Aruba ขึ้นแท่น No.1 ผู้นำระบบเครือข่ายไร้สายจากผลสำรวจ Gartner และ Forrester

0
567
Aruba

HPE (Aruba) ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ตำแหน่งผู้นำทั้งจาก Gartner และ Forrester ในตลาดระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless network system)…

highlight

 • Gartner เผยรายงาน “Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure” ชี้อยู่ใน Leaders quadrant ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 และได้รับคะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งาน โดยก่อนหน้านี้ อรูบ้า ถูกระบุตำแหน่งใน quadrant นี้ติดต่อกันมาแล้วถึง 6 ปี
 • Forrester เผยผลสำรวจ “Forrester New Wave – Wireless Solutions” ยกอรูบ้า เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการชั้นสูงบนระบบเครือข่ายไร้สาย (advanced wireless services) เนื่องจากมีความสามารถที่หลากหลายบนหน้าจอใช้งานของระบบการจัดการ (Management interface), เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ (monitoring tools) และบริการด้านตำแหน่งของผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (location services) โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT

Aruba ขึ้นแท่นผู้นำ Wireless network system

เปิดเผยรายงานล่าสุดของการ์ทเนอร์ (Gartner) ในหัวเรื่อง Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure โดยระบุตำแหน่งของ อรูบ้า ให้อยู่ใน Leaders quadrant ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 และได้รับคะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งาน

ในรายงาน Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure ซึ่งเป็นรายงานที่ออกมาควบคู่กับ Magic Quadrant นอกจากนั้น อรูบ้า ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์การเป็นผู้นำ (Leader category) โดย Forrester Research, Inc.

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานในหัวข้อ Forrester New Wave – Wireless Solutions, Q3 2019 ในการประเมินของ Forrester พบว่า อรูบ้า เป็นผู้นำด้านบริการตำแหน่งของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ (location services) ที่มีประสิทธิภาพเพียบพร้อมและหลากหลายความสามารถในการให้บริการแบบไร้สาย

ผู้นำใน Magic Quadrant ของ Gartner

รายงานเรื่อง Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure ของปี 2019  ถือเป็นปีที่ 8 ที่การ์ทเนอร์นำโครงสร้างพื้นฐานของ LAN ทั้งแบบมีสายและไร้สายมารวมในรายงานเดียวกัน โดยทุก ๆ ปี อรูบ้า ยังคงถูกระบุให้อยู่ในตำแหน่ง Leaders quadrant

โดยก่อนหน้านี้ อรูบ้า ถูกระบุตำแหน่งใน quadrant นี้ติดต่อกันมาแล้วถึง 6 ปีเมื่อยังเป็นรายงาน Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure (2006-2011) ซึ่งในรายงาน Magic Quadrant การ์ทเนอร์ยังคงใช้การประเมินผู้ผลิตเทคโนโลยี

โดยใช้หลักเกณฑ์สำคัญเบื้องต้น 2 ประการ คือการมีวิสัยทัศน์ที่สมบูรณ์ (completeness of vision) และความสามารถในการดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ (ability to execute) รายงานนี้ยังประกอบด้วยบทสรุปสำหรับแต่ละผู้ผลิตเทคโนโลยี รวมถึงการประเมินจุดแข็งและจุดที่ต้องระวังของแต่ละรายอีกด้วย

Aruba
Aruba_ artner Magic Quagrant April 2019

ในส่วนของรายงานที่ควบคู่กับ Magic Quadrant ที่ชื่อว่า Gartner Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure การ์ทเนอร์ได้ทำการประเมินประสิทธิผล (effectiveness) ของผู้ขายแต่ละรายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน 6 กรณี การใช้งานที่เป็นกุญแจสำคัญ ได้แก่

 • Unified wired and WLAN access
 • WLAN-only refresh/new build
 • Wired-only access refresh/new build
 • Remote branch office with corporate HQ
 • Performance stringent applications 
 • Hands-off netops

โดย อรูบ้า ได้รับคะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีการใช้งาน ยกเว้นกรณีการใช้ในหัวข้อ Wired-only access refresh/new build เท่านั้นที่ได้คะแนนในอันดับ 2

เรามีความภาคภูมิใจที่ HPE (อรูบ้า) ได้รับการยอมรับจากการ์ทเนอร์อีกครั้งให้อยู่ในตำแหน่งผู้นำของ Magic Quadrant for Wired and Wireless LAN Infrastructure รวมทั้งได้คะแนนสูงสุดจาก 5 ใน 6 กรณีใช้งานตามรายงาน Critical Capabilities for Wired and Wireless LAN Infrastructure

