยนต์ให้บริการในกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น แต่ในบางอุตสาหกรรมต้องการทักษะการสื่อสารที่มากขึ้น ล่าสุด Fujitsu...

IOT

Digital Transformation

Most Popular

Interview

INET-IDC3

INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ

INET-IDC3 ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของทุกธุรกิจ จากที่รัฐบาลไทยมีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน  ทำให้องค์กรไทยต้องตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด...

Blockchain

Smart City

Lastest News