ยกระดับการบริการแบบเดิมๆ เพื่อสร้าง “ประสบการณ์” ล้ำค่าให้ลูกค้า!!

0
277
ประสบการณ์

การใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิมกำลังถูกแทรกแซงโดยซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้า ทำให้ปรับขยายธุรกิจได้ด้วยข้อมูลเชิงลึก ก่อให้เกิด ประสบการณ์ สิ่งที่ล้ำค่าสำหรับธุรกิจ …

highlight

  • การเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลเป็น ความปกติรูปแบบใหม่ (the New Normal) ที่สามารถกำหนดความรวดเร็วในการให้บริการที่ล้ำหน้า และส่งมอบการบริการแบบ เพื่อคุณเท่านั้น แก่ลูกค้าแต่ละรายได้ในทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งจะช่วยสร้าง ประสบการณ์ (Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เหนือการให้บริการ และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ (Hyper Converged Infrastructure) คือคำตอบที่จะช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากสามารถร่นระยะเวลาในการดำเนินงานจากหลายเดือนให้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน หรือช่วยลด และปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้ เรียกว่าเป็นการจัดการสภาวะขาดความยืดหยุ่นภายในองค์กรได้ดีกว่าแบบเดิม 

สร้าง “ประสบการณ์” ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี

วัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลเป็น ความปกติรูปแบบใหม่ (the new normal) เมื่อภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ตระหนักอย่างถ่องแท้ว่าความสามารถในการปรับขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วด้วยข้อมูลเชิงลึกคือผลที่ได้รับจากการเปลี่ยนไปสู่ระบบดิจิทัล

ระบบการดำเนินงานแบบแยกส่วนภายในองค์กรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ระบบการดำเนินธุรกิจที่เคยมีประสิทธิภาพ และสามารถผลักดันการเติบโตขององค์กรมาหลายทศวรรษกลายเป็นระบบที่ล้าหลัง

ในขณะที่รูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีแบบเดิมที่เคยยุ่งยาก และซับซ้อน ต้องหลีกทางให้กับเทคโนโลยีใหม่ ๆ องค์กรทั่วโลกต่างต้องการเสาะหาหนทางในการปรับเปลี่ยน และยกระดับธุรกิจของตนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

ความปกติรูปแบบใหม่ คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ลูกค้าต่างคาดหวังจะได้รับประสบการณ์การใช้บริการต่างๆ ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในช่วงเวลา ณ สถานที่ และในวิถีที่เขาต้องการ ความต้องการที่แปรผันอย่างรวดเร็วของลูกค้าในยุคปัจจุบันคือตัวกำหนดความรวดเร็วในการให้บริการที่ล้ำหน้า

การมอบ ประสบการณ์ (Experience) ที่ดีให้กับลูกค้าอยู่เหนือการให้บริการ และศักยภาพของเทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ จากห้องประชุมไปถึงสายการผลิต ผู้นำองค์กรต่าง ๆ ยอมรับทัศนคติแบบ ลูกค้า อย่างรวดเร็ว หมายถึงความต้องการของลูกค้าคือความต้องการขององค์กร 

องค์กรดิจิทัลที่สามารถมอบการบริการแบบ เพื่อคุณเท่านั้น แก่ลูกค้าแต่ละรายได้ในทุกที่ ทุกเวลา จึงมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเท่าทันต่อความต้องการในปัจจุบัน

แล้วเทคโนโลยีจะสามารถยกระดับการบริการทั่วไปสู่การมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้อย่างไร?

ประสบการณ์

โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบดั้งเดิมที่เคยช่วยสร้างธุรกิจ และสนับสนุนแบบแผนทางธุรกิจมากมายกำลังถดถอย การใช้งานของเทคโนโลยีแบบเดิมที่มีขนาดใหญ่ ราคาสูง และไม่ยืดหยุ่น กำลังถูกแทรกแซงโดยซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้า และมีประสิทธิภาพ

รวมถึงซอฟต์แวร์ และไฮบริดคลาวด์ที่กำลังจะเข้ามาแทนที่ดาต้าเซนเตอร์อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับการพลิกโฉมของไอโฟนและอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ ที่สามารถปฏิวัติวงการคอมพิวเตอร์ได้สำเร็จ 

