เทรนด์ 6 ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ ที่ต้องเรียนรู้ และปรับตัว

0
1475
OMG

สลิงชอท กรุ๊ป แนะกลุ่มผู้นำยุคใหม่ เร่งพัฒนา 6 ทักษะสำคัญเพื่อยกระดับธุรกิจให้ทันต่อยุคสมัย ผ่าน OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ที่พัมนาขึ้นโดย EdTech…

highlight

  • บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัดเทรนด์ ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่ พร้อมรุกจับมือ บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา (EdTech)  เปิดตัว OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์
  • เปิดหลักสูตรแรก Coaching In Transition การโค้ชออนไลน์จากโค้ชระดับผู้บริหารมากประสบการณ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ชูจุดเด่นตอบ pain point เมื่อผู้นำต้องการคำแนะนำและผู้ช่วยในการตัดสินใจ หรือพัฒนาตนเองในเวลาจำกัด ด้วยการแมทชิ่งเวลาระหว่างโค้ช และผู้รับการโค้ช

ทักษะแห่งโลกอนาคตของผู้นำยุคใหม่

ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้โลกการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเปลี่ยนไปอย่างมาก ส่งผลให้ผู้นำ

และคนทำงานในทุกระดับต้องปรับตัวให้สอดรับกับลักษณะงานและรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป โดยทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคต ได้แก่

  • Creative Conception ความสามารถในการก้าวข้ามกรอบความคิด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่หลากหลายและแปลกใหม่ 
  • Logical Investigation ความสามารถในการใช้เหตุผลวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อประเมินผล 
  • Wicked-Problem Self-Efficacy : ความสามารถในการตรวจสอบและเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื่อแก้ไขปัญหาซับซ้อนที่เกิดขึ้น 
  • Connectedness :ความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้อื่นและแสดงการตอบสนองระหว่างกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันอย่างที่ต้องการ 
  • Virtual Collaboration ความสามารถในการประสานงานและทำงานอย่างมีประสิทธิผล ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยไม่มีพรมแดนด้านพื้นที่และเวลา
  • Life-Long Learning Experimentation ความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสมัครใจ
800
ดร.สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด

OMG แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์

จากเทรนด์ทักษะที่จำเป็นในการทำงานดังกล่าว เราจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้นำและคนทำงานสามารถเพิ่มทักษะการทำงานได้ง่ายและไร้ข้อจำกัด จึงเฟ้นหาพันธมิตรโดยได้จับมือกับบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทสตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่ประสบความสำเร็จจากการพัฒนาแพลตฟอร์ม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มมากกว่า 15,000 ราย เพื่อพัฒนา และเปิดตัว อเอ็มจี โค้ชชิ่งออนดีมานด์” รายแรกในไทย แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนไลน์ที่จะกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้นำองค์กรยุคใหม่ นำพาองค์กรให้สามารถก้าวผ่านยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น

นอกจากการร่วมกันพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คนสามารถเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตแล้ว อเอ็มจี โค้ชชิ่งออนดีมานด์ ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบ Pain-Point ของผู้นำ ที่มีเวลาจำกัดในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจต่าง ๆ ในโลกยุคดิจิทัลที่แข่งขันกันที่ความเร็ว

OMG

ซึ่งแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถเลือกนัดหมายตาราง และรับการโค้ชจากโค้ชที่ผ่านการรับรองจากสลิงชอท ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งนี้แพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มนำหลักสูตร Coaching in Transition เป็นหลักสูตรแรกที่ลงในแพลตฟอร์

และเรายังมีแผนที่จะพัฒนาหลักสูตรสำหรับแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ ให้ครอบคลุมทั้งชีวิตใน และนอกการทำงานของผู้นำไทย โดยจะนำทั้งหลักสูตรสำหรับการทำงาน เช่น โค้ชสำหรับผู้บริหาร การโค้ชสำหรับธุรกิจ การโค้ชแนะนำอาชีพ และการโค้ชด้านการใช้ชีวิต และกิจกรรมที่สนใจ

เช่น การโค้ชสำหรับพ่อแม่ และการโค้ชสำหรับนักกีฬา คาดว่าหลังเปิดตัวจะมีผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่า 300 ราย และการเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รายได้รวมบริษัทเติบโต 45% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

OMG
ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ EdTech

ด้าน ธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ EdTech กล่าวว่า ความสำคัญของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานกับการเรียนรู้ในองค์กร ซึ่งผู้เรียนความต้องการข้อมูลที่รวดเร็ว และสามารถปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล

ดังนั้น องค์กรจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา วันนี้การมีที่มีแพลตฟอร์มโค้ชชิ่งออนดีมานด์ที่มี การพัฒนาฟีเจอร์ที่เหมาะกับการโค้ช เช่นเดียวกับการโค้ชแบบตัวต่อตัว อาทิ วิดีโอคอล

เพื่อให้สามารถมองเห็นกันทั้งโค้ชและผู้รับการโค้ชผ่านวิดีโอคอล สามารถส่งไฟล์ถึงกันได้อย่างครบครัน หรือไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการเขียนเหมือนการใช้กระดาษ นอกจากนี้ ยังมีระบบติดตาม และประเมินผลการโค้ช ซึ่งจะเก็บข้อมูลในการโค้ชทั้งหมด

ทำให้โค้ช ผู้ได้รับการโค้ช รวมไปถึงองค์กรสามารถติดตามข้อมูลจากการโค้ช เพื่อนำไปวิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างครบถ้วน

OMG

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× two = 12