Blockchain

อุตสาหกรรมใน Asia Pacific เร่งศึกษาวิธีการใช้ Blockchain ในระบบการเงินของธุรกิจ เพื่อลดปัญหาข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากโค้ด และการใช้บล็อคเชนส่วนตัวในธุรกิจ…

highlight

 • แม้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำจากมุมมองความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังจะพบกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้น
 • เทคโนโลยีใหม่ทุกประเภทมีความเสี่ยง และบล็อกเชน ก็เช่นกัน เพราะยิ่งบล็อกเชนมีการเติบโต และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มากเท่าไร บล็อกเชน ก็จะกลายเป็นเป้าหมายในการถูกแทรกแซงทางไซเบอร์มากขึ้นเท่านั้น

เทรนด์ของอุตสาหกรรม ที่มุ่งสู่การใช้ Blockchain อย่างมั่นใจ

วันนี้ บล็อกเชน (Blockchain) มิได้เป็นเทคโนโลยีแค่สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) แต่เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท และภาคเศรษฐกิจมากมาย 

โดยจากรายงานการคาดการณ์ถึงการใช้โซลูชั่นบล็อกเชนระหว่างปีคศ. 2017 ถึงคศ. 2022 ที่สำรวจโดย ไอดีซีล่าสุด พบว่าว่าจะมีการใช้โซลูชั่นบล็อกเชนเพิ่มขึ้นอย่าวต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตทั่วโลกต่อปี (CAGR) สูงถึง 73.2%

นั่นหมายความว่า วันนี้จะมียอดของการลงทุนในเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจาก 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีคศ. 2018 เป็น 11.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2022 ซึ่งภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศญี่ปุ่น) บล็อกเชนจะมีอัตราการการเติบโต CAGR ใกล้เคียงกับส่วนอื่นๆ ของโลกที่ 72.6% 

โดยคาดว่าญี่ปุ่นจะเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมากที่สุดในโลกโดยคาดการณ์การเติบโต 
CAGR อยู่ที่ 108.7% โดยภาคสถาบันการเงินได้รับการจัดอันดับให้เป็นธุรกิจหลักที่จะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมากที่สุด และตามมาติดๆ คือภาคอุตสาหกรรมการขนส่ง หรือโลจิสติกส์ นั่นเอง

อย่างไรก็ดี องค์กรที่ให้บริการทางการเงินกำลังปรับใช้บล็อกเชน นั้นก็เเพื่อให้รองรับกระบวนการสกุลเงินหลัก แต่ไม่ได้ใช้เพื่อการทำธุรกรรมของสกุลเงินดิจิทัล อย่างที่เป็นประเด็นถกเถียงกันในตอนแรก และส่งผลให้บล็อกเชนกลายเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจในช่วงแรก ๆ ที่มีการพูดถึงเทคโนโลยีบล็อกเชน

นั่นเพราะการใช้บล็อกเชนทั่วโลกในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในการบริการ หรือจะใช่้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม นั่นจำเป็นต้องการความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้กลายเป็นแหล่งรวมนวัตกรรมแอพพลิเคชั่นสำหรับบล็อกเชน มีโครงการนำร่องที่ใช้บล็อกเชน หรือกำลังดำเนินการอยู่ในทั้งภาครัฐ ธุรกิจสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย รวมถึงกรณีการใช้งานเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

Blockchain

ตัวอย่างโครงการบล็อกเชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำคัญ 6 โครงการ ได้แก่

 1. Energy-Blockchain Labs ใช้บล็อกเชนในการติดตามการปล่อยก๊าซคาร์บอน ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับการชดเชยการปล่อยก๊าซ และตลาดซื้อขายคาร์บอนในประเทศจีน
 2. Blockchain Food Safety Alliance ในประเทศจีน โดย IBM และ Wal-Mart จับมือกันเพื่อติดตามการกระจาย และซัพพลายเชนของสินค้าบริโภค
 3. เมือง Freemantle ประเทศออสเตรเลีย ได้นำบล็อกเชนมาใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และน้ำร้อนแบบอัจฉริยะ เพื่อตอบสนองความต้องการและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 4. กลุ่ม บริษัท อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังปรับใช้บล็อกเชนเพื่อสนับสนุน โครงการไม่ทำลายป่า ไม่ใช้ถ่านหินพีท ไม่มีเอาเปรียบคนและสิ่งแวดล้อม (No deforestation, no peat, no exploitation: NDPE) และรองรับห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันพืชที่สำคัญนี้
 5. เมืองไทเป ได้ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนรวมกับไอโอทีเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มในด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในหลายรูปแบบ รวมถึงการทำบัตรประจำตัวประชาชนอัจฉริยะ และการ์ดแสดงผลมลพิษ/แสดงสภาพอากาศในรูปแบบบัตรขนาดเล็ก
 6. กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่น กำลังนำระบบบล็อคเชนเพื่อใช้ในการจัดซื้อของรัฐบาลและธุรกรรมอื่นๆ ให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ

