“ดีป้า” ปั้น “ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาท” เป็นตลาดต้นแบบแห่งที่ 2 ในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

“ดีป้า” ปั้น “ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาท” เป็นตลาดต้นแบบแห่งที่ 2
ในโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาท จ. ชัยนาท นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นางสาวชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ร่วมเปิดตัวตลาดสดเทศบาลเมืองชัยนาท เป็น “ตลาดต้นแบบ” แห่งที่สอง ภายใต้โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่” โดยกิจกรรมตลาดต้นแบบ เป็นกิจกรรมการคัดเลือกตลาดตัวอย่างใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และนครปฐม มาร่วมติดอาวุธค้าขายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมส่งเสริมการใช้ Local Application ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน์ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และจัดส่งสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคดิจิทัล

*****************************************************

เกี่ยวกับ โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่

โครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทย เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาไปสู่การแข่งขันในรูปแบบใหม่บนพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย เช่น หาบเร่ แผงลอย ให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำร้านค้าเข้าแพลตฟอร์มช่องทางการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าได้อย่างครบวงจร

Comments

comments