Aruba เปิดตัวนวัตกรรม APs และ Switches ที่ใช้ AI เพิ่มความสามารถ ในยุค Cloud และ IoT

0
677
Aruba

Aruba เปิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่รุ่นใหม่ที่ปลอดภัยมากขึ้น เสริมด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์สำหรับยุคแห่งการสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้ (Experience Edge)

Aruba เผยนวัตกรรมการสื่อสารสำหรับ Experience Edge

อรูบ้า ประกาศเปิดตัวตระกูลใหม่ของผลิตภัณฑ์ Access Points (APs) สำหรับเครือข่ายไร้สายที่พร้อมรองรับอุปกรณ์ IoT ซึ่งใช้เทคโนโลยี 802.11ax (Wi-Fi 6) และอุปกรณ์ Switches ที่ใช้ทำงานร่วมกัน รวมทั้งนวัตกรรมในเรื่องความปลอดภัย การจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด

และนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเสริมพลังให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการ (service assurance) เพื่อส่งมอบระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ง่ายในการดูแลรักษา และให้ความเชื่อมั่นสูงตอบสนองความต้องการขององค์กร

ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายแก่ผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ด้้วย APs สำหรับเครือข่ายไร้สายรุ่นใหม่ของอรูบ้าสนับสนุนมาตรฐาน Wi-Fi ล่าสุดและเป็นรายแรกที่ได้การรับรองจาก Wi-Fi Alliance (WFA) ตามมาตรฐาน WPA3 และ Enhanced Open security ตัวใหม่

เพื่อให้การเข้ารหัสแข็งแกร่งมากขึ้นและการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ IoT ทำได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ด้วย ยังได้ผลิตอุปกรณ์สำหรับ Wi-Fi รายแรกที่รวม Bluetooth 5 ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารไร้สายของ Bluetooth เวอร์ชั่นล่าสุดเข้ากับ APs รวมทั้งการเชื่อมต่อด้วย Zigbee radio ได้แบบบูรณาการ

Aruba

ด้วยความสามารถใหม่ ๆ เหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้งาน IoT ได้มากขึ้น อย่างเช่น อุปกรณ์การเปิดปิดล็อกประตูอย่างชาญฉลาด (smart door locks) และฉลากระบุชั้นวางของแบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic shelf labels)

ในขณะที่ Bluetooth 5 ยังช่วยให้สถานที่ในอาคารสามารถตระหนักรู้ถึงว่าใครเป็นผู้ใช้อยู่ (user-aware indoor location) ทำให้ ITสามารถสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวให้แก่ผู้ใช้ได้ นอกจากนี้อารูบ้ายังเป็นเจ้าแรกที่ได้มอบนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงานสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถรักษาเงินลงทุนใน PoE switches ตัวเดิมที่ใช้อยู่ได้ ในขณะเดียวกันช่วยประหยัดการใช้พลังงานของ APs ลงได้อย่างมากในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้ไม่สูงมาก (off-peak hours) นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเฉพาะที่โดดเด่น ได้แก่

การตรวจสอบการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะ (intelligent Power Monitoring) ความสามารถของ Aruba Operating System (AOS) 8 และ NetInsight Green AP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการวิเคราะห์และสร้างความเชื่อมั่นในการบริการแบบอัจฉริยะของอรูบ้า

Aruba

สนับสนุนยุคแห่งการสร้างสรรค์ประสบการณ์ผู้ใช้

ตามผลการวิจัยของ Gartner ชี้ให้เห็นว่าองค์กรต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในยุคอนาคต ที่ต้องให้พนักงานได้มีประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีเช่นเดียวกับผู้บริโภค เทคโนโลยีนี้ต้องช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน 

Justin Chiah ผู้อำนวยการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันของอรูบ้า บริษัท Hewlett Packard Enterprise กล่าวว่า ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้ขอใช้โทรศัพท์มือถือในอัตราประมาณ 133%2 แต่มีอัตราของคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่ำเพียง 53%