การใช้ บล็อกเชนที่เพิ่มสูงมากขึ้น ในเอเชียแปซิฟิกนั้นยังบ่งชี้ว่ายังไม่มีแน้วโน้มว่าการใช้งานเหล่านี้จะลดน้อยลงในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก และแม้ว่าในประเทศญี่ปุ่นจะมีการใช้บล็อกเชนมากยิ่งขึ้น แต่ก็จำเป็นต้องใช้กระบวนการด้านความปลอดภัยเข้ามาป้องกันโครงการบล็อคเชนใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยของบล็อกเชน

Blockchain

เทคโนโลยีใหม่ทุกประเภทมีความเสี่ยง และบล็อกเชน ก็เช่นกัน เพราะยิ่งบล็อกเชนมีการเติบโต และมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มากเท่าไร บล็อกเชน ก็จะกลายเป็นเป้าหมายในการถูกแทรกแซงทางไซเบอร์มากขึ้นเท่านั้น หรืออาจเรียกได้ว่าภัยคุกคามจะทวีเพิ่มจำนวนตามความนิยมของผู้ใช้นั่นเอง

ซึ่งองค์กรที่จะใช้จำเป็นต้องระมัดระวังช่องโหว่บล็อกเชน และเทคโนโลยีการกระจายข้อมูลบัญชี (Distributed Ledger Technology: DLT) ที่ใช้อยู่เป็นจำนวนมากในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 • การเข้ายึดครองความเป็นเอกฉันท์ (Consensus Hijack) ในเครือข่ายที่เป็นแบบกระจาย ไม่มีตัวกลาง และไม่มีระบบการอนุญาตการเข้าถึงที่แข็งแกร่งในเครือข่ายนี้ ผู้ไม่หวังดีอาจแทรกแซงสามารถแก้ไขขั้นตอนการตรวจสอบได้   
 • การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS Attack) เนื่องจากลักษณะของบัญชีในบล็อคเชนนั้นกระจายกันออกไป จึงอาจมีความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ Denial of Service (DDoS) แม้ว่าการโจมตีเหล่านี้จะไม่ถึงกับปิดการเข้าถึงบล็อกเชนอย่างสมบูรณ์ แต่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีอาจระดมส่งทรานสเซ็คชั่นธุรกรรมสแปมจำนวนมากไปยังเครือข่ายที่อาจสร้างการปฏิเสธบริการและเพิ่มเวลาในการประมวลผลได้ เนื่องจากโหนดนั้นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรมปลอมนั้นมาก  
 • ช่องโหว่ในไซด์เชน (Sidechain Vulnerabilities)  ปัญหานี้อาจมีผลต่อเกตเวย์ที่ใช้ในการถ่ายโอนเนื้อหาและข้อความระหว่างพาเรนต์ (Parent) และไซด์เชน (Sidechains) ที่ใช้วิธีรับรู้แบบสองทาง ทั้งนี้ หากธุรกรรมแรกนั้นถูกมองว่า “ไม่ถูกต้อง” แล้ว จะผลกระทบต่อธุรกรรมพร็อกซีที่ตามมาด้วย
 • สมาร์ทคอนแทร็ค (Smart Contract) ปัญหาอาจเกิดที่โปรแกรมการทำธุรกรรมแบบอัตโนมัติที่ทำงานบนบัญชีแบบกระจายขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจได้ เช่น การออกนโยบายด้านประกันได้ด้วยตนเอง รวมถึงสัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า สิ่งนี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดซึ่งมักเกี่ยวข้องกับภาษาการเขียนโปรแกรมพิเศษที่ใช้ในการกำหนดสมาร์ทคอนแทร็คต่างๆ  และได้พบเหตุการณ์นี้มาแล้วในสมาร์ทคอนแทร็ค Etherium blockchain ที่เขียนขึ้นโดยใช้ภาษา “Serpent” หรือ “Solidity”
 • ช่องโหว่ในบล็อคเชนส่วนตัว (Private Blockchain Vulnerabilities) องค์กรบางแห่งได้ติดตั้งระบบบล็อกเชนส่วนตัวที่สร้างเอาไว้ใช้เองแบบปิด โดยใช้โครงสร้างเครือข่ายที่มีอยู่บนบริการคลาวด์ที่ใช้อยู่ และวิธีกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ที่มีอยู่ แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีกลับรู้สึกอยากคุกคามเข้ามามากขึ้น และเมื่อเข้ามาได้แล้ว เขาจะมองหาสิ่งที่มีค่า ดังนั้น องค์กรจึงควรพิจารณาสร้างเกราะความปลอดภัยเพื่อปกป้องสิ่งที่มีค่าต่างๆ

