ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซ สามารถเพิ่มขีดความสามารถของเราได้อย่างไร

0
367
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เปลี่ยนกรอบความคิดและการดำเนินงานจะสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาครั้งใหญ่ในสังคม และสามารถเพิ่มขีดความสามารถของเราได้อย่างไร…

highlight

  • วันนี้โอเพ่นซอร์สไปสู่อีกระดับ เป็นมากกว่าแค่วิธีการในการสร้างซอฟต์แวร์ เพราะสามารถขยายขอบเขตทางปรัชญาและความเชื่อได้ เทคโนโลยี Open source และวิถีแห่ง Open source ได้ร่วมกันต่อยอดทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด 

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส จุดเปลี่ยนธุรกิจ?

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต หากเป็นเมื่อ 3 ปีก่อน จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับพลังแห่งความร่วมมือ (Power of Participation) ที่ทำให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในวิธีเปิดเผย โปร่งใส ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น

และหากเป็น 2 ปีก่อน ก็จะเป็นเรื่องของ ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคคล (Impact of the Individual) ที่การทำงานร่วมกันในรูปแบบโอเพ่นซอร์ส นั้นเปรียบเสมือนกีฬาที่ผู้เล่นทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นและสามารถเป็นผู้เริ่มเกมส์ได้

แต่ล่าสุดในปีที่ผ่านมาเร้ดแฮทได้เผยผลสำรวจถึงความจำเป็นที่พวกเราทุกคนต้อง ปรับมุมมองในการทำงานใหม่ให้เท่าทันต่อยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสูง

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

จิม ไวท์เฮิร์ส ประธาน และซีอีโอ เร้ดแฮท อิงค์ ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า เรากำลังก้าวเข้าสู่อีกขั้นของการเปลี่ยนแปลง หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น แรงขับเคลื่อนทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะสามารถขยายขอบเขตความเป็นไปได้ในสังคม เพื่อการเติบโตและความก้าวหน้าในอนาคต

แต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างเต็มภาคภูมิ เราอาจต้องมองย้อนกลับไปเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้คนในยุคที่ผ่านมาต่างมีวิถีในการดำเนินงาน และใช้ชีวิตแตกต่างจากเราในยุคนี้เป็นอย่างมาก และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พื้นฐานในการเปลี่ยนกรอบความคิด และการดำเนินงานจะสามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาครั้งใหญ่ในสังคม

ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อข้อจำกัดต่างๆ

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

เมื่อ 500 ปีก่อน ก่อนที่เราจะเชื่อในเรื่องวิทยาศาสตร์ ความเป็นเหตุเป็นผล กระบวนการ และวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เราไม่สามารถตั้งคำถามหรือถกเถียงถึงความเป็นไปในโลกนี้ได้ ต่อมา การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็ทำให้เราได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้มากขึ้น

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยบุคคลที่หมั่นใฝ่หาความรู้อย่างไร้ขอบเขต กาลิเลโอ ผู้ริเริ่มที่กล้าหาญ ได้ตั้งข้อกังขาในสิ่งที่เขาได้รับการพร่ำสอนเกี่ยวกับสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ แม้ว่าข้อสงสัยและคำถามเหล่านั้นจะทำให้เขาต้องถูกกักขังหรือจบชีวิตลงก็ตาม

ยิ่งผู้คนตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งพี่พวกเขาเห็นมากเท่าใด คำถามเหล่านั้นก็จะยิ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือ เราจะสามารถเปลี่ยนจากโลกที่เราเคยเชื่อในคำบอกกล่าวของผู้มีคุณวุฒิสูงกว่า ไปยังโลกของคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของการสำรวจและทดลอง

ดังเช่นคำกล่าวของเซอร์ฟรานซิส เบคอน ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ที่ว่า ผู้ใดที่ตั้งต้นด้วยความมั่นใจและตั้งมั่น ผู้นั้นมักจบลงด้วยความสงสัย แต่หากผู้ใดแน่วแน่ที่จะเริ่มต้นด้วยคำถามหรือข้อสงสัย ผู้นั้นจะได้รับคำตอบที่แท้จริงและแน่นอนกลับคืน

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

เหมือนกับที่หัวใจหลักของวิธีการทางวิทยาศาสตร์คือความสงสัยในความเป็นไปของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งก็คือการตั้งคำถามว่าเหตุใดสิ่งต่าง ๆ แต่ถึงเป็นเช่นนั้น และเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านการทดลอง และข้อผิดพลาดต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงจากการใช้เหตุผลแบบนิรนัยมาสู่การใช้เหตุผลแบบอุปนัย

จากการเรียนรู้แบบบนสู่ล่างมาเป็นการเรียนรู้จากล่างขึ้นบน ซึ่งจะขยายขอบเขตอิสรภาพทางความคิด และความเป็นไปได้ และอยู่เหนือขีดจำกัดที่ผู้มีคุณวุฒิสูงกว่าจะสามารถกำหนดกฏเกณฑ์ได้

