เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เจค ยามาชิตะ ประธาน และ CEO บริษัท ริโก้ จำกัด และ  โจจิ โตคูนากะ ผู้จัดการทั่วไปของริโก้ เอเชีย แปซิฟิก และริโก้ ลาติน อเมริกา ได้เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งเจค ยามาชิตะ ได้เดินทางมาเยือนเป็นครั้งแรก หลังจากมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประธานในการประชุมผู้นำระดับภูมิภาค ASEAN Cluster Meeting และเข้าร่วมประชุมองค์กรแบบ Town Hall Meeting 

พร้อมกันนี้ เจค ยามาชิตะ และคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชม Ricoh Experience Center (REC) ซึ่งตั้งอยู่ใน True Digital Park เป็นศูนย์แสดงสินค้านวัตกรรมขั้นสูงที่รวบรวมประสบการณ์ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน โซลูชันห้องประชุม โซลูชันการจัดการผู้มาติดต่อ โซลูชันการจัดการสถานที่ทำงาน ที่มอบประสบการณ์ และแรงบันดาลใจอันเป็นบทบาทสำคัญในการให้ความรู้แก่เจ้าของธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจ  

เจค ยามาชิตะ และคณะผู้บริหารเยี่ยมชม Ricoh Experience Center ที่ True Digital Park

นอกจากนี้ ยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ CP Innovation for Sustainability Center  ของกลุ่มธุรกิจ CP เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางที่ริโก้ยึดปฏิบัติ  และเข้าเยี่ยมชม Beartai Studio ของ คุณหนุ่ย Beartai (พงษ์สุข หิรัญพฤกษ์) เพื่อแลกเปลี่ยนพร้อมอัปเดตเทรนด์ธุรกิจด้านไอที อีกทั้งยังเข้าร่วมในกิจกรรม Town Hall Meeting ซึ่งเป็นการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงไปยังพนักงานระดับต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้พนักงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางที่กำหนดเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

กิจกรรม Town Hall Meeting 

ซึ่งในกิจกรรม Town Hall จะมีการนำเสนอประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • ความเชี่ยวชาญทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย Hybrid Workplace, Digital Workflow & Automation, Cloud & IT Infrastructure และ Cybersecurity 
  • การพัฒนาบุคลากรฝ่ายขายผ่านโปรแกรม RISE ที่เปลี่ยนจากพนักงานขายเป็นนักธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และแม้กระทั่งลูกค้าของลูกค้า 
  • วันครบรอบก่อตั้ง 87 ปีของ RICOH ภายใต้แนวคิด “Fulfillment through Work” ที่แสดงถึงการเติมเต็มผ่านการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ผ่าน Ricoh Way และ The Spirit of Three Loves
  • โซลาร์เซลล์ที่ริโก้ ประเทศไทยได้นำมาใช้เพื่อบรรลุ Zero Carbon Society ตามนโยบายของกลุ่มริโก้ และความมุ่งมั่นในการใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2593 

กิจกรรม Town Hall Meeting

ก่อนจะสิ้นสุดกิจกรรม เจค ยามาชิตะ ได้เป็นตัวแทนบริษัทในการมอบกระดานอัจฉริยะ (Interactive Whiteboard) และโปรเจกเตอร์ให้กับตัวแทนของสำนักงานเขตประเวศ เพื่อนำไปใช้ในโรงเรียน 12 แห่งในเขตพื้นที่การศึกษาประเวศ เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็นห้องเรียนอัจฉริยะตามแนวนโยบายการรับผิดชอบสังคม

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เจค ยามาชิตะ ได้อภิปรายเกี่ยวกับเทรนด์ธุรกิจและดิจิทัลร่วมกับบุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจไทยหลายท่าน เช่น กรรมการผู้จัดการฝ่าย IoT & Digital Solutions จาก True Digital Group และประธานสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (THECA) 

Morning Talk Session กับ บุคคลสำคัญในแวดวงธุรกิจไทย

หลังจากนั้นได้เดินทางไปที่ Ricoh Eco Learning Center (ELC) ศูนย์การเรียนรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของริโก้ ที่จัดแสดงแนวคิดหลักในการแก้ปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของริโก้ ไม่ว่าจะเป็น Comet Cycle Exhibition หรือกระบวนการ Refurbish ซึ่งกระบวนการนี้มีส่วนช่วยลดผลกระทบที่ภาคการผลิตมีต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังรับรู้วิธีบำบัดน้ำเสียและมลพิษทางอากาศของริโก้ ประเทศไทย อันมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุเป้าหมายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อชุมชน ประเทศ และโลกของเราอีกด้วย

ริโก้ ประเทศไทย จะร่วมสรรค์สร้างเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและสังคมที่ยั่งยืน อย่างที่ทำมาตลอดหลายสิบปี