Global Connection Virtual Icon Diagram Interface Marketing Reserch.Young Businessman Team Analyze Finance Online Report Electronic Gadgets.Coworkers Startup Modern Digital Project.Blurred Background.

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เครือบริษัท เอ็นทีที เดต้า คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก หนุนองค์กรไทยมุ่งสู่ Marketing Transformation อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์อินไซด์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล ชูบริการ Digital Marketing เต็มรูปแบบ หรือ Full-suite Digital Marketing Transformation Services ช่วยผลักดันการตลาดทรงศักยภาพในยุคดิจิทัลแบบครบทุกมิติ เปิดเคสแบรนด์รถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีน-สวีเดน ตั้งแต่การวางกลยุทธ์และการนำประโยชน์จาก Digital Marketing Technology มาใช้เพิ่มยอดขายเติบโต 30% แม้ Digital Marketing เป็นเครื่องมือที่สำคัญ แต่ต้องวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ หวั่นองค์กรหลงทาง หลังพบรายงานหลายองค์กรทุ่มลงทุนกลับสู่การตลาดรูปแบบเดิมเพื่อเข้าถึงลูกค้า เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เบื่อหน่ายโลกออนไลน์ เหนื่อยล้ากับการรับข่าวสารโฆษณาและการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล พร้อมเปิดรายงาน NTT DATA Dx Spotlight Feature Asset พบว่า มีเพียง 4 ใน 10 องค์กรที่ตระหนักว่าสามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายฮิโรนาริ โทมิโอกะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การตลาดในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่นำพาผู้บริโภคก้าวขึ้นสู่โลกดิจิทัลอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในหลายมิติ อาทิ การซื้อสินค้า การทำธุรกรรม หรือการทำงานแบบออนไลน์ ผู้บริโภคต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ส่งผลต่อการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีมีประสิทธิภาพและการเข้าถึงอินไซด์ผู้บริโภคแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำ Marketing Transformation ในประเทศไทย และเพื่อเป็นหนทางสำคัญในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายได้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เอ็นทีที เดต้า พร้อมให้บริการ Digital Marketing เต็มรูปแบบ หรือ Full-suite Digital Marketing Transformation ช่วยสนับสนุนและผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านการตลาด ตั้งแต่การให้คำปรึกษาเพื่อวางกลยุทธ์ ตรวจสอบเครื่องมือปัจจุบัน การเลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล  รวมถึงการวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเครื่องมือมากที่สุด ทั้งยังสนับสนุนองค์กรไปสู่ Data-Driven Organization หรือองค์กรที่ขับเคลื่อด้วยข้อมูล เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การตลาดรูปแบบใหม่  บริการ Digital Marketing ของบริษัทฯ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างกรอบการทำงานตามแนวคิด 5C ซึ่งเป็นแนวคิดการตลาดยุคใหม่ ได้แก่ Customer Data, CRM, Commerce&Analytics, Contents, Collaboration&Connection เพื่อเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก(insight) ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อมในการทำการตลาดที่เปลี่ยนไป ผ่าน 5 บริการ ดังต่อไปนี้

  1. Marketing / CX Strategyการวางกลยุทธ์การตลาดเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน การประเมินแผนงาน การวางแผนการตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าปัจจุบัน คู่แข่ง สภาพแวดล้อมและศักยภาพของเครื่องมือการตลาด เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมวางกลยุทธ์และแผนงานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทุกช่องทาง (Omnichannel)
  2. MarTech Consulting การประเมินและแนะนำเครื่องมือทางการตลาด เพื่อการลงทุนที่เหมาะสมในการดำเนินงานทางการตลาดและการขาย รวมถึงการดูแลลูกค้าปัจจุบัน
  3. Experience Design (UX, UI) ทีมงานและผู้เชี่ยวชาญที่จะให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการของลูกค้า ด้วยการใช้ระบบและเครื่องมือการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการผู้บริโภค พร้อมบริการในการออกแบบการทำงานของระบบ เพื่อรองรับ Customer Journey ทั้งบนหน้าเว็บไซต์ Application บนมือถือ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดการใช้งานของผู้บริโภค
  4. MarTech Implementationบริการออกแบบกระบวนการทำงานพร้อมติดตั้งระบบและเครื่องมือทางการตลาด อาทิ ระบบ Marketing Automation, CRM (Customer Relationship Management), CDP (Customer Data Platform), Social Listening และเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและการขาย (Data Analytics Tool)
  5. Business & Marketing Data Analysisการวิเคราะห์เชิงลึกทั้งในกระบวนการทำงานทั้งก่อนและหลังการใช้บริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานผ่านทุกช่องทางการตลาด
Marketing Strategy Planning Strategy Concept

