CSL ปรับเกมลุยบริการตลาด Cloud และ Data Center ตั้งเป้าโต 10-20% ในปี 63

0
2715
CSL

CS Loxinfo ปรับโฉมใหม่สู่ CSL เดินเกมรุกให้บริการ Cloud และ Data Center ด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร เพื่อธุรกิจเอ็นเทอร์ไพรส์ พร้อมตั้งเป้าโต 10-20% ต่อเนื่อง เชื่อรับรู้รายได้จาก 2 บริการ ไม่น้อยกว่า 50% ของรายได้รวม…

highlight

  • ซีเอส ล็อกอินโฟ (CS Loxinfo) ประกาศการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) สู่ “ซีเอสแอล” (CSL) พร้อมตั้งเป้าสู่ผู้ให้บริการ One Stop ICT Service ด้วยกลยุทธ์ 3Ss เพื่อเสริมแกร่งในบริการ Cloud และ Data Center 
  • เอไอเอส ได้เข้าซื้อกิจการของ Cs Loxinfo ทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเราสามารถใช้โซลูชั่นที่ได้จาก เอไอเอส ไม่ว่าจะเป็น แบนด์วิชท์ (Bandwidth) ที่ให้ความเร็วขนาด 2.9Tbps (ในประเทศ) และระหว่างประเทศขนาด 1.2Tbps รวมไปถึงระบบโครงข่ายที่รองรับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจะเป็น NB-IoT และ eMTC
  • ปัจจุบัน CSL ตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ กว่า 5,000 ราย (ส่วนมากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์) ในทุกอุตสาหกรรม อาทิ สายการบิน, การเงิน, กลุ่มธนาคาร, กลุ่มผู้ให้ด้านพลังงานของไทย แต่เมื่อรวมกลุ่มลูกค้าของ เอไอเอส ที่มีอยู่ 1 แสนกว่าราย (รวม เอสเอ็มอี)  และจะทำให้ CSL เติบโตได้อย่างน้อย 10-20% ภายในปี 2020 

CSL เดินเกมรุกให้บริการ Cloud และ Data Center 

ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ปัจจุบันเรนด์การใช้งานเทคโนโลยีไอซีที และโซลูชั่นในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเทรนด์การใช้คลาวด์ (Cloud) และเดต้าเซ็นเตอร์ (Data Center) ที่เติบโตต่อเนื่อง

จากการเร่งทรานฟอร์มเมชั่นของธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อรองรับการใช้เทคโนโลยี ในการสร้างนวัตกรรม และบริการใหม่ ๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตนเอง ซึึ่งการเติบโตนี้มาจากการที่องค์กรต้องการที่ใช้งานเทคโนโลยี เพื่อลดต้นในการสร้างโครงสร้างพิ็นฐานของตนเอง เพิ่มความปลอดภัย และสามารถเรียกใช้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

CSL
ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS

รวมถึงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการใช้งานของเทคโนโลยีเกิดใหม่อย่าง ปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) และอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง หรือไอโอที (IoT) ซึ่งจะสร้างให้เกิดปริมาณข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) ทั้งจากภายในองค์กร และจากภายนอกองค์กร ด้วย

และเพื่อให้สามารถรองรับแนวโน้มการใช้งานเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น วันนี้เราได้เดินหน้าพัฒนาศูนย์ข้อมูล (Data Center) และเทคโนโลยี คลาวด์ โซลูชั่น (Cloud Solutions) ใหม่ ที่ได้มาตรฐานสากลระดับโลก ร่วมไปถึงยกระดับความสามารถของบุคลากรให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เชื่อโตมากกว่า 10-20% หลังควบรวมเอไอเอส

ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซีเอส ล็อกอินโฟ จากที่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 ที่ผ่านมาเอไอเอส ได้เข้าซื้อกิจการของ Cs Loxinfo ทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

เนื่องจากเราสามารถใช้โซลูชั่นที่ได้จาก เอไอเอส ไม่ว่าจะเป็น แบนด์วิชท์ (Bandwidth) ที่ให้ความเร็วขนาด 2.9Tbps (ในประเทศ) และระหว่างประเทศขนาด 1.2Tbps รวมไปถึงระบบโครงข่ายที่รองรับเทคโนโลยี IoT ไม่ว่าจะเป็น NB-IoT และ eMTC ที่ทรงประสิทธิภาพ ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถให้บริการได้หลายมากขึ้นกว่าเดิม