ต้องเร่งการออกแบบระบบความปลอดภัยเฉพาะด้าน

 

Blockchain

แมททิว ควน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และโซลูชั่นความปลอดภัย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และฮ่องกง ฟอร์ติเน็ต ได้ความเห็นว่า ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์แล้วบล็อกเชนถือว่าเป็นสินทรัพย์ขององค์กรประเภทหนึ่งที่องค์กรต้องป้องกันการรบกวนจากผู้คุกคาม

อย่างไรก็ยังมีโชคดีที่โครงการด้าน บล็อกเชนเกือบทุกโครงการยังอยู่ในวิวัฒนาการช่วงแรกอยู่ จึงทำให้นักออกแบบแอปพลิเคชั่น จึงยังพอที่จะมีเวลาพัฒนาระบบด้านความปลอดภัยให้กับโครงการของตนในช่วงเริ่มต้นนี้ ซึ่งการออกแบบ

โดยมีกระบวนการรักษาความปลอดภัยเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการบล็อกเชน จะช่วยทำให้สามารถวิเคราะห์โครงสร้างความต้องการด้านความปลอดภัย และลำดับความสำคัญการลงทุนได้ ซึ่งมีอยู่ 6 ขั้นตอน ได้แก่

 • ระบุสิ่งที่มีค่าของท่าน ผู้ที่เกี่ยวข้องในบล็อกเชนคือใคร แรงจูงใจของผู้โจมตีคืออะไร?
 • สำรวจพื้นผิวการโจมตี จุดใดที่เป็นจุดอ่อนในการโจมตี และเป็นจุดล้มเหลวของเครือข่าย
 • ป้องกันภัยคุกคามที่รู้จัก กำหนดความต้องการต่อข้อมูลกรองภัยคุกคาม (Threat intelligence) ระบุกระบวนการ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันภัยคุกคามที่รู้จัก
 • ระบุและตรวจจับภัยคุกคามที่ไม่รู้จัก ต้องสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลกรองภัยคุกคาม และใช้ข้อมูลที่ค้นพบในการแจ้งและปรับนโยบายในการการบล็อค และมาตรการในการป้องกันต่างๆ
 • จัดการกับช่องโหว่ จุดอ่อนของระบบและการละเมิดให้รวดเร็ว เวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตอบสนองและการแก้ไขทุกประเภท ผู้โจมตีเองมีเวลาในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของท่านเช่นกัน ท่านเองอาจรู้สึกละอายมากหากต้องอธิบายให้โลกรู้ว่าทำไมใช้เวลาหลายสัปดาห์ เดือน ปี สำหรับองค์กรในการค้นหาและปิดกั้นช่องโหว่
 • ประเมินและปรับปรุงความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การป้องกันไม่เคยหยุดนิ่งเพราะผู้โจมตีไม่หยุดนิ่งเช่นกัน

แม้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีประโยชน์มากมาย แต่ก็ยังมีอีกมากที่ต้องทำจากมุมมองความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังจะพบกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  

ดังนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ควรรวมกระบวนการความปลอดภัยตั้งแต่ในขั้นตอนการวางแผน และออกแบบบล็อกเชน และด้วยความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยไซเบอร์ทำให้ฟอร์ติเน็ตได้ทราบแนวโน้ม และยังสามารถตระหนักถึงปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่มีในเทคโนโลยีใหม่ ๆ

รวมถึงบล็อกเชนนี้ได้ทันการ  เอกสารรายงานเรื่อง Security Transformation Requires a Security Fabric จะทำให้ท่านทราบถึงการจัดตั้งระบบความปลอดภัยไซเบอร์อย่างไรในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่