ริโก้ (RICOH) พร้อมเปลี่ยนออฟฟิศลูกค้าให้สมาร์ทกว่าด้วยนวัตกรรมที่ครบวงจร

0
1794
RICOH

RICOH พร้อมนำเสนอโซลูชั่น และแบรนด์แบบครบวงจร โดยไม่มีข้อผูกมัด ด้วยนวัตกรรมที่ครบวงจร และช่วยเปลี่ยนองค์กรธุรกิจเข้าสู่ยุคของ Digital …

ในยุคที่มีการแข่งขันสูง Digital transformation ทุกอุตสาหกรรมจะต้องพบกับความท้าทายใหม่ ในการตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตขององค์กร ว่าจะมีแนวทางในการเดินหน้าธุรกิจอย่างไรต่อไป ที่จะต้องแข่งขันกับองค์กรขนาดเล็ก แต่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการทำงาน

และกำลังก่อตัวเพื่อจะเข้ายึดพื้นที่ Market Share ของอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทำให้องค์กรแบบเดิมที่มีอยู่จะต้องเกิดปัญหา และอุปสรรคในการทำธุรกิจ แล้วหากจะต้องเริ่มจะเริ่มจากจุดไหน และใครคือผู้ให้บริการ ที่จะสามารถช่วยธุรกิจก้าวข้ามผ่านอุปสรรคนี้ และทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้

RICOH พร้อมหนุนทุกธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่ครบ และตอบโจทย์ทุกความต้องการ

RICOH

พรชัย วรอังกูร Marketing Director บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยว่า ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการทำงานเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่ภายในองค์กรเพียงเท่านั้น แต่หมายความรวมไปถึงจากภายนอกด้วยเช่น การที่องค์กรจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคดังกล่าวนี้ไปได้ จำเป็นต้องสร้างแนวทางที่ชัดเจน

ทั้งในแง่ของการเลือกใช้นวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ และการวางแผนออกแบบการติดต่อที่เชื่อมโยงทุกคนในองค์กร (Workplace) ที่สามารถช่วยให้เกิดร่วมมือกันทำงานในพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัย สร้างความยืดหยุ่นให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนตามกระแสของตลาดได้อย่างทันท่วงที ทำให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทั่วโลก และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่ธุรกิจ

ซึ่งด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจในประเทศไทยมายาวนาน โดยในช่วงเริ่มต้น ริโก้ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการบริการด้าน สำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation หรือ OA) หรือการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปช่วยบริษัทฯของลูกค้า

สามารถยกระดับกระบวนการในการปฏิบัติงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพมีความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดทำ การเก็บรักษา การส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารในสำนักงาน

ทั้งยังเป็นการลดปริมาณกระดาษลง สามารถสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว การจัดเก็บเอกสาร สามารถนำเอาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจัดเก็บมาช่วยให้การจัดเก็บมีประสิทธิภาพมากขึ้นค้นหาได้ง่ายและประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ

นอกจากนี้ เราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์เพื่อสำนักงาน ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสำนักงาน (Office Product) รวมถึงโซลูชั่นทางเน็ตเวิร์คกิ้ง (Networking) อีกมากมายสำหรับสำนักงานอัตโนมัติ มาตลอดเวลา 30 ปี ทำให้เราสามารถช่วยออกแบบระบบที่ตอบโจทย์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

นอกเหนือจากการที่เราเป็นผู้นำตลาดเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของเราแล้ว เรายังเป็นทึ่ปรึกษาให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานเอกสารของสำนักงาน (Managed Print Service หรือ MPS) การขยายธุรกิจในกลุ่มการพิมพ์เพื่อการพาณิชย์ด้วยเครื่อง Production Printing การให้บริการด้านไอทีแบบครบวงจร (IT Services)

การให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบกล้องวงจรปิด (Video Serveillance System) รวมถึงการให้บริการด้านการสื่อสารของสำนักงานด้วยเครื่องโปรเจ็คเตอร์ กระดานอัจฉริยะ และอุปกรณ์ Unified Communication System ด้วย

บริการด้วยคุณภาพ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่

RICOH

ซึ่งในอนาคต ริโก้ เตรียมที่จะนำเสนอบริการกระบวนการทำงานอัตโนมัติทางโซลูชั่น ที่เรียกว่า “Robotic Process Automation หรือ RPA หรือ IT โรบอทสำหรับงานสำนักงานที่ใช้การผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อให้การทำงานที่ซ้ำซากในคอมพิวเตอร์แทนคนแบบอัตโนมัติที่จะสามารถช่วยให้พนักงานมีเวลาในการพัฒนาตนเอง และศักยภาพมากขึ้น

ซึ่งเมื่อพนักงานมีศักยภาพมากขึ้นก็ย่อมทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับการใช้บริการ อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายจากการนำไปแก้ไข้หรือชดเชยสิ่งที่ผิดพลาด ช่วยเพิ่ม Royalty ของพนักงาน และ ลูกค้าต่อองค์กรอีกด้วย

โดยลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ในการใช้บริการ เพราะทุกผลิตภัณฑ์ หรือโซลูชั่น ทั้งจากของเรา และพาทเนอร์ ถูกพัฒนา หรือคัดเลือกโดยผ่านการสำรวจตลาด ตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และรักษาคุณภาพของบริการหลังการขาย ด้วยพนักงานที่มีผ่านการฝึกอบรมมาอย่างต่อเนือง

ทั้งในแง่ของการให้คำปรึกษา การติดตั้ง การบำรุงรักษา ด้วยการไม่ยึดติดกับผลิตภัณฑ์ และการทำงานร่วมกับพาทเนอร์อื่น ๆ ที่ลูกค้าใช้บริการอยู่ ทำให้มีความเป็นมืออาชีพมากพอที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ริโก้ ยังสร้างความแตกต่างด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ที่คู่แข่งรายต่าง ๆ ยังไม่มี คือ

บริการ รีโมท คอนเน็ก ซัพพอร์ต (Remote Connect Support)  การช่วยเหลือลูกค้าทางไกลอัจฉริยะ ที่พนักงาน Callcenter ของริโก้สามารถมองเห็นหน้าจอเครื่องของลูกค้าได้ทันที เพื่อตรวจสอบสาเหตุของปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

สำหรับเป้าหมายในปี 2019 นี้ ริโก้ (ประเทศไทย) คือการยังคงโฟกัสทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการ ที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น Smart Office, Logistic, Hotel Solution, Healthcare, IT Infrastructure Solutions และ Finance banking Insurance

ไปพร้อมกับการช่วยเป็นที่ปรึกษา และดูแลทุกผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าใช้ เพราะเราเชื่อว่าไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร การสร้างบริการหลังการขายคือสิ่งจะสร้างความยั่งยืนได้ แต่นอนว่าด้วยสถาการณ์ของตลาดในปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมยังชะลอการลงทุน และลงทุนน้อย

แต่ในอีกมุมเราเชื่อว่าด้วยกระแส Digital Disruption ที่ส่งผลกระทบในทุกอุคสาหกรรมจะเป็นเเรงผลักดันให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเร่ง Transformation ตัวเองด้วย สำหรับในภาพรวม ริโก้ ยังสามารถไปได้ เพราะเรามีความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ และการเข้าไปในสู่รูปแบบของผู้ให้บริการแบบครบวงจร โดยยึด ลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลาง ทำให้เรายังสามารถเติบโตได้อยู่ 

ส่วนขยาย
* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + three =