ผลลัพธ์อันดีจากการที่ซอฟต์แวร์เข้ามาแทนที่ฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้องค์กรต่างๆ ได้รับ ของขวัญอันล้ำค่า ต่อการดำเนินงานด้านไอที นั่นก็คือเวลา ซึ่งมักมีการถกเถียงกันมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับผลกระทบของการนำเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกมาใช้ในองค์กร

ในขณะที่ผลของการที่เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลด และปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กรได้รับความสนใจน้อยมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเหล่านี้ไม่ได้จำกัดศักยภาพของบุคลากรในองค์กรแต่อย่างใด หากแต่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพของการดำเนินงานในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดการสภาวะขาดความยืดหยุ่น

และความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม บุคลากรฝ่ายไอทีจะสามารถจัดสรรเวลามามุ่งเน้นในการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์และเป็นที่ปรึกษาในการนำไอทีไปตอบโจทย์ธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการสร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงการให้บริการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คลาวด์ และซอฟต์แวร์ส่งผลให้ความต้องการด้านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเพื่อบำรุงรักษา และปรับขยายเวิร์กโหลด และแอปพลิเคชันลดลง แต่ขอบเขตการต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจจะขยายกว้างมากขึ้น พร้อมเสริมทัพประสิทธิภาพในการยกระดับ Experience ลูกค้าในอนาคต

Hyper Converged เทคโนโลยีตัวช่วยเพื่อสร้างความประทับใจได้ในทันที

ประสบการณ์

เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ (Hyper Converged Infrastructure) นั้นยืดหยุ่นและง่ายต่อการปรับแต่งและต่อยอด จึงเหมาะแก่การตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาโซลูชั่น และสามารถตอบโจทย์ความพึงพอใจที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้า ในด้านมาตรฐาน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ การต่อยอดทางความคิดและการบริการสามารถนำไปพัฒนา ทดสอบ และใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถร่นระยะเวลาในการดำเนินงานจากหลายเดือนให้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่วัน หรือแม้แต่ภาวะฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้องต่าง ๆ ก็สามารถจัดการได้ในทันที

ในกรณีนี้ ทางลูกค้าเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ด้วยระบบอัตโนมัติเป็นด่านแรก การบริการร้องเรียนถึงปัญหาขัดข้องจากลูกค้าจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI และ ML ยิ่งทำให้การใช้เทคโนโลยีน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น ระบบจะสามารถแจ้งเตือนถึงปัญหาขัดข้องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ช่วยลดจำนวนการโทรร้องเรียนจากลูกค้าลงอย่างมาก เมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไป ระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และอัจฉริยภาพทางเทคโนโลยีก็ต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อสามารถตอบโจทย์ และคาดการณ์ในทุกระดับความต้องการของลูกค้า

ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานองค์กรแบบใหม่นี้เอง ที่จะสามารถขับเคลื่อนอนาคตขององค์กรดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบัน องค์กรทั่วโลกต่างต้องการพึ่งพาข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการเชื่อมต่อ เข้าถึง วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลจึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นด้วย

วันนี้ความกระตือรือร้นในการปรับใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ขององค์กร จะยิ่งเพิ่มความต้องการด้านความสะดวก และยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลที่ซับซ้อน เสริมสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรต่อศักยภาพของเทคโนโลยีที่เรียบง่าย และปลอดภัย 

เพื่อการดำเนินธุรกิจในโลกยุคดิจิทัลที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดแวร์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน และระบบปฏิบัติการ รวมกันเป็นภาพรวมหนึ่งเดียว

องค์กรเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคนี้

ประสบการณ์

ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิคซ์ ให้ความเห็นว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การให้บริการลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่อาจเปรียบเทียบกับก้าวกระโดดของการมอบ Experience ที่สร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในยุคดิจิทัลนี้ได้

Experience ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที กำลังสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่การบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล

เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่ โดยเริ่มต้นจากการประเมินและปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

การมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคกำลังจะเป็นบรรทัดฐานของการมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าองค์กร คำถามคือ องค์กรธุรกิจพร้อมแล้วหรือยังที่จะส่งมอบประสบการณ์ระดับนี้ให้กับลูกค้าของตน

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight × = 8