UIH

เปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ “UIH BCH4” มาตรฐาน Uptime Tier III ด้วยจุดเด่นมาตรฐานระดับโลก เชื่อมต่อโครงข่ายแบบเสรี ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น…

highlight

  • ยูไอเอชเปิดตัวศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ “UIH BCH4” มาตรฐาน Uptime Tier III ยกระดับสู่การให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร Data Center as a Service  พร้อมรองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยจุดเด่นมาตรฐานระดับโลก  เชื่อมต่อโครงข่ายแบบเสรี ใกล้แหล่งคมนาคมชั้นนำ ตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น
  • องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโซลูชั่น ที่สามารถรองรับการเติบโตในยุคที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น  คลาวด์, เน็ตเวิร์ค และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น Data Analytics, AI, IoT, Blockchain ซึ่งจะมากขึ้นภายใน 5-15 ปี และคาดว่าจากความต้องดังกล่าวจะส่งผลให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีอัตราการเติบโตประมาณ 15 % ใน 5 ปี (2020-2025)

UIH

UIH BCH4 Data Center มาตรฐานระดับโลก

สันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง กล่าวว่า ปัจจุบัน ดาต้าเซ็นเตอร์ เปรียบเสมือน Backbone ของโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบไอทีให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ช่วยเร่งนวัตกรรมให้เกิดเร็วขึ้

ซึ่งองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโซลูชั่น ที่สามารถรองรับการเติบโตในยุคที่โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น  คลาวด์, เน็ตเวิร์ค และไซเบอร์ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับเทคโนโลยีเกิดใหม่ (Emerging Technologies ) เช่น Data Analytics, AI, IOT, Blockchain ซึ่งจะมากขึ้นภายใน 5-15 ปีข้างหน้า 

และจะสร้างให้เกิดปริมาณข้อมูลมหาศาล ทำให้ความต้องการระบบประมวลผลเรียลไทม์ และโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว (Agile) มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย รองรับปริมาณข้อมูลจำนวนมากได้

UIH
สันติ เมธาวิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (ยูไอเอช) ในกลุ่มบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง

ซึ่งคาดว่าจากความต้องดังกล่าวจะส่งผลให้ดาต้าเซ็นเตอร์มีอัตราการเติบโตประมาณ 15 % ใน 5 ปี (2020-2025) เราจึงเปิดตัวให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ “ยูไอเอช BCH4” ขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีในอนาคตของลูกค้า

โดย ยูไอเอช BCH4 จะเข้ามาช่วยเสริมความแข็งแกร่งของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีให้กับองค์กรต่างๆ บนแนวโครงข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันที่มีความปลอดภัยสูง สนับสนุนลูกค้าให้ทรานส์ฟอร์มองค์กรได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ดาต้าเซ็นเตอร์ของเรายังทำงานอยู่บนเครือข่ายโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก (Data Center Ring)

ด้วยความเร็วระดับเทราบิต กว่า 22 แห่ง อีกทั้งยังเชื่อมต่อกับดาต้าเซ็นเตอร์ศูนย์กลางของภูมิภาคที่สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมถึงในเมียนมาร์ อีกด้วย ซึ่งทำให้สามารถให้บริการได้ทั้งแบบศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) หรือศูนย์ข้อมูลสำรอง (Disaster Recovery site)

โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกดาต้าเซ็นเตอร์ลักษณะ Multi-Location ได้ และทำให้เราเป็น ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ครบวงจร (Data Center as a Service) และตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัลทรานฟอร์มเมชั่น ได้อย่างแท้จริง

UIH

ด้าน ปณิธาน พยัคฆพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบริการดาต้าเซ็นเตอร์ ยูไอเอช กล่าวว่า นอกจากนี้ ยูไอเอช BCH4 มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ตอนเหนือของกรุงเทพฯ ชั้นใน ติดรถไฟฟ้า สะดวกในการเดินทาง มีพื้นที่ใช้งานรองรับตู้เซิร์ฟเวอร์จำนวน 300 แร็ค ที่ได้รับการออกแบบ

