นกสกู๊ต ล้ำเดินหน้าเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายผ่าน Cloud ERP จาก SAP

Cloud

NokScoot จับมือ  Netizen และ SAP นำร่องวางระบบ ERP ด้วย Netizen SAP ByDesign Arabica บุกตลาดการบินสู่ Real Cloud ERP แห่งแรกของเอเชีย

highlight

  • สายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) เดินหน้าปรับตัวรับยุค Digital Disruption ลงนามข้อตกลงยกระดับการเชื่อมโยงทุกฝ่ายในหน่วยงานในธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี คลาวด์ ผ่านระบบ Netizen SAP ByDesign Arabica หวังช่วยข้อมูลการจัดการต่าง ๆ เพิ่มศักยภาพด้านการบินให้กับสายการบิน รองรับการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต และก้าวสู่ความเป็นสากล

นกสกู๊ต เดินหน้ายกระดับการทำงานด้วย Cloud ERP

Cloud
ยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบิน นกสกู๊ต

ยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินนกสกู๊ต กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันที่เข้มข้น มีการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ธุรกิจต้องขยายเส้นทางการบินเพื่อความอยู่รอด และต้องรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นแบบก้าวกระโดด

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption ล้วนส่งผลกับธุรกิจ และเป็นความท้าทายที่ธุรกิจการบินต้องเร่งปรับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการ Digital Transformation การลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็นหนี่งในก้าวสำคัญของนกสกู๊ต ซึ่ง Netizen และ SAP จะมีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจให้นำไปสู่ความเป็นสากล

โดยระบบ Netizen SAP ByDesign Arabica จะช่วยรับข้อมูลการจัดการต่าง ๆ จากระบบได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนการบริหารจัดการ วัดผลการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ด้าน กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้ให้บริการปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้วย SAP กล่าวว่า ในการพัฒนาระบบ SAP ERP ให้กับสายการบินนกสกู๊ต (NokScoot) 

ด้วย Netizen SAP By Design Arabica โดยการวางระบบด้วย “เรียล คลาวด์ อีอาร์พี” (Real Cloud ERP) ถือเป็นการบุกเบิกการวางระบบด้วย Real Cloud ERP ครั้งแรกในอุตสาหกรรมการบินไทย  ด้วยการนำร่องใช้งานอย่างเป็นทางการกับ สายการบิน NokScoot เป็นรายแรก

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร ช่วยบริหารจัดการต้นทุน เน้นความแม่นยำ เพิ่มความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมการบินที่มีการแข่งขันสูงให้ดียิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล โดย จุดเด่นของซอฟต์แวร์ Netizen SAP By Design Arabica 

เกิดจากจากการหลอมรวมวัฒนธรรมทางธุรกิจทั้ง 3 ส่วนเข้าไว้ด้วยกัน โดยเป็นระบบ SAP ERP จากประเทศเยอรมัน ผสมผสานองค์ความรู้ในกระบวนการทำงานจากประเทศญี่ปุ่นนำมาปรับใช้ และพัฒนาระบบการใช้งานด้วยรูปแบบ Thai Localization จาก Netizen เพื่อให้ตอบสนองการทำงาน และการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม

ในประเทศไทย มีระบบการคำนวนภาษีที่สอดคล้องกับระบบภาษีของไทย และยังเชื่อมโยงการชำระภาษีให้กับทางสรรพากรได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วน ทำให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวมากขึ้น และสามารถตอบโจทย์การทำงานให้กับ นกสกู๊ต (NokScoot) ที่มุ่งขยายเส้นทางการบินเชิงรุกให้ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย

และมีการเพิ่มฝูงบินมากขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการบินให้กับสายการบิน รองรับการเชื่อมต่อของเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Cloud
กฤษดา สาธุกิจชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด (Netizen) ผู้ให้บริการปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์การบริหารจัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้วย SAP

Netizen SAP ByDesign Arabica หรือ Netizen Arabica

Netizen Arabica คือ “เรียล คลาวด์ อีอาร์พี” ที่นำซอฟต์แวร์หลักจาก SAP Business ByDesign มาต่อยอดและพัฒนาระบบการทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมในการบริหารงาน ซึ่งถือเป็นการปรับโฉมการใช้งานให้เข้ากับรูปแบบกระบวนการทำงานของธุรกิจในไทยตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยโซลูชั่นสำคัญ 5 ประการ ได้แก่

Thai Localization ปรับระบบการใช้งานให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะ เช่น รองรับการทำงานเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน Software Package ที่มีกระบวนการทำงานที่มีมาตรฐานสูงสุดด้วย Best Practice Standard

