SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ผสานความร่วมมือ 2 พาทเนอร์ GET! และ GOJEK หวังขยายบริการด้านเงิน ไม่ว่าจะเป็น Digital Lending, Payment Solution ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย…

highlight

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศลงทุนใน GOJEK พร้อมจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านแบรนด์ GET! เล็งต่อยอดธุรกิจเข้ากับพันธมิตรของธนาคารในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ รีเทล โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และ มหาวิทยาลัย
  • ความร่วมมือในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการใน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคนขับ, กลุ่มร้านค้า และกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินเครื่องยุทธศาสตร์ Partnership Banking อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศลงทุนใน GOJEK พร้อมจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านแบรนด์ GET! สร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ (Digital Lifestyle Ecosystem) ในกลุ่มคนขับ ร้านค้า และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการ อาทิ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) ในกลุ่มลูกค้าบุคคล และกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) โซลูชันด้านการชำระเงิน (Payment Solution) การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เก็ทเพย์ (GET PAY)

ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY การนำเงินออกจาก GET PAY เพื่อเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ของกลุ่มคนขับและกลุ่มร้านค้า ได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงบริการด้านประกันชีวิต-อุบัติเหตุ-สุขภาพสำหรับกลุ่มคนขับ เป็นต้น ก่อนขยายสู่การสร้างประสบการณ์ด้านการชำระเงินแบบไร้รอยต่อ (Seamless Payment Experience)

ตั้งเป้าเติบโตด้วยการเชื่อมโยง และต่อยอดธุรกิจเข้ากับพันธมิตรของธนาคารในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ รีเทล โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และ มหาวิทยาลัย เป็นต้น รวมถึงพันธมิตรในระดับสากลของธนาคาร เพื่อยกระดับ และขยายขอบเขตของอีโคซิสเต็มให้กว้างขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

SCB จับมือ 2 พาทเนอร์รุกคืบให้บริการด้านการเงินแบบครบวงจร

ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป้าหมายของธนาคารคือการก้าวเข้าสู่ผู้ให้บริการทางด้านการเงินที่อยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มดิิจิทัล (Platform Digital Banking) เพื่อรองรับการเติบโต และไลฟ์สไตลด์ของผู้ใช้บิการที่ไม่เหมือนเดิม

ไปพร้อม ๆ การผลักดันการเติบโตเพื่อทดแทนธุรกิจเดิม (New Normal of Growth) และการปรับโมเดลธุรกิจในรูปแบบใหม่ สร้างการเติบโตผ่านการซื้อหรือการลงทุนในธุรกิจเป้าหมาย (Inorganic Growth) เช่น การหาพันธมิตรใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ การลงทุนในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ขณะที่การประกาศการลงทุน

ใน โกเจ็ก (GOJEK) สตาร์ทอัพระดับ Decacorn ชั้นนำจากอินโดนีเซีย ก็เพื่อทำให้เป้าหมายในการผลักดันอีโคซิสเต็มที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ทำให้ธนาคาร กลายเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในรอบซีรีส์ เอฟ  (Series F Funding Round) ของทาง GOJEK อีกด้วย

เราเชื่อว่าเมื่อธนาคารมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง มีขีดความสามารถใหม่ จะนำไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จะเป็นกุญแจสำคัญที่นำองค์กรไปสู่เป้าหมายการเป็น ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank) อีกด้วย

SCB

ด้าน อภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้นอกจากเรื่องของการที่ธนาคารได้ร่วมลงทุนใน GOJEK แล้ว ธนาคารยังได้จับมือกับ GET แอปพลิเคชันไลฟ์สไตล์ออนดีมานด์ ในการเป็น Strategic Partner ที่จะมาร่วมกันสร้างและพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ให้เกิดขึ้น

ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ผ่านกลุ่มคนขับ (GET driver) ร้านค้า (แม่มณี และ GET FOOD) และผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน (SCB EASY และGET) นอกจากนี้ธนาคารให้ความสำคัญกับเรื่อง Customer Focus 

เพราะการเข้าใจลูกค้า คือ กุญแจสำคัญในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ความร่วมมือในครั้งนี้ยังครอบคลุมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial  Inclusion) ด้วยโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

