ท็อฟฟ เทคโนโลยี ประกาศจับมือกับ ดาต้าวัน เพื่อร่วมกันพัฒนาความเชี่ยวชาญในการทำ Content Delivery Network and Cybersecurity และรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลในประเทศไทย

ท็อฟฟ เทคโนโลยี มุ่งขยายการให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีการตั้งออฟฟิศหลักในประเทศมาเลเซีย และตัวแทนในประเทศ อินโดนีเซีย, เวียดนามและไทย กับจำนวนทีมงานมากกว่า 100 คน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากข้อมูล Cyber Security Agency (CSA) ในสิงคโปร์ เป็นที่ทราบกันว่ามูลค่าอุตสาหกรรมดิจิตอลในประเทศไทยสูงถึง 650.5 พันล้านบาท การเติบโตของตลาดทุนปีละ 7.76% ต่อปี และคาดการณ์การเติบโตของซอฟแวร์ที่ 14.90%ท็อฟฟได้ร่วมมือกับดาต้าวันในการนำเสนอระบบ ความรู้ และความเชี่ยวชาญในการขึ้นระบบ  Multi-CDN (Content Delivery Network), Anti-DDoS, WAF และ การติดตั้ง Asset-based Cyber Defense Solution (ABCD)

ความต้องการทั้งในด้านคุณภาพและความเร็วของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในไทยที่เพิ่มสูงขึ้น ท็อฟฟจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนา Points of Presence (POPs) ให้ทั่วประเทศไทยโดยร่วมมือกับ DataOne พันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ และ ดาต้า เซ็นเตอร์ เอาท์ซอร์สซิ่ง ในการให้บริการ CDN services ที่เป็นเทียร์ 1 และ เทียร์ 2 ในไทย เพื่อที่จะครอบคลุมกับการเติบโตในการใช้อินเตอร์เน็ตและการใช้แอพพลิเคชันบนมือถือ

การร่วมมือกันครั้งนี้ ได้ผลักดันโซลูชั่นด้านความปลอดภัยเชิงลึกในการใช้อินเตอร์เน็ต(internet security) สำหรับการป้องกัน( Secured Multi-CDN / WAF) เพื่อลดการโจมตีทางอินเตอร์เน็ตเช่นการฟิชชิ่ง, การแฮก และการโจมตีเว็บ แอพพลิเคชั่น และลดการโจมตี DDoS

นอกจากนี้ การร่วมมือกันระหว่าง ดาต้าวันและท็อฟฟ เพื่อขยายตลาดของท็อฟฟในประเทศไทยทั้งใน เทียร์ 2 และ เทียร์ 3 เช่นเดียวกับการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบมุ่งเน้นการให้บริการหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ในไทย ให้มีความสามารถรับมือภัยทางไซเบอร์ด้วยระบบป้องกันทางไซเบอร์ที่ดีมาก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนในสภาพแวดล้อมบนโลกอินเทอร์เน็ต

สิงคโปร์ถือเป็นประเทศต้นกำเนิดของธุรกิจที่ท็อฟฟ ได้สร้างพันธมิตรทางธุรกิจมากมายเพื่อพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค (Institute of Technical Education-ITE) ในสิงคโปร์และ ท็อฟฟ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กร โดยมีการตั้งค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงโปรแกรมแนะนำความปลอดภัยทางไซเบอร์

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพในทุกภาคส่วน ท็อฟฟ ตั้งใจที่จะพัฒนาและเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญและความรู้โดยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ DATAONE  เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถในประเทศไทย ตลอดจนการสร้างอาชีพในไทยอีกด้วย

ถึงแม้ว่าท็อฟฟ เป็นโซลูชันที่ได้รับการยอมรับด้าน Multi-CDNและ Anti-DDoS ทั้งจากองค์กรรัฐบาลและเอกชน ท็อฟฟ ยังคงร่วมมือกับส่วนงานภาคเทคโนโลยีต่อไป เพื่อสร้างความเชียวชาญในการให้บริการด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล, ด้านการให้คำปรึกษาด้านข้อมูล GDPR และให้คำปรึกษาด้านคุ้มครองข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

นอกจากนี้การร่วมมือกับ CSA สิงคโปร์ ท็อฟฟยังให้บริการดูแลรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กร และป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต (Managed Security Services Provider : MSSP) ปกป้ององค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กรอบด้านตลอด 24×7 มากกว่า 300 แห่ง ในระยะวลา 2 ปี

เกี่ยวกับ TOFFS Technologies Pte Ltd

TOFFS ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นบริษัทชั้นนำใน Multi-CDN (Content Delivery Network) และพัฒนาโซลูชันของตนเพื่อให้มีการป้องกันรอบด้าน (Internet & Intranet Defense) สำหรับบริษัทและองค์กรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จาก Gartner’’s Market Guide จัดให้ TOFFS เป็นผู้ให้บริการ CDN ระดับภูมิภาคที่ดีที่สุด TOFFS ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดลำดับที่ 21 ในปี 2021 และเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดลำดับที่ 30 ในปี 2020 จากรายชื่อที่รวบรวมโดย The Straits Time & Statista ซึ่ง TOFFS เป็นบริษัทเดียวจากกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่กำลังเติบโต
นอกจากนี้ TOFFS ยังเป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ถูกจัดอันดับว่าเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในการจัดอันดับของ Financial Times’ 2020
[1] Statista.com The digital market in Thailand – statistics & facts

เกี่ยวกับ DataOne Asia (Thailand)

บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านไอซีทีแบบครบวงจรที่ให้กลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การธนาคาร การประกันภัย โรงพยาบาล การโทรคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ดาต้าวันยังได้รับมาตรฐานการให้บริการ IT Outsourcing ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงและตรงตามมาตรฐานบริหารสากล เช่น ISO 20000-1 IT Service Management และ ISO 27001 Information Security
นอกจากนี้ ดาต้า วัน ยังให้บริการเทคโนโลยีแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มการยืนยันตัวตน แพลตฟอร์มการเซ็นชื่อดิจิทัล และเทคโนโลยีการให้กู้ยืมผ่านมือถือแก่องค์กรที่ไม่ใช่ธนาคาร และองค์กรอื่นๆ เพื่อเปิดใช้งานบริการดิจิทัลทางออนไลน์ในลักษณะที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ดาต้า ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล.

COMPANY DataOne (Asia) Thailand.co.,ltd
PHONE +66 2686 3000
EMAIL dataoneinfo@d1asia.co.th
WEB www.d1asia.co.th