เผย Trends และ Challenges ที่โลกธุรกิจต้องประสบในปี 2018

Trends

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เข้ามาเปลี่ยนโลกที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบัน ทำให้เกิดแนวโน้ม (Trends) และความท้าทาย (Challenges) ที่โลกธุรกิจต้องเผชิญ

Trends

Trends and Challenges in 2018

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้เข้ามาเปลี่ยนโลกที่เราอยู่อาศัยในปัจจุบัน ทำให้เกิดทั้งความตื่นเต้นและความกังวลถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (computer vision) หรือบล็อกเชน (blockchain) ได้พลิกโฉม

ประสบการณ์ด้านดิจิทัลและประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันของเราไปอย่างสิ้นเชิง ปัจจัยขับเคลื่อนต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้เกิดทั้งมุมมองที่สดใส และความกังวลต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ทวีมากขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

แนวโน้มในปี 2018 ก่อตัวมาจากปัจจัยท้าทายต่างๆที่โลกธุรกิจต่างประสบในยุคปัจจุบัน ซึ่งกดดันให้ต้องปรับเปลี่ยน ควบรวม หรือฉีกออกไปจากแนวทางเดิม

นนทวัฒน์ พุ่มชูศรี กรรมการผู้จัดการ เอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า หลายธุรกิจต้องเผชิญทางเลือกระหว่างดิจิทัลกับประสบการณ์ตรง มนุษย์กับเครื่องจักร การรวมศูนย์หรือกระจายศูนย์ ระหว่างความเร็วกับความพิถีพิถัน ระหว่างการทำให้เป็นอัตโนมัติกับการควบคุม การติดตามตรวจสอบได้ (tractability) กับการปิดบังตัวตน (anonymity)

ซึ่ง ผู้ชนะ คือผู้ที่สามารถฝ่าแรงกดดันเหล่านี้และคว้าโอกาสในการออกแบบให้ทุกภาคส่วนของธุรกิจผสานปัจจัยท้าทายเหล่านี้อย่างลงตัวได้

Trends

โดยจากรายงาน FjordTrends 2018 แนะแนวทางให้องค์กรติดตามกระแสที่จะขับเคลื่อนโลกอนาคตและการออกแบบสำหรับองค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและพร้อมคว้าโอกาสใหม่ กระแสเจ็ดด้านที่คาดว่าจะมีบทบาทพัฒนาประสบการณ์ของคนในรุ่นต่อไป ได้แก่

ประสบการณ์ตรงกลับมาได้รับความสนใจ : ดิจิทัลได้รับความสนใจมานานพอควร ซึ่งปัจจุบันพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประสบการณ์มีอยู่สองแนว จึงสมควรแก่เวลาที่จะผสมผสานด้านดิจิทัลเข้ากับประสบการณ์ตรงเพื่อประโยชน์สูงสุด

คอมพิวเตอร์สามารถมองเห็นได้ : คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันไม่เพียงเข้าใจคำต่าง ๆ ที่เราใช้ แต่ยังเข้าใจภาพได้ด้วยตนเองอีกด้วย หากจินตนาการดูจะเห็นว่ามีโอกาสที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับบริการดิจิทัลในยุคถัดไป

ตกเป็นทาสอัลกอริธึม : คุณจะออกแบบกลยุทธ์การตลาดอย่างไรให้สามารถเอาชนะอัลกอริธึมทั้งหลาย โดยที่แม้จะใช้การสร้างแบรนด์แบบเดิม แต่ก็ต้องประสานจุดยืนตรงกลางระหว่างแบรนด์และลูกค้าได้

การค้นหาความหมายด้วยเครื่อง : ปัญญาประดิษฐ์อาจทำให้อาชีพเราเปลี่ยน แต่ไม่ได้หมายความว่าบางอาชีพต้องหายไป เราควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากปัญญาประดิษฐ์โดยออกแบบให้คนทำงานร่วมกับเครื่องเพื่อที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

เชื่อมั่นในความโปร่งใส : บล็อกเชนมีศักยภาพในการช่วยองค์กรสร้างความโปร่งใส ลดความกำกวมทับซ้อนของระบบ พร้อมกู้ความเชื่อมั่นกลับมา และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันชัดเจนโปร่งใสต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย

เศรษฐกิจแห่งจริยธรรม : องค์กรต่าง ๆ จะรู้สึกถึงแรงกดดันให้ต้องแสดงจุดยืนในประเด็นการเมืองหรือสังคม ไม่ว่าจะยินดีหรือไม่ ขณะเดียวกันผู้บริโภคที่แสดงออกคือผู้มีอำนาจจับจ่าย โดยเลือกแบรนด์ที่ตรงกับความเชื่อของตน

ออกแบบนอกกรอบ : บทบาทของการออกแบบหรือดีไซน์ที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และดาวรุ่งที่ได้รับการยอมรับในองค์กร ส่งผลดีต่อทุกฝ่าย แต่ในโลกที่ทุกคนคิดว่าตนก็เป็นดีไซน์เนอร์ได้ บุคคลในองค์กรในฐานะผู้เชี่ยวชาญในสายงานก็ต้องพัฒนาขึ้นด้วย หากต้องการจะมีบทบาทต่อไป ทั้งวิธีการทำงาน การเรียนรู้ และจุดขายที่แตกต่าง

Trends

โดยจากกระแสหรือเทรนด์ล่าสุดนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น และเหนือสิ่งอื่นใดคือช่วยแนะแนวทางให้องค์กรเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสในอนาคตได้ ซึ่งประเด็นท้าทายที่อาจเป็นทั้งอุปสรรคหรือโอกาสในอนาคตนั้น เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ และเครื่องจักร

และผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญที่มีต่อบุคคล สังคม และองค์กรทุกประเภท เพราะวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้อยู่แบบเป็นเอกเทศอีกต่อไป แต่เข้ามาผนวกเชื่อมต่อและมีบทบาทกับตัวเราในทุกแง่มุม

ที่มาของข้อมูล:

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

 

Comments

comments