  • กลุ่มคนขับ (GET driver) สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending), การเปิดบัญชี, การเติมเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ GET PAY ผ่าน SCB EASY, การนำเงินออกจาก GET PAY เพื่อเข้าบัญชีไทยพาณิชย์แบบฟรีค่าธรรมเนียม และบริการด้านประกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
  • กลุ่มร้านค้า (Merchant) สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการรายย่อย (SSME), การนำเงินออกจาก GET PAY เพื่อเข้าบัญชีไทยพาณิชย์แบบฟรีค่าธรรมเนียม
  • กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน (End Consumer) โซลูชันด้านการชำระเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ GET PAY ผ่าน SCB EASY, การตัดบัญชีออมทรัพย์ การผูกบัตรเดบิต/บัตรเครดิต รวมถึงโปรโมชันพิเศษที่เหนือกว่าเพื่อลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์โดยเฉพาะ

การร่วมลงทุน และจับมือกับทั้ง 2 ราย ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างให้เกิดประสบการณ์ด้านการชำระเงินแบบไร้รอยต่อ (Seamless Payment Experience) แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่จะมาช่วยสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ ซึ่งเป็นการต่อยอด และเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร (Key Business Partnership) ของธนาคาร

ที่หลากหลายในกลุ่มต่าง ๆ อาทิ รีเทล ค้าปลีก ค้าส่ง โรงแรม ร้านอาหาร โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ รวมถึงพันธมิตรระดับสากล เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Growth) ยกระดับ และขยายขอบเขตของอีโคซิสเต็มให้กว้างขึ้น และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด

เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้น

แอนดรูว์ ลี ผู้อำนวยการธุรกิจต่างประเทศ ของ GOJEK กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้บริโภค คนขับ และผู้ประกอบการร้านค้า เรามีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ร่วมงานกับไทยพาณิชย์ ในฐานะหนึ่งในผู้ลงทุนของเรา วิสัยทัศน์ และโมเดลธุรกิจของ GOJEK นั้นประสบความสำเร็จ

ในการเพิ่มประสิทธิผลให้ผู้ใช้งาน รวมถึงเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับทั้งคนขับ และผู้ประกอบการในหลายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การผนึกกำลังกับไทยพาณิชย์ในครั้งนี้ แสดงถึงความเชื่อมั่น

ที่เราได้รับอย่างต่อเนื่องในตลาดที่เราเข้าไปดำเนินงาน และเรามุ่งจะขยายขนาดธุรกิจของเรารวมถึงเสริมกำลังการให้บริการทั้งในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ต่อไป

SCB

ด้าน ภิญญา นิตยาเกษตรวัฒน์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GET กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะสัดส่วนของการใช้บริการเรียกรถ และบริการส่งอาหารยังถือเป็นส่วนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับโอกาสที่มีในตลาด เราตื่นเต้นและยินดีที่จะได้ร่วมงานกับไทยพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น

และสามารถมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นให้กับผู้ใช้งานของเรา ด้วยเทคโนโลยีของ GET และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงินของไทยพาณิชย์ ซึ่งจะนำมาถึงประโยชน์มากมายให้กับคนไทยนับล้านคน นอกจากยังได้มีการทำโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้า ได้แก่

  • ลูกค้าใหม่ เมื่อใช้บริการ GET FOOD ส่งฟรี 50 บาท จำนวน ครั้ง เพียงใส่โค้ด GETSCBF1 เมื่อใช้บริการ GET WIN ส่งฟรี 50 บาท จำนวน ครั้ง เพียงใส่โค้ด GETSCBW1
  • ลูกค้าเดิม เมื่อใช้บริการ GET FOOD รับส่วนลดค่าส่ง 50% (ไม่เกิน 20 บาท) จำนวน ครั้ง เพียงใส่โค้ด GETSCBF2 และเมื่อใช้บริการ GET WIN รับส่วนลดเพิ่ม 10 บาท เมื่อจ่ายด้วย GET Pay

*สามารถกดรับสิทธิ์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแอปพลิเคชัน SCB EASY ระยะเวลาแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562 นี้

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่