ซึ่งหมายความว่าผู้คนจำนวนมากที่นี่กำลังเข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออื่น ๆ แนวโน้มนี้จะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในขณะที่ประเทศต่าง ๆ ยังคงมุ่งเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมของตนต่อไป

และยิ่งจะถูกผลักดันจากการนำอุปกรณ์ IoT มาใช้งานมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ กำลังประสบกับเครือข่ายที่การจราจรของข้อมูลหนาแน่นหรือทับซ้อนกัน มาตรฐาน Wi-Fi 802.11ax ใหม่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งผ่านข้อมูลรวมทั้งประสบการณ์ของผู้ใช้

Aruba

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแนวดิ่ง เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าปลีก การศึกษาและการดูแลสุขภาพ การอัพเกรดนี้ให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและขยายการอยู่ร่วมกันบนระบบ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกันของแอพพลิเคชั่นหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

ไม่ว่าจะเป็นเสียง วิดีโอ ข้อมูล หรือ IoT เครือข่ายที่ชายขอบ (Edge) คือจุดที่เชื่อมโยงผู้คนและอุปกรณ์ IoT เข้ากับโลกดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยีต้องสามารถให้บริการที่ดีขึ้นและสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น

และความต้องการของผู้ใช้ที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่เพียงแต่ต้องเป็นเครือข่ายที่ล้ำสมัยเท่านั้น แต่ยังต้องมีความสามารถในด้านเทคโนโลยีในเชิงรุกที่สามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและแก้ไขปัญหานั้นได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้และธุรกิจ

ตอบสนองความท้าทาย ด้วยนวัตกรรมใหม่

Aruba

Aruba 510 Series Aps , กลุ่มผลิตภัณฑ์ Access Points ใหม่สำหรับเครือข่ายไร้สายรองรับเทคโนโลยี 802.11ax, IoT-ready พร้อมด้วยความปลอดภัยขั้นสูงการเพิ่มประสิทธิภาพ RF โดยใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ (AI-powered)

การตรวจสอบและดูแลการใช้พลังงานอย่างอัจฉริยะและสามารถต่อเชื่อมกับสัญญาณวิทยุแบบ Zigbee และ Bluetooth 5 ได้อย่างบูรณาการ

Aruba 2390M access switches รองรับมาตรฐาน 802.3bt ที่ให้กำลังไฟฟ้าแก่ PoE สูงขึ้น (จนถึง 60 วัตต์ต่อพอร์ต) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ 802.11ax APs ระดับไฮเอนด์

รองรับมาตราฐาน Wi-Fi Alliance WPA3 และ Enhanced Open Security Standards เพื่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ล้ำสมัย อรูบ้าเป็นผู้ผลิตรายแรกในอุตสาหกรรมนี้ที่ได้รับใบรับรอง WFA สำหรับมาตรฐานใหม่เหล่านี้

Green AP เป็นคุณลักษณะใหม่ที่โดดเด่นไม่มีใครเหมือนของ NetInsight เป็นระบบช่วยวิเคราะห์และโซลูชันที่ช่วยสร้างหลักประกันความเชื่อมั่นในการให้บริการแบบอัจฉริยะที่ใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ของอรูบ้า

ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานของ APs ลงเมื่อไม่มีอุปกรณ์ของผู้ใช้ใด ๆ มาใช้บริการ เพื่อชดเชยความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อเลือกใช้ 11ax APs เป็นอุปกรณ์ให้บริการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย

ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เพื่อสร้างความชาญฉลาดให้แก่ระบบเครือข่าย

Aruba

โซลูชัน AI ที่มีประสิทธิภาพต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมทั้งข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อป้อนอัลกอริทึมที่จะทำให้ระบบเครือข่ายทำงานได้โดยอัตโนมัติและมีสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการขึ้นด้วย และต้องมีการนำประสบการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพของโซลูชันได้

ด้วยความโดดเด่น และความชำนาญด้าน Wi-Fi มามากกว่า 16 ปีพร้อมกับตัวอย่างประสบการณ์การเรียนรู้ (learnings) และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) ในการสร้าง AI Algorithms จากระบบเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และจากจำนวน APs ที่ติดตั้งมาแล้วนับล้านชุดเพื่อให้การดำเนินงานเครือข่ายเป็นไปอย่างปลอดภัยและเป็นไปโดยอัตโนมัติ

