THE VERSE

ก่อนจะเป็นเกมเดอะเวิร์ส เปิดมุมมอง นศ.-คณะทำงานพัฒนาเกม

หากพูดถึงการสร้างและพัฒนาเกมที่มีจุดขายโดยการนำวรรณคดี วัฒนธรรมความเป็นไทยมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักนับเป็นอีกโจทย์ความท้าทายของการทำงาน ล่าสุด ม.ศิลปากร เติมเต็มการทำงานจริงนักศึกษาและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกมร่วมพัฒนาและสร้างเกมเดอะเวิร์ส นับเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีกับงานวรรคดีไทยของท่านสุนทรภู่มาถ่ายทอดและสร้างสรรค์ในรูปแบบเกมครั้งนี้  โดยเกมที่ว่า มีชื่อ เดอะเวิร์ส (THE VERSE) จัดทำขึ้นโดย “ธัชชา” ภายใต้โครงการวิจัย อว. พารู้ พารัก รากเหง้าแผ่นดินไทย โครงการจัดทำชุดสารคดี เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อปวงชนชาวไทยสนับสนุนทุนวิจัยโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ทางด้านตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศและการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาแบ่งปันมุมมองกับการมีส่วนร่วมครั้งสำคัญในโปรเจคเกมเดอะเวิร์ส “สำหรับความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจคเกมเดอะเวิร์สครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานกับมืออาชีพ ซึ่งเนื้อเรื่องจะเป็นแนวแฟนตาซี คือ เรื่องราวของสุดสาครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี มีความน่าสนใจโดยผมได้รับหน้าที่ในการปั้นสิ่งปลูกสร้างในฉากเป็นกระท่อมหลังใหญ่กับกระท่อมที่พังแล้วที่ทำจากไม้   ส่วนอีกหนึ่งมุมมองที่ได้เข้าร่วมออกแบบไอเทมในเกมโดยการสเก็ตภาพสมุดไทย ลายไทย  พร้อมด้วยการปั้นตัวละครและฉาก 3D  ได้แก่ บ้านไม้สไตล์ไทยที่เป็นทิกเจอร์จากไม้เป็นงานโมเดลที่น้องนักศึกษาได้ร่วมทำงานกับทีมงานมืออาชีพในด้านนี้โดยเฉพาะ นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ได้เปิดโลกการเรียนรู้จากโปรเจคใหญ่ครั้งนี้  อีกทั้งยังเป็นการนำความรู้จากที่เรียนมาทำงานจริงทำให้เห็นการทำงานของทีมโปรดักส์ชั่นใหญ่ที่มีการทำงานเป็นระเบียบแบบแผน  พร้อมยังได้ค้นคว้าเทคนิคใหม่ๆ และได้ฝึกการคิดสร้างสรรค์และการทำงานตามกรอบเวลา  ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์และได้ชิมลางการทำงานจริง เมื่อเราเรียนจบจะต้องทำงานอย่างมีระบบแบบแผนเช่นเดียวกับโปรเจคนี้”

THE VERSE

ด้านผู้กำกับเกมเดอะเวิร์ส  นายทศพร  พูนนารถ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์กว่า 20 ปี และอาจารย์พิเศษของคณะ ไอซีที ม.ศิลปากร   เปิดเผยว่า ในฐานะผู้กำกับเกมเดอะเวิร์ส  เกมนี้มีโจทย์ในการพัฒนาและสร้างสรรค์เกมที่เกี่ยวมีเอกลักษณ์และบุคคลสำคัญของประเทศไทยเพื่อจะได้เชื่อมโยงให้คนรุ่นใหม่ได้รับทราบประวัติของกวีเอกของไทย ท่านสุนทรภู่ ผ่านวรรณคดีและบทประพันธ์ของท่านมาเรียบเรียงผสมผสานจินตนาการเสริมเข้าไปออกมาในรูปแบบของเกม

อาจารย์พิเศษของคณะไอซีที ม.ศิลปากร   นายณยศ  มังคโลดม ผู้ก่อตั้งบริษัท ทีพ็อท สตูดิโอ จำกัด เผยต่อว่า สำหรับโปรเจคเกมเดอะเวิร์ส  มีส่วนร่วมในการบริหารโปรเจคและเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาของม.ศิลปากร  โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้น้องๆ เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนในการผลิต งานโปรดักส์ชั่น การออกแบบฉาก เป็นต้น ซึ่งน้องๆ นักศึกษาได้ทำในกระบวนการและเอสเซ็ทจริงที่เป็น 3D

THE VERSE

ผศ. ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เสริมต่อว่า สำหรับมุมมองของภาคการศึกษากับการร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม ปัจจุบันอุตสาหกรรมเกมประเทศไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสิ่งแรกที่ภาคการศึกษาจะเข้ามาช่วยภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนท์ ในส่วนตลาดเกม ก็คือ การสร้างบุคลากรให้ตอบโจทย์กับความต้องการ ดังนั้นการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาได้ร่วมทำงานกับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์เป็นโอกาสที่ดีและทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานจริง  เป็นการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงานเมื่อก้าวเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมจริง   เกมเดอะเวิร์สได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา เยาวชนไทยเป็นส่วนหนึ่งในคณะทำงานพัฒนาเกม ได้ฝึกฝนปฏิบัติงานจริงในรูปแบบครบวงจรของการพัฒนาเกมระดับมืออาชีพ  เป็นสื่อในรูปแบบเกมเพื่อขยายขอบเขตของวรรณคดีออกไปเชื่อมโยงกับโลกปัจจุบัน  จึงมุ่งหมายให้เป็นเกมสำหรับคนรุ่นใหม่ เยาวชนได้รับรู้ถึงผลงานวรรณคดี  ผู้เล่นเกมนี้ จะได้ทั้งความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ที่ผสานความเป็นไทยและลุคอินเตอร์อย่างลงตัว โดยขอเชิญผู้สนใจคลิ๊กชมทีเซอร์เกม THE VERSE ได้ที่ https://youtu.be/o-b6VzWP0ms  และขอความร่วมมือจากผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามผ่านทางลิงก์ t.ly/bIiE  เพื่อนำไปพัฒนาเกมเดอะเวิรส์  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ictsilpakornverse@gmail.com  พร้อมกับติดตามอัพเดตความเคลื่อนไหวได้ที่เฟซบุ๊ก : TheVerseGame และ Ictsilpakorn”