Easy Implementation Template ช่วยการเปลี่ยนถ่ายข้อมูลจากเวอร์ชั่นเดิม ไปสู่ ระบบใหม่อย่างง่ายดาย โดยมีระบบพารท์เนอร์ Ecosystem ที่พร้อมให้บริการลูกค้าตลอดทุกขั้นตอนและเข้าใจความต้องการของธุรกิจได้อย่างครอบคลุมการทำงานทุกแผนก

ทำให้การบริหารจัดการธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัลด้วยมาตรฐานกระบวนการทำงานอันชาญฉลาดที่เป็นสากล รวมถึงการมี New Upgrade Version เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

Business Process Scenario ที่ได้มีการพัฒนา Business Cases เพิ่มขึ้นมากกว่า 200 Scenarios จาก SAP Business ByDesign เดิมที่มีเพียงแค่ 36 Scenarios ซึ่งช่วยให้ค้นพบฟังก์ชันการทำงานที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจครอบคลุมทุกกระบวนการ

ตั้งแต่จัดการการผลิต การเงินและบัญชี ไปจนถึงการขาย ซึ่งอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้งยังมีระบบอัตโนมัติของฟังก์ชั่นหลักเพื่อตอบสนองการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม

Integration Software ที่สามารถรองรับการทำงานต่าง ๆ แบบบูรณาการ( Integration) กับระบบงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงการทำงานผ่าน Mobility สามารถใช้งานผ่านมือถือ และ Handheld ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีของ Fiori เชื่อม UI/UX กับ Netizen Arabica

ทำให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท มีหน้าจอการทำงานที่ทันสมัย และใช้งานง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังมี ระบบการจัดการ Logistics & Warehouse Management ช่วยในเรื่องการขนส่งด้วยระบบ Netizen Robusta และการจัดการสินค้าคงคลัง

ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้มากขึ้น ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดเวลาการทำงานที่ซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาความล่าช้าของพนักงานได้ดี สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้า ติดตามใบเสร็จสินค้าและ Invoice (GR/IR) ได้แบบ Real-time และตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกจากส่วนกลางบนใบสั่งซื้อได้ด้วย

Origami Platform ระบบที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานไปสู่การทำ Collaboration Platform ภายในองค์กรที่สามารถบริหารจัดการระหว่างบุคลากร กิจกรรมต่างๆขององค์กร เข้าไว้ด้วยกัน

เช่น Training Academy, การทำแบบทดสอบ, Project Management, E-Doc (E-Document) สำหรับเก็บข้อมูลงานและไฟล์ต่างๆ และในการจัดการ Helpdesk ได้

Cloud

นอกจากนี้ระบบ Netizen Arabica ยังสามารถเชื่อมต่อการเข้าถึงฟังก์ชั่น และเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด อีกทั้งยังมีการแสดงข้อมูลแบบ “เรียลไทมส์” (Real-Time) ในส่วนของระบบ ERP ตั้งแต่การบริหารงานขายและการตลาด (CRM) 

การบริหารสินค้าคงคลัง (SCM) งานทางด้านการเงิน (FI) การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) งานบริหารความสัมพันธ์กับซัพ-พลายเออร์ (SRM) ไปจนถึงการวางแผนการผลิต ช่วยให้พนักงานและบริษัททำงานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดสรรรูปแบบการทำงานที่ตรงกับความต้องการในองค์กรมากยิ่งขึ้น สะดวก รวดเร็ว

และยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและรายงานผลด้วย Dashboards ได้อย่างแม่นยำ และสามารถทำงานแบบ “โมบิลิตี้” (Mobility) ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ

  • เกี่ยวกับบริษัท เนทติเซนท์ จำกัด : ผู้ให้บริหาร และที่ปรึกษาการวางระบบซอฟต์แวร์จัดการทางธุรกิจ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่มีประสบการณ์มากกว่า 19  ปี อีกทั้งมีประสบการณ์ และองค์ความรู้จากการทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยได้นำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ และความเชี่ยวชาญในระบบ IT ทั้ง ซอฟต์แวร์ SAP มานำเสนอให้กับลูกค้าเป็น Total Solution เช่น Netizen S/4HANA PEONY, Netizen ByDesign Arabica, Netizen Robusta, Netizen Duriano, Netizen.Cloud และ Origami Cloud Collaboration Platform เพื่อให้องค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และก้าวไปสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com, www.nokscoot.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่ eleaderfanpage