สร้างเมืองไทยให้ก้าวสู่เมืองอัจริยะ (Smart City) ด้วย ด้วยระบบวิดีโออัจฉริยะ

Smart City

การเริ่มต้นสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) คือการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยทุกอย่างสามารถเชื่อมโยง ฉลาดมากขึ้น และปลอดภัยมากขึ้น โดยครอบคลุม ทั้งเร่ื่องของการเดินทาง การใช้ชีวิต การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับความปลอดภัย ซึ่งเมื่อทำให้ทุกอยางครอบคลุมมากพอก็จะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมดีมากขึ้น

 Thailand Smart City เริ่มต้นได้ด้วยระบบวิดีโออัจฉริยะ

ในงาน Milestone Community Learning Day ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการพบปะกันของพันธมิตรทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ อาทิ Red Hat, Oncam, Axis, Bosch, Canon, Agent VI, Allied Telesis, Sony และ Gelement มาร่วมอภิปรายถึงสถานการณ์ปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรม

และอัพเดตแนวโน้มทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลธุรกิจเชิงลึก และโซลูชั่นต่างๆ และมีการหยิบยกประเด็นในเรื่องของเทคโนโลยีด้านภาพ (Image Technology) และผลกระทบของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อการบริหารจัดการวิดีโอและเทคโนโลยีวิดีโอต่างๆ ในอนาคต ซึ่งจะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเมืองอัจริยะขึ้น

โดยมี ตัวแทนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และสมาคมทางด้านเทคโนโลยีมาร่วมวงให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ เกี่ยวกับแนวโน้มที่จะช่วยปูทางไปสู่ “สมาร์ท ซิตี้” ในประเทศไทย

วิศิษฐ์ เพชรชูพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญโครงการพิเศษ ฝ่ายการลงทุนดิจิทัลและส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กล่าวว่า สมาร์ท ซิตี้ หรือเมืองอัจฉริยะ ก็ถือเป็นหนึ่งในโครงการเรือธงของการสร้างเมืองของเราให้มี เศรษฐกิจ, การเดินทาง,การใช้ชีวิต, ผู้คน, รัฐบาล, สภาพแวดล้อม และการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ

และมีความอัจฉริยะขึ้นกว่าเดิม โดยเทคโนโลยีวิดีโอสามารถนำมาใช้ต่อยอดในการสร้างเมืองที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพได้ อีกทั้งยังสามารถสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการสร้างแผนเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยได้เร็วมากขึ้น

ด้าน กำพล โชคสุนทสุทธิ์ ประธาน และนายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมกำลังสร้างเส้นทางที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความอัจฉริยะในอีกระดับขั้น เราเชื่อว่าไอโอที และเทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างเอไอ และหุ่นยนต์จะกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้

ซึ่งเทคโนโลยีวิดีโอเองก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยเร่งกระบวนการแปลงข้อมูลจากไอโอทีให้กลายเป็นความรู้ ช่วยให้เราเติมเต็มความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศให้ชาญฉลาดขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Digital Content)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่