คริส โคซุป (Chris Kozup) ผู้นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ อรูบ้า กล่าวว่า เราเชื่อมั่นในปรัชญา Customer First, Customer Last ของเรา ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นนำของเราที่สามารถตอบสนองความท้าทายที่ลูกค้าเผชิญ

ในยุค Moblie, Cloud และ IoT ทำให้เราสามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จ และได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมระบบเครือข่าย

ผู้นำในรายงาน Forrester New Wave – Wireless Solutions

ในรายงาน Forrester New Wave – Wireless Solutions ทาง Forrester ได้ประเมินตลาดเกิดใหม่สำหรับโซลูชั่นไร้สายโดยระบุผู้ค้าที่สำคัญที่สุดแปดรายในตลาดนี้ โดยในรายงานของ Forrester จะทำการให้คะแนนแก่โซลูชั่นของผู้ผลิตเทคโนโลยี แต่ละรายในสิบหลักเกณฑ์และวางตำแหน่งของพวกเขาให้สัมพันธ์กัน

Forrester แนะนำว่าข้อมูลดด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการดำเนินงานนี้ สามารถนำมาใช้พิจารณาเพื่อเลือกคู่ค้าที่เหมาะสมสำหรับตอบสนองความต้องการใช้ระบบไร้สายในวงกว้างที่นอกเหนือไปจาก Wireless LAN ได้

ในรายงานได้ประเมินโซลูชั่นของอรูบ้า โดยพิจารณาเห็นถึง “ความแตกต่าง” (differentiated) ที่เหนือกว่าคู่แข่งในหกเกณฑ์จากทั้งหมด 10 เกณฑ์ซึ่งผู้ผลิตเทคโนโลยีทั้งหมดถูกตรวจสอบ ทั้ง 6 เกณฑ์นี้ได้แก่

 • การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (wireless connectivity)
 • อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย (wireless hardware)
 • การตรวจสอบย่านสัญญาณและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (spectrum/device visibility)
 • ความมั่นคงปลอดภัย (security)
 • การจัดวางตำแหน่งของโซลูชันในตลาด (solution positioning)
 • ทิศทางในอนาคต (road map)

ตามการอธิบายการประเมินผลของ Forrester ได้ตั้งข้อสังเกตว่า อรูบ้า เหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการบริการชั้นสูงบนระบบเครือข่ายไร้สาย (advanced wireless services) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ได้จากกระบวนการประเมินผลที่ Forrester ได้รับจากการสัมภาษณ์ลูกค้าของผู้ผลิตเทคโนโลยีแต่ละรายโดยตรง

Aruba
Aruba Edge

ซึ่งในกรณีของ อรูบ้า รายงานได้กล่าวไว้ว่า ลูกค้าของ อรูบ้าล้วนชื่นชมความสามารถที่หลากหลายบนหน้าจอใช้งานของระบบการจัดการ (Management interface), เครื่องมือตรวจสอบการทำงานของระบบ (monitoring tools) และบริการด้านตำแหน่งของผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย (location services)

โดยเฉพาะความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT โดยใช้อุปกรณ์ของผู้ผลิตรายอื่นนอกเหนือไปจากการใช้ระบบ Wi-Fi จาก access points (APs) ที่เป็นของ อรูบ้า เท่านั้นได้

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Forrester ยอมรับว่า Aruba เป็นผู้นำจากการประเมินโซลูชั่นไร้สายของ Aruba โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการของเราในการช่วยเหลือลูกค้าต่อสู้กับปัญหาที่เพิ่มขึ้นในการเชื่อมต่อและรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ IoT จำนวนมหาศาล

กีรติ เมลกอต (Keerti Melkote) ประธานและผู้ก่อตั้ง อรูบ้า บริษัทหนึ่งในเครือของฮิวเลตต์แพคการ์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ กล่าวว่า ขณะที่ อรูบ้า เป็นผู้นำใน WLAN มานานเราตระหนักดีว่ามันเป็นมากกว่าเพียงแค่ Wi-Fi โซลูชั่นล้ำสมัยที่ชาญฉลาดจะต้องช่วยผลักดันประสบการณ์

ที่น่าตื่นตาตื่นใจในการเชื่อมต่อทางดิจิทัลที่ลูกค้ากำลังมองหา การประเมินของ Forrester ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า Aruba กำลังอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง และยังคงเป็นผู้นำตลาดต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบ และข้อมูลบางส่วนจาก www.pexels.com, www.pixabay.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่ eleaderfanpage

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirty one − 22 =