9 กลเม็ดมัดใจลูกน้อง ของซุปเปอร์เจ้านาย (Super Boss) ในยุคเทคโนโลยี 4.0

0
761
Super Boss

ในทุก ๆ องค์กรบทบาทของเจ้านาย (Super Boss) เสมือนแม่ทัพที่จะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรและทีมไปสู่ความสำเร็จ แต่ถึงอย่างนั้นองค์กรไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตัวคนเดียวดังนั้นเจ้านายจึงมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันยุคสมัย

 กลเม็ดมัดใจลูกน้อง ของ Super Boss 4.0

ในการทำงานทุก ๆ องค์กรบทบาทของเจ้านาย ซึ่งเสมือนแม่ทัพที่จะต้องเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรและทีมไปสู่ความสำเร็จ  หากจะให้คำนิยามของ ซุปเปอร์เจ้านาย” เป็นเจ้านายที่สามารถมัดใจ และได้ใจลูกน้อง พร้อมทำงานเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไข  

วันนี้จึงขอเสนอ 10 วิธีมัดใจ ลูกน้องที่เจ้านายต้องมีเพื่อให้ลูกน้องรักเคารพ และพลีกายพลีใจแบบจงรักภักดี  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

1. มีความยุติธรรม ถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เจ้านายที่ดีคือต้องมีความยุติธรรม คุณธรรม ทั้งในการตัดสินใจปัญหา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับคน การลงโทษหรือให้รางวัล ชมเชยหรือติเตียน เพราะไม่มีใครชอบเจ้านายที่ไม่ยุตติธรรม ลำเอียง

2. ต้องชัดเจนไม่เปลี่ยนไปมา ในส่วนของการสั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของภาวะผู้นำ และเป็นทัศนคติที่ขาดไม่ได้ของเจ้านาย หากคุณต้องการให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

รวดเร็วและงานมีคุณภาพสูง รวมถึงการสั่งงานชัดเจนไม่กลับไปกลับมาเพื่อให้ลูกน้องทำงานอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนอีกด้วย

3. แก้ไขปัญหาได้ดี  กล้าตัดสินใจและกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์   ในสถานการณ์การทำงานเมื่อเกิดปัญหา “เจ้านาย” ในฐานะผู้นำต้องคนคิดเร็ว ตัดสินใจเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันท่วงที เพราะเมื่อเกิดปัญหาถ้าแก้ไขเร็วเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ดี 

นอกจากนี้การเตรียมแผนการรับมือกับสถานการณ์ก็มีอีกหนึ่งสิ่งเพื่อผลลัพธ์ที่สำเร็จ ซึ่งคุณสมบัตินี้จะทำให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเจ้านาย เป็นแบบอย่างที่ดีที่ลูกน้องต้องยึดถือ

4. นักวางแผนสู่ความเร็จ กลยุทธ์ไม้เด็ดของนักวางแผนเป็นการกำหนดเป้าหมาย เพื่อใช้ในการบริหารคนประกอบด้วย การวางแผนงานชี้เป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางเพื่อนำไปสู่ความเร็จ

ถ้าหากไม่มีการกำหนดแผนที่ชัดเจนผู้ใต้บังคับบัญชาก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางไหน ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์อย่างมีแบบแผนจึงมีความสำคัญมาก  

Super Boss

5. ปลุกปั้นพลัง ทำงานร่วมกับลูกน้อง การทำงานที่เรียกว่า Team Work เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้านายและลูกน้อง ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และเหนียวแน่น หากองค์กรใดจะเห็นและได้แลกเปลี่ยนไอเดียกับเจ้านายเฉพาะการประชุมอย่างเดียวความแน่นเฟ้นในทีมก็จะเกิดไม่ได้   

แต่ถ้าเจ้านายมีความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดกับลูกน้องจะทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถของลูกน้อง

6. เป็นผู้เสียสละไม่เอาเปรียบลูกน้อง เป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้อง ส่วนนี้นับเป็นอีกข้อที่สำคัญในฐานะเจ้านายความเสียสละ และไม่เอาเปรียบทำให้ลูกค้าไม่นับถือเพราะไม่ได้ให้ใจในการทำงาน

การที่จะได้ใจลูกน้องจะต้องมีคุณสมบัตินี้ นอกจากนี้ยังเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกน้อง เพราะในอนาคตทุกคนต้องเติบโตก้าวสู่หัวหน้า เจ้านายซึ่งจะมีต้นแบบคุณภาพให้ภาคภูมิใจ

7. สร้างการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็นลูกน้อง เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นนั้นจะช่วยให้รูปแบบการทำงาน

และความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น  เกิดแนวคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อการพัฒนาตัวเองต่อไป

8. สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพลูกน้อง บทบาทของเจ้านายถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่าตนเองมีความสามารถอะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้องสามารถทำงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาสพัฒนาศักยภาพที่ตนเองมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อย ๆ อีกด้วย

Super Boss

9.  มีเหตุผลไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ การใช้อารมณ์ตัดสินการทำงานโดยขาดเหตุและผล  ถือเป็นการใช้อำนาจในฐานะเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองเสมือนทาส และต้องทำตามใจเจ้านาย นอกจากนี้การสั่งให้ลูกน้องทำในสิ่งที่อยู่นอกเหนืองานที่รับผิดชอบก็ไม่ควร

หากคุณเป็นเจ้านายที่ต้องมัดใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกน้อง กลเม็ดนี้ ถ้าคุณมีคือ ซุปเปอร์เจ้านาย” ที่จะทำให้ลูกน้องอยากทำงานเป็นให้ใจเกิน 100 % การเปิดรับฟังปัญหาและมุมมองความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกน้องและผู้ใต้บังคับบัญชานับเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ

รวมถึงการส่งเสริมลูกน้องให้มีความก้าวหน้าเพื่อนำพาองค์กรและธุรกิจให้ไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้านายสายพันธุ์ไหนกลเม็ดนี้ใช้ได้แน่นอน

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ศุภวาท (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventy − sixty five =