ไอบีเอ็ม-ม.แม่โจ้ ร่วมตั้งศูนย์อนาไลติกส์แห่งแรกในไทย

0
813

จากความร่วมมือกับ 9 มหาวิทยาลัยของบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดเมื่อกลางปีที่ผ่านมา ในโครงการนำเทคโนโลยีบิสสิเนสอนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพภาคการศึกษาและภาคธุรกิจเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของไทยนั้น ก่อเกิดเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบด้านการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้นำระบบการวิเคราะห์เชิงลึกหรืออนาไลติกส์ (Analytics) มาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา ด้านการศึกษา และด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่แล้ว ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

IBMCenterofExcellenceNew

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และไอบีเอ็ม ได้ทำการเปิดศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านอนาไลติกส์เพื่อการเกษตร หรือ “ศูนย์สมาร์ทโซลูชันเพื่อการเกษตร” ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และบ่มเพาะธุรกิจไอทีเพื่อการเกษตรแห่งแรกในประเทศไทยแล้ว

ศูนย์สมาร์ทโซลูชันเพื่อการเกษตรแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำการวิเคราะห์เชิงลึกหรืออนาไลติกส์เข้าเสริมศักยภาพทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน ตั้งแต่ด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก การนำความสามารถด้านอนาไลติกส์รวมถึงแพลตฟอร์มที่พร้อมใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านคลาวด์และอุปกรณ์สื่อสารพกพา เข้าต่อยอดโครงการวิจัยด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนชุมชนและอุตสาหกรรมในจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนการสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเงินทุนให้แก่นักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× 4 = thirty two