ธุรกิจไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 ของ Digital Transformation ขณะที่การรพัฒนาบุคลากรยังอยู่ขั้นเริ่มต้น

0
654
Digital Transformation

การเติบโต Digital Transformation ไทย ชี้มิติบริหารจัดการยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เอบีม คอนซัลติ้ง สบช่องปรับทัพ ชี้ช่องทางลัดสู่ความสำเร็จแบบก้าวกระโดด…

highlight

  • องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอยู่ในระยะที่ ในมิติของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น มีการใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน หรือ SAAS มีการผสมผสานข้อมูลไซโล (Silo) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบคาดการณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในกลุ่มตลาดรถยนต์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภค ขณะที่มิติด้านกลยุทธ์ องค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น โดยการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มฯ
  • การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานบริหารด้านกลยุทธ์ การเป็นผู้นำ กระบวนการทำงาน และโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

Digital Transformation ธุรกิจไทย ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น

อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลเชิงลึก หรือ Insight study ด้วยวิธีการศึกษาแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative study) เกี่ยวกับการเติบโตของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นในประเทศไทย

พบว่าองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่มีการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอยู่ในระยะที่ ในมิติของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น มีการใช้ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชัน หรือ SAAS มีการผสมผสานข้อมูลไซโล (Silo) และมีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบคาดการณ์

โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจในกลุ่มตลาดรถยนต์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และตลาดสินค้าอุปโภค-บริโภค ในขณะที่มิติด้านกลยุทธ์ องค์กร บุคลากร และกระบวนการทำงาน ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้นเท่านั้น โดยการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มฯ

จะต้องทำในมิติสำคัญ มิติ ประกอบด้วยมิติกลยุทธ์ มิติองค์กร มิติเทคโนโลยี มิติบุคลากร และมิติกระบวนการ เพื่อปรับทุกมิติให้มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบัน และรองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

Digital Transformation

องค์ประกอบที่สำคัญ ด้าน ในการทรานฟอร์เมชั่นธุรกิจ

การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็นเพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงงานบริหารด้านกลยุทธ์ การเป็นผู้นำ กระบวนการทำงาน และโดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่จะต้องสอดประสานไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ด้าน ได้แก่

  • การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดทิศทาง
  • มีวัฒนธรรมองค์กรและความตระหนักรู้เกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยที่ทุกหน่วยงานพร้อมเปิดรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
  • มีกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น ที่ตอบโจทย์ทั้งในส่วนไอทีและส่วนธุรกิจ
  • มีการปฏิรูปการวิเคราะห์และกระบวนการต่าง ๆ ด้วยการออกแบบสุดยอดนวัตกรรมกับเทคโนโลยีดิจิทัล
  • มีการปฏิบัติการทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นด้านไอที ตามพื้นฐานของกลยุทธ์ทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น
  • มีการปฏิรูปองค์กร ด้วยการเร่งให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และทำงานร่วมกันกับทุกฝ่าย
  • มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พร้อมให้ความรู้ใหม่ ๆ ที่มาจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

ทั้งนี้ เอบีม คอนซัลติ้ง มองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในการทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ครบทุกมิติ จึงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในประเทศไทย

โดยได้เพิ่มบริการใหม่ ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทุนบุคลากร (HCM) ภายหลังจากการรับโอนธุรกิจจาก บริษัท อิเมอร์ริทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำบริษัทที่ปรึกษาอันดับหนึ่งด้านระบบ HCMของไทย นับเป็นการให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ครอบคลุม

และสามารถให้บริการโซลูชั่นของ SAP ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น สามารถนำพาองค์กรและธุรกิจก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านคน วัฒนธรรม รวมทั้งวิธีการทำงาน ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

Digital Transformation

นอกจากนี้ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาแบบครบวงจร เอบีม คอนซัลติ้ง ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานภายใน ให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าองค์กรธุรกิจ โดยเปลี่ยนจากการแบ่งฝ่ายตามบริการที่ปรึกษาประเภทต่าง ๆ แบ่งเป็นโครงสร้างออกเป็น กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

กลุ่มที่แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมของธุรกิจตามประเภทธุรกิจของลูกค้า และกลุ่มงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล โดยรวมงานบริการ ด้านที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญไว้ในกลุ่มดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา เอบีม คอนซัลติ้ง มีรายได้ในประเทศไทยรวม 702 ล้านบาท คาดว่าในปี 2562 จะมีรายได้เติบโตประมาณ 29 % มากกว่าปีที่ผ่านมา หรือ 906 ล้านบาท

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− six = two