ผลกระทบต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

การนำวิธีการทางการทดลองดังกล่าวมาใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อแทบทุกสิ่งที่เรากระทำ และมองเห็นอยู่ รวมไปถึงวิธีการคิดที่จะสามารถส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และความก้าวหน้าล้ำสมัยของโลก

หากย้อนไปเมื่อครั้งที่เราตระหนักรู้ว่าโลกไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาล เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เราก้าวเข้าสู่ยุคเรืองปัญญา (Age of Enlightenment) ซึ่งก่อให้เกิดพลังทางความคิดรูปแบบใหม่ เช่น เสรีภาพส่วนบุคคล การปกครองรูปแบบรัฐธรรมนูญ และการยอมรับความแตกต่างทางศาสนา

นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหารูปแบบใหม่ของนักประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีสำคัญ เช่น เครื่องจักรไอน้ำ โทรเลข และกระบวนการ Bessemer ในการผลิตเหล็ก นำเราเข้าสู่การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม (The Industrial Revolution) รวมถึงการเรียนรู้ทฤษฎีกายวิภาค

ตั้งแต่ทฤษฎีเล็กๆ ด้านเชื้อโรคไปจนถึงการผ่าตัดขั้นสูง ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติทางการแพทย์ (Medical Revolution) และสามารถพลิกโฉมความเข้าใจพื้นฐานแบบเดิมของโรคภัย และร่างกายมนุษย์ได้ ซึ่งการพัฒนาและความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นผลมาจากการเรียนรู้ และต่อยอดจากผู้บุกเบิก

โดยไม่หยุดที่จะคอยหมั่นตั้งคำถาม และแสวงหาคำตอบใหม่ ๆ ซึ่งศาสตร์แห่งการค้นพบยังคงดำเนินต่อมาจนถึงวันนี้ รวมไปถึงโลกแห่งเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ Open source ทั้งความใฝ่รู้ ความร่วมมือ คุณธรรม และอิสรภาพต่างก็เป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้จากประสบการณ์ และวิถีแบบโอเพ่นซอร์ส

เร้ด แฮท ตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างดีเพราะเรายึดหลักการเดียวกันนี้ภายในวัฒนธรรมองค์กรของเรา เช่นเดียวกัน และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงสามารถพัฒนาสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัย และสามารถปลดล็อคศักยภาพของนักพัฒนาและองค์กรต่าง ๆ ให้อยู่เหนือกฏเกณฑ์ทางการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

วันนี้ชุมชนของ Open source สนับพันได้ส่งเสริม และผลักดัน Open source ไปสู่อีกระดับเหนือขีดจำกัด Open source เป็นมากกว่าแค่วิธีการในการสร้างซอฟต์แวร์ แต่ยังสามารถขยายขอบเขตทางปรัชญา และความเชื่อได้ เทคโนโลยี Open source และวิถีแห่ง Open source ได้ร่วมกันต่อยอดทางความคิดอย่างไร้ขีดจำกัด 

ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

ปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ด้วยการดำเนินงานแบบวิถีแห่ง Open source ชุมชนของเราได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมากมาย เช่น Linux ที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ชุมชนของเรายังได้พลิกโฉมวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ สื่อสาร และแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ซึ่ง Open source ได้กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ของการคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างแท้จริง ปัจจุบัน ผู้คนมากมายต่างรับรู้ถึงศักยภาพของ Open source ในการช่วยให้การดำเนินงานดีขึ้น รวมไปถึง Open source ในแง่ของการพลิกโฉมการมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร และการแก้ปัญหาร่วมกัน

ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั่วโลกต่างก็นำเทคโนโลยี Open source มาปรับใช้ ดังนั้นคงไม่ผิดหากกล่าวว่า Open source ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ และกำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  

ดังจะเห็นได้จากคำถามมากมายในปัจจุบัน เช่น เราสามารถคิดค้นและสร้างศักยภาพด้วยเทคโนโลยีให้เป็นจริงได้อย่างไร เราจะสร้างสรรค์และดำเนินการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร ทั้งในรายบุคคล เป็นทีม ในองค์กร และที่สำคัญ ในสังคมวงกว้าง

แม้ว่าในวันนี้ เราอาจจะยังไม่ทราบคำตอบที่แน่ชัดของคำถามเหล่านี้ แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการทดลองและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน เราจะยังคงผลักดันการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบที่เรามุ่งหวัง และด้วยความหมั่นใฝ่รู้และต่อยอดคำถาม เราจะสามารถขยายขอบเขตความเป็นไปได้ให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อวันนี้ และอนาคต

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 × one =