ซึ่งใน 510 Series APs รุ่นใหม่นี้จะทำงานร่วมกับ Aruba NetInsight เพื่อตรวจสอบเครือข่ายในเชิงรุกสร้างข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติและเสนอคำแนะนำจากการเปรียบเทียบค่ากับ peer และ benchmarks นำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่และ IoT เป็นหลักในปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และลูกค้าของตนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สร้างขึ้นเพื่ออุปกรณ์ IoT ที่เชื่อมต่อผ่าน Zigbee และ Bluetooth 5

ผลิตภัณฑ์ในตระกูล Aruba 510 เป็นอุปกรณ์ชุดแรกของ 802.11ax APs ที่รองรับการทำงานทั้ง Zigbee และ Bluetooth 5 ทำให้ลูกค้าของ Aruba สามารถรองรับงการใช้ได้ถึง 74% ของอุปกรณ์ IoT ในตลาด ด้วยการมีเทคโนโลยีไร้สายทั้งสามแบบใน APs ตัวเดียว

ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและกว้างขวาง นอกจากนั้นลูกค้ายังสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานลงได้มาก เนื่องจากสามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานของอรูบ้าที่ได้รวม Zigbee เข้าไว้ด้วยกัน

การจัดการพลังงานอย่างอัจฉริยะด้วย Green AP และ Intelligent Power Monitoring

เนื่องจาก 802.11ax APs มีสมรรถนะสูงขึ้น จึงสามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์และการจราจรของข้อมูลที่หนาแน่นขึ้นได้ จึงต้องใช้พลังงานมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การออกแบบระบบเครือข่ายแต่เดิมมักจะปรับตั้งค่า APs สำหรับสถานการณ์ที่ต้องใช้งานด้วยความสามารถสูงสุด

และนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ร่วมทำให้องค์กรต้องประสบกับปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าที่สูงมาก Green AP ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ของ NetInsight ช่วยให้องค์กรด้านเทคโนโลยีสามารถจัดการ APs ได้อย่างชาญฉลาดเพื่อลดการใช้พลังงานลงได้ถึง 72% ลดค่าใช้จ่ายลงอย่างมาก

และสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม การใช้ Green AP จะทำให้ APs สามารถเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับการใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงานลงและสร้างระบบเครือข่ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Aruba

นอกจากนี้ ตัวเทคโนโลยีมี Intelligent Power Monitoring (IPM) ทำให้สามารถวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ AP แต่ละตัวและปรับเปลี่ยนอย่างมีพลวัตรตามทรัพยากรพลังงานที่มีเท่าที่ให้ใช้อยู่ องค์กรทางเทคโนโลยีทั้งหลายสามารถกำหนด และจัดลำดับความสำคัญในการใช้พลังงาน

โดยกำหนดให้ปิดการใช้งานลงเมื่อ AP ตัวนั้นทำงานเกินงบประมาณด้านพลังงานที่กำหนดไว้ (power budget) IPM จะเริ่มลดการใช้พลังงานลงทีละขั้นโดยอัตโนมัติตามที่กำหนดตามลำดับความสำคัญจนกว่า AP ตัวนั้นจะใช้งานพลังงานอยู่ภายในงบประมาณที่กำหนดไว้

ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยด้วยมาตรฐาน WPA3 และ Enhanced Open

อีกทั้งตัวอุปกรณ์ยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน WPA3 และ Enhanced Open จาก Wi-Fi Alliance ด้วยการสนับสนุน WPA3 และ Enhanced Open ทำให้ชุดผลิตภัณฑ์ 11ax APs ของอรูบ้ามีความสามารถช่วยสร้างความปลอดภัยได้ตามความต้องการขององค์กร

เมื่อต้องมีผู้ใช้ อุปกรณ์ และสิ่งต่าง ๆ เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ และด้วย WPA3 ที่ได้เพิ่มคุณสมบัติใหม่ในการช่วยลดความซับซ้อนของการรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย Wi-Fi ทำให้สามารถตรวจสอบตัวตนที่แท้จริง (authentication) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

และเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรที่มีข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนไหวสูง (highly sensitive data) เช่น รัฐบาล หรือภาคการเงิน คุณสมบัติตาม Wi-Fi Enhanced Open ยังช่วยเสริมรับการรักษาความปลอดภัยตาม WPA3 ด้วยการเพิ่มการคุ้มครองข้อมูลส่วยบุคคล (data privacy)

ในขณะเดียวกันก็รักษาความสะดวกในการใช้งานในเครือข่ายสาธารณะที่ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้ เช่น ร้านกาแฟในท้องถิ่น สนามบิน และสนามกีฬา

Aruba

ด้าน James Hammond ผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ Carolina Panthers หนึ่งในผู้ที่ใช้นวัตกรรม กล่าวว่า สนามกีฬา Bank of America Stadium ซึ่งเป็นบ้านของทีม Carolina Panthers ตั้งอยู่ที่เมืองชาร์ลอตต์ มลรัฐนอร์ทแคโรไลนา และมีแฟนสนับสนุนมากกว่า 75,000 คน

ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะนำเสนอประสบการณ์ในการเชื่อมเข้าสู่ระบบที่แฟน ๆ ชื่นชอบให้ต่อเนื่อง เราจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการในอนาคตบนระบบเครือข่ายของเรา นั่นคือเหตุผลที่เราเลือกอุปกรณ์ 11ax APs

เพื่อรองรับแอพพลิเคชั่นใหม่ ๆ และความต้องการของอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ที่ทำให้การจราจรของข้อมูลบนระบบเครือข่ายของเราหนาแน่นขึ้นทุกวัน

แฟน ๆ ของเราคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายของสนามกีฬาที่ยอดเยี่ยม” 

ด้าน Peter Kaufman รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูง CSPi กล่าวว่า CSPI เป็นผู้ให้บริการโซลูชันที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในมลรัฐฟลอริด้า ได้ช่วยให้ลูกค้าของตนสามารถบรรลุความต้องการในเรื่องของประสิทธิภาพ ความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และความปลอดภัยในการใช้ระบบเครือข่าย

แอพพลิเคชันและบริการของตนได้ ซึ่งการ การใช้ NetInsight และโปรโตคอล IoT ใหม่อย่าง Zigbee ลูกค้าของเราจะสามารถสร้างประสบการณ์อย่างอัตโนมัติตามที่เขาต้องการได้ ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้แอพพลิเคชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ผ่าน Wi-Fi ได้อย่างสะดวก และปลอดภัย

คุณค่าที่แท้จริงของโซลูชั่น อรูบ้า 802.11ax คือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติ และ IoT

ขณะที่ Steve Shaffer ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Zunesis กล่าวว่า Zunesis เป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้าน IT และเป็น Value Added Reseller (VAR) ในมลรัฐโคโลราโดซึ่งให้บริการโซลูชั่นด้านโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจร บริการโซลูชั่นด้าน IT สำหรับธุรกิจ

ให้บริการอย่างมืออาชีพด้าน IT และบริการให้คำปรึกษาทางด้าน IT ในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งข้อได้เปรียบที่สำคัญของโซลูชั่น 802.11ax ทำให้สามารถในการเชื่อมต่อ IoT แบบบูรณาการ โดยการมี hardware platform

เพียงของอรูบ้าเจ้าเดียวสามารถรองรับการทำงานได้ทั้ง Zigbee และ Bluetooth 5 ช่วยขจัดความต้องการสร้างเครือข่าย IoT ที่ต้องแยกวงต่างหากออกไป ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้มากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายด้าน IT ลงด้วย 

ลูกค้าของเรากำลังเผชิญกับจำนวนอุปกรณ์ IoT ที่นำมาใช้เพิ่มขึ้นมาก ทำให้มีความต้องการต่อระบบเครือข่ายและ IT ที่เพิ่มขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการและผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighty ÷ = forty