โดยปัจจุบัน CSL ตลาดเอ็นเตอร์ไพรส์ กว่า 5,000 ราย (ส่วนมากอยู่ในตลาดหลักทรัพย์) ในทุกอุตสาหกรรม อาทิ สายการบิน, การเงิน, กลุ่มธนาคาร, กลุ่มผู้ให้ด้านพลังงานของไทย แต่เมื่อรวมกลุ่มลูกค้าของ เอไอเอส ที่มีอยู่ 1แสนกว่าราย (รวม เอสเอ็มอี)

CSL
ดร.สมชาย กิตติชัยกุลกิจ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซีเอส ล็อกอินโฟ

ก็จะช่วยทำให้เรายังมีโอกาสในการสร้างลูกค้าใหม่ได้ ด้วยการนำเสนอบริการโซลูชั่นต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ล่ะอุตสาหกรรมได้ และน่าจะทำให้ CSL เติบโตได้อย่างน้อย 10-20% ภายในปี 2020 ขณะที่ภาพรวมของธุรกิจ Cloud ของ CSL ที่เติบโตขึ้นถึง 250%

ในขณะที่โซลูชันทางด้าน Microsoft Office 365 นั้นก็เติบโตขึ้นถึง 450% แต่เชื่อว่าด้วยการควบรวมจะช่วยสร้างรายได้ ในส่วนของบริการดาต้าเซ็นเตอร์ บริการคลาวด์ เพิ่มเป็น 50% ในอนาคต

ซึ่งยอดรายได้ในปัจจุบัน 15% (YoY) โดยหากคิดเป็นรายได้จากทั้ง 2 บริษัท จะอยู่ที่ 1,5000 ล้านบาท (12% ของรายได้เอไอเอสทั้งหมด) นอกจากนี้จะช่วยให้เราสามารถต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า และบริษัทฯเกิดใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีมากให้บริการอีกทอด ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ต้องการเทคโนโลยีโซลูชั่น และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพ 

สำหรับความสำเร็จในช่วงที่ผ่านมาที่การันตีถึงความเชียวชาญของ SCL ได้แก่ ธุรกิจสายการบินระดับภูมิภาค ซึ่งได้ใช้บริการของ เราตั้งแต่ระบบ อินเทอร์เน็ต, โคโลเคชั่น และระบบสำรองข้อมูลบน DR Site แบบ DRaaS ไปจนถึงการจ้างให้ดูแลระบบ (IT Outsourcing)

ขณะที่ธุรกิจพลังงานได้ใช้ Digital Signage เพื่อให้การปรับราคาน้ำมันในปั๊มน้ำมันกว่า 50 แห่งทั่วไทยสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ โดยมีแผนที่จะขยายโครงการไปให้ครอบคลุมปั๊มน้ำมันถึง 1,000 แห่ง ในอนาคต

นอกจากนี้ยังมีธุรกิจภาคการเงิน และธนาคาร จากต่างประเทศ ที่เข้ามาให้บริการในประเทศไทย เองก็เช่าใช้ โคโลเคชั่น และระบบสำรองข้อมูลบน DR Site แบบ DRaaS ไปจนถึงการจ้างให้ดูแลระบบ (IT Outsourcing) ให้เราเข้าไปช่วยดูแลด้าน Network และ Security ตามสาขาต่าง ๆ ในประเทศไทยกว่า 20 แห่งด้วย

นำเสนอบริการด้วยกลยุทธ์ 3Ss

โดยล่าสุดเราได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำบริการ One Stop ICT Service แบบครบวงจร ที่สามารถเห็นปัญหาได้ไว แก้ไขได้รวดเร็ว และตอบโจทย์ได้อย่างตรงจุด และกลายเป็นผู้ช่วยนำพาองค์กร และภาคธุรกิจไทยก้าวผ่านปัญหาไอทีในยุค Digital Disruption ทั้งหมด ภายใต้กลยุทธ์ 3Ss ได้แก่