“ที่ผ่านมาเอ็นทีที เดต้า ได้นำบริการ Digital Marketing เต็มรูปแบบ (Full-suite Digital Marketing Transformation) ให้บริการแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม หนึ่งในลูกค้าคือแบรนด์รถยนต์ชั้นนำสัญชาติจีน-สวีเดน เพื่อพัฒนาช่องทางการเข้าถึง และสร้างประสบการณ์ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การพัฒนาช่องทางออนไลน์ การจัดทำและดูแล Website และ Application การพัฒนาช่องทางโซเชียลมีเดียอย่าง WeChat และระบบ e-Commerce รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลจากทุกช่องทางแบบศูนย์กลางเพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล นำไปสู่การจัดทำ Marketing Campaign และระบบสมาชิก อีกทั้งการพัฒนา Smart Store หรือ Digital Store ด้วยการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมผ่านระบบออนไลน์ ลูกค้าสามารถเลือกชมรถยนต์ได้ทุกโมเดล ตลอดจนการลงทะเบียนเพื่อทดสอบการขับขี่ได้ด้วย ในฝั่งของโชว์รูม ก็สามารถเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมของลูกค้าได้ตั้งแต่ต้น และแสดงผลการดำเนินงานด้านการขายและการตลาดผ่านระบบ Business Intelligence (BI) dashboard  สร้างระบบเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียผ่านระบบ โดเมนขององค์กร (Private Domain) อย่าง WeChat และ Tiktok ให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากทุกช่องทาง เพื่อนำไปวิเคราะห์และต่อยอดทางธุรกิจ สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และการจัดทำโปรโมชั่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือ Data-Driven Organization

ช่วยให้เห็นภาพรวมของการขายและกระบวนการทางการตลาดได้ตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถวัดผลของกิจกรรมได้อย่างแม่นยำ เพื่อการลงทุนในกิจกรรมที่คุ้มค่าที่สุด โครงการนี้สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้ 30% ซึ่งรายการสั่งซื้อครึ่งหนึ่งมากจากช่องทางออนไลน์ แม้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด” นายฮิโรนาริ กล่าว

นายฮิโรนาริ กล่าวทิ้งท้ายว่า การผลักดันการตลาดองค์กรแบบดั้งเดิมไปสู่การตลาดรูปแบบใหม่ยังติดกับดัก องค์กรบางส่วนยังยึดติดกับการตลาดรูปแบบเดิม หรือกลับไปใช้รูปแบบเดิม จากข้อมูลของ The CMO Survey 2022 คาดการณ์การใช้จ่ายโฆษณาแบบดั้งเดิมเพื่อโปรโมทสินค้าและบริการ จะเพิ่มขึ้น 11.7% ในปีนี้ เนื่องจากผู้บริโภคใช้เวลาทำงานส่วนใหญ่ผ่านทางออนไลน์ จึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรับข่าวสารโฆษณาดิจิทัลและการมีส่วนร่วมทางช่องทางออนไลน์ ผนวกกับอาชญากรรมดิจิทัลและการโจมตีทางไซเบอร์ ผู้บริโภคจึงระวังตัวมากขึ้นต่อการรับโฆษณาทางช่องทางออนไลน์ นอกจากนี้รายงานที่จัดทำโดยเอ็นทีที เดต้า Dx Spotlight Feature Asset พบว่า มีเพียง 4 ใน 10 องค์กรเท่านั้นที่ตระหนักว่าพวกเขาสามารถส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้าน ความเร็ว ความยืดหยุ่นของบริการ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล รายงานดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าองค์กรอาจจะกำลังหลงทาง เพราะหัวใจของความสำเร็จในการทำการตลาดยุคนี้คือการออกแบบการตลาดดิจิทัลได้ครบทุกมิติ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์อินไซด์ผู้บริโภคทั้งในแง่การสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่สะดวกลื่นไหลไร้รอยต่อผ่านช่องทางต่างๆ ไปพร้อมกับการทำโฆษณาไปจนถึงสินค้าและบริการที่ตอบสนองผู้บริโภคได้แบบเจาะจงเฉพาะบุคคลมากขึ้น