Microsoft ยุติการให้บริการ Skype for Business แล้ว แนะใช้ Teams แทน

Microsoft ยุติการให้บริการ Skype for Business แล้ว แนะให้ใช้ Microsoft Teams แทน โดยมีแผนช่วยในการอัปเกรดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ที่่ผ่านมา Microsoft ประกาศยุติการให้บริการ Skype for Business ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 (โดย ณ วันนี้ – 2 สิงหาคม 2564 – เลยกำหนดแล้ว) โดยเริ่มให้ผู้ใช้ Office 365 รายใหม่ๆ ย้ายไปใช้บริการของ Microsoft Teams แทน
ผู้ใช้ Microsoft 365 (Office 365) ที่ใช้แพลนแบบ Business และ Enterprise เกือบทุกแพลน จะสามารถใช้ Microsoft Teams โดย Microsoft จะมีแผนการช่วยในการอัปเกรดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
Microsoft ระบุว่า รูปแบบการอัปเกรดที่เป็นไปได้ มี 2 รูปแบบ คือ
(1) องค์กรที่ใช้ Skype for Business ผ่านทางออนไลน์อย่างเดียว: กระบวนการช่วยอัปเกรดนี้จะ apply policy ที่ชื่อว่า TeamsUpgradeOverridePolicy เมื่อ policy นี้ถูก apply แล้ว ก็จะทำให้ผู้ใช้ Skype for Business บนระบบอนไลน์ เข้ามาอยู่ในโหมด Teams Only
(2) องค์กรที่ใช้ Skype for Business ผ่านทางออนไลน์ ในสภาพแวดล้อมแบบ hybrid: กระบวนการช่วยอัปเกรดนี้ จะเปลี่ยนโหมดให้กับผู้ใช้ Skype for Business บนออนไลน์ มาเป็นผู้ใช้โหมด Teams Only แค่ผู้ใช้ที่ไม่เคยเปลี่ยนเป็นโหมด Teams Only มาก่อน ส่วนผู้ใช้บน Skype for Business Server จะไม่สามารถเข้ากระบวนการช่วยอัปเกรดนี้ได้ และจะยังอยู่บน Skype for Business Server เหมือนเดิม
อ่านรายละเอียดการอัปเกรดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/upgrade-skype-teams
ที่มา [1] [2] [3] [4] [5]