CSL

SData Center & Cloud Solutions บริการ Data Center และ Cloud Solutions ที่สามารถปรับเปลี่ยน (Customized) ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ พร้อมให้คำปรึกษาได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่ได้รับการการันตีมาตรฐานการบริการระดับสากล

ไม่ว่าจะเป็น ISO 9001, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 50001, ISO 14001 และ CSA Star ล่าสุดเรายังได้ สร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ อีก 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ TELLUS 2 ที่ออกแบบตามมาตรฐานสากล TIA- 942A กับดีไซน์แบบสามารถขยายพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความจุสูงสุด 1,000 racks

และมาพร้อมระบบ Facilities ต่าง ๆ ที่ออกแบบมาให้รองรับ Fully FaultTolerant จึงการันตีเสถียรภาพของการให้บริการ และ Service Availability ที่สูงสุด พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐาน ISO 20000, ISO 22301 และ ISO 27001

และศูนย์ข้อมูล The Cloud B ที่มีความจุมากกว่า 350 racks รองรับการขยายตัวของธุรกิจลูกค้าองค์กรและการเติบโตของเทคโนโลยี Cloud, AI, และ IoT การันตีด้วยมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล ISO27001 ตัวอาคารยังผ่านมาตรฐานการบริหารจัดการด้านพลังงาน ISO50001

ทำให้เราเป็นผู้ให้บริการที่มี Data Center ในไทยจำนวนมากที่สุด (The Most Multi-Locations Data Centers across Thailand) โดยเป็นผู้ให้บริการที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า 11 แห่ง ใน 9 โลเคชั่น ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมขยายบริการออกไปสู่ภูมิภาค 

นอกจากนี้เป็นศูนย์ข้อมูลที่เปิดกว้างให้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการโครงข่ายได้ทุกราย (Carrier Neutral Provider) ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการที่ต้องการได้อย่างไร้ข้อจำกัด จากพาทเนอร์ของเรา อาทิ TOT, CAT, True, UIH, Jastel, Interlink, Symphony, ALT Telecom และ AWN

และยังสามารถเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างสมาชิก และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งใน และต่างประเทศผ่านบริการ CSL ThaiIX ได้ จึงทำให้สามารถเชื่อมต่อในต้นทุนที่ต่ำกว่า แต่ได้ประสิทธิภาพเหนือกว่า อีกทั้งในการใช้งานจะคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง ทำให้ไม่มีต้นทุนส่วนเกิน 

นอกจากนี้ยังมีบริการ Hybrid Cloud Solutions ซึ่งรวมความสามารถของ Private Cloud, Cloud Onpremise และ Public Cloud เข้าด้วยกัน และยังสามารถขยาย Capacity ได้ตามต้องการ รวมไปถึงรองรับบริการ Cloud ชั้นนำระดับโลก ทั้ง Microsoft Azure, VMware และAWS 

ทำให้เกิดการใช้ที่ยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด และสามารถรองรับโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ ในอนาคตได้

CSL

SManaged Service บริการทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 300 ราย ที่พร้อมดูแลอย่างครบวงจร ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์การให้บริการกับองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรมสำคัญ จึงสามารถให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง หรือย้ายระบบตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมไปถึงพร้อมดูแลระบบให้หลังการขาย ครอบคลุมการบริหารจัดการทั้งระบบ LAN/WAN, SDWAN, Firewall, Data Center, Cloud OnPremise และ Cloud Services ได้

CSL

SSystem Integrationบริการผสานนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรโดยร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการด้าน IT Solutions ที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อย่าง Cisco, Microsoft, HPE, IBM, Dell EMC, Lenovo, Fortinet, Nutanix, Palo Alto Networks, VMware, Veeam, AWS และอื่นๆ

นำเสนอโซลูชั่นครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  ทั้ง Computer Hardware, Software, Cloud Solutions, Security Solutions, อุปกรณ์สื่อสาร Network และ Cabling ให้ลูกค้าเลือกได้ตามตามความต้องการในราคาที่เข้าถึงได้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × = ten