และก่อสร้างผ่านการรับรองมาตรฐานระดับโลก โดยมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเป็นกลาง (Carrier Neutral) ลูกค้าจึงมั่นใจได้เรื่องคุณภาพการใช้งาน ซึ่ง ยูไอเอช BCH4 มีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่ 

Standards : BCH4 ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III จากสถาบัน Uptime Institute ด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) ครอบคลุมเรื่องระบบไฟฟ้ามาตรฐานสากล   รองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเชื่อมต่อกับวงแหวนการจ่ายไฟ

ที่มีการป้องกันระบบไฟตกของการไฟฟ้านครหลวง ขนาดแรงดันไฟฟ้า 24,000 โวลต์ สำหรับระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) แบบ 2N (1+1) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) แบบ N+1 ขนาดตัวละ 1,000 กิโลวัตต์ และยังมีระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบตรวจจับน้ำรั่ว รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ

ซึ่งระบบทั้งหมดตรวจสอบ และดูแลโดยระบบการจัดการ Data Center Infrastructure Management หรือ DCIM รวมทั้งมีวิศวกรที่มีประสบการณ์ความชำนาญ พร้อมเข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ได้รับมาตรฐาน ISO 27001:2013 ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต สร้างความมั่นใจในการใช้งานให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

UIH

Security : มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเคร่งครัด และติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงระบบ Access Control เพื่อยืนยันตัวตนแบบ Multi-Tier Authentication ที่มีการบันทึกการเข้าออกของผู้ได้รับสิทธิ์ตามระเบียบ และข้อบังคับในการเข้าพื้นที่เท่านั้น  

Connectivity : BCH4 เป็นผู้ให้บริการประเภท Carrier Neutral ทำให้ลูกค้าองค์กรมีทางเลือกในการใช้บริการโครงข่ายจากผู้ให้บริการแต่ละรายได้ตามต้องการ และในส่วนของยูไอเอชเองได้มีการเชื่อมต่อไปดาต้าเซ็นเตอร์อื่น ๆ บนโครงข่าย Data Center Ring

ทำให้เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าใน BCH4 สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่ดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการรายอื่น ๆได้เสมือนว่าเซิร์ฟเวอร์ทั้งสองอยู่ในที่เดียวกัน  

สนับสนุนลูกค้ายุคดิจิทัลด้วยบริการที่ครอบคลุม

  • Co-Location บริการศูนย์ข้อมูลไอทีครบวงจร รับฝากเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ตั้งอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีความยืดหยุ่น พร้อมให้บริการทั้งแบบ Half Rack หรือ Full Rack ซึ่งมีระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการควบคุมทางสภาพแวดล้อม สำหรับพื้นที่แร็ค (Rack) โดยเฉพาะ 
  • Private Area บริการพื้นที่ส่วนตัว แบบกั้นพื้นที่ของแร็คล้อมด้วยกรง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยสูงขึ้น และ มีเทคโนโลยีการควบคุมการเปิด-ปิดประตูกรงด้วยการยืนยันตัวตนแบบ Multi-Factor Authentication เพิ่มความปลอดภัย 
  • Business Continuity Office บริการพื้นที่ทำงานสำรองพร้อมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงกรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด 
  • Smart Hand Service บริการทำงานแทนผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามายัง Co-Location ในดาต้าเซ็นเตอร์ได้ 

UIH

ยูไอเอช BCH4 สามารถตอบสนองความต้องการกลุ่มสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการคอนเทนต์ทั้งใน และต่างประเทศ กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ผู้ติดตั้ง และวางระบบไอซีที และองค์กรขนาดใหญ่  

ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างปริมาณข้อมูลจำนวนมาก และต้องการประมวลผลขั้นสูงซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ของยูไอเอชตอบโจทย์การใช้งาน ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมรองรับการเติบโตของทุกธุรกิจในอนาคต

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่