ABeam

เอบีม (ABeam) จับมือกลุ่มตรีเพชรจัดแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam” เฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018

Hackathon by Tri Petch Group X ABeam

อิชิโรฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เราได้เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรมทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นโซลูชั่นในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 โดยไฮไลท์ที่นำมาจัดแสดงที่บูธของบริษัทฯ

คือ โรงงานอัจฉริยะจำลอง ใช้งานระบบ IoT และ AI สำหรับการบริหารจัดการโรงงานด้วย DDM (Data-Driven Manufacturing) ที่สามารถควบคุมเครื่องจักร ทำนายการซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิเคราะห์หาสาเหตุข้อผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในสายการผลิตแบบเรียลไทม์ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

และบริหารต้นทุนในการผลิตได้สูงสุด รวมทั้งยังมีการจัดแสดง DDE (Data-Driven Engineering) ที่เป็นการใช้ IoT ตั้งแต่ขั้นตอนของการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไปถึงขั้นตอนการควบคุมคุณภาพของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ พร้อม DRO (Dynamic Resource Optimization) ที่ใช้ในการจัดการด้านการบริหารพนักงานในโรงงาน

ABeam
อิชิโรฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

และคลังสินค้า เป็นการใช้ IoT ที่ครบในห่วงโซ่คุณค่า หรือ Value Chain นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโซลูชั่นคลาวด์จาก เอบีม คอนซัลติ้ง คลาวด์ ที่ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจและสนับสนุนการขยายธุรกิจด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจแบบเรียลไทม์

โซลูชั่นการทำงานอัตโนมัติ RPA (Robotic Process Automation) บนคลาวด์ เปลี่ยนงานที่ต้องทำประจำให้เป็นงานที่ทำด้วยระบบอัตโนมัติบนคลาวด์แบบไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองในการบริหารและควบคุมหุ่นยนต์,รวมทั้งโซลูชั่นจาก SAP SuccessFactors สำหรับการบริหารจัดการกำลังคน (Workforce Management)

ตั้งแต่ตั้นจนจบ รวมทั้งการบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management) แบบลงลึก ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบันและการขยายตัวในอนาคต รวมถึง SAP S/4HANA Transportation Management ที่เป็นโซลูชั่นช่วยบริหารจัดการด้านการขนส่งด้วยการลดการทำงานแบบ manual

ABeam

ด้วยระบบอัตโนมัติตอบความต้องการที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วทางธุรกิจ นอกจากส่วนของการจัดแสดงแล้ว เอบีม คอนซัลติ้ง ยังได้ร่วมมือกับกลุ่มตรีเพชรจัดงานแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam”  เพื่อเฟ้นหานักพัฒนานวัตกรรมด้านงานบริการสำหรับธุรกิจรถยนต์ใหม่ ๆ

โดยนักพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมงานดังกล่าวจะมีการนำเสนอไอเดีย (Pitching) ชิงรางวัลร่วม 70,000 บาท ในงาน CEBIT นอกจาก เอบีม คอนซัลติ้ง จะร่วมงานในส่วนงานจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้ว

ทางบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเข้าร่วมเสวนาที่จัดขึ้นภายในงานในหัวข้อที่เกี่ยวกับ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นเพื่อองค์กร

อาทิ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ทุกองค์กรต้องตระหนัก (Organization to realize digital transformation), IoT และ Data Analysis โซลูชั่นในโรงงาน (Solutions on IoT and data analysis in factory) และ เอบีมคลาวด์เปลี่ยนประเทศไทยด้วย ERP + RPA (ABeam cloud changes Thailand with ERP+RPA)

ABeam

งานแฮกกาธอน “Hackathon by Tri Petch Group X ABeam” และตารางการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของ เอบีม คอนซัลติ้ง ที่ https://www.facebook.com/ABeamThailand/

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่