เมื่อเทคโนโลยี คือพลังสำคัญสำหรับการศึกษา

0
2001

มหาวิทยาลัยถือเป็นหน่วยงานสำคัญสำหรับการการพัฒนาประเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพที่จะเป็นแรงผลักดันสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ

แต่เทคโนโลยีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะการเรียนการสอนรูปแบบเดิมนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะนอกจากความรู้ในตำราแล้ว นึกศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นหลายอย่าง พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะพัฒนานักศึกษาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)

โดยทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีวิสัยทัศน์ย์จะเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจยุคใหม่ ทำให้ DPU มีความแตกต่างและก้าวล้ำไปข้างหน้ากว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยท่าน ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เล่าให้ฟังว่าในหลักสูตรของการศึกษาภายใน มธบ. นักศึกษาทุกคนจะได้ซึมซับและสอดแทรกทักษะที่สำคัญเข้าไป ไม่ว่าจะเป็น ทักษะในแง่ของความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างดี ทักษะในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการศึกษา ทักษะในการแก้ปัญหาและวิเคราะห์แบบเป็นตรรกะ ทักษะในการสร้างความร่วมมือแบบทีมเวิร์ก และทักษะในการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิผล โดยทักษะเหล่านี้ท่านอธิการบดีอธิบายว่า ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นแรงผลักด้วย

ทำไมเทคโนโลยี ถึงมีความสำคัญต่อการศึกษา

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้กลายมาเป็นสิ่งสำคัญในทุกอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงแวดวงการศึกษาด้วยเช่นกัน ท่านอธิการบดี กล่าวว่า เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นความต้องการของผู้บริโภค อันหมายถึงนักศึกษาและบุคลากร ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดการสร้างประสบการณ์ในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ทักษะที่กล่าวไปข้างต้น และนั่นทำให้ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ตอบรับความต้องการดังกล่าวโดยดึงเอาเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ

หลักสูตรเดิม แต่เปลี่ยนวิธีการเข้าถึง

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เมื่อถามว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปหรือไม่? ท่านอธิการบดีให้ข้อมูลว่า เนื้อหาหลักสูตรนั้นมีความเข้มข้นของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงหลักสูตรด้วยเทคโนโลยี เช่น การใช้งานผ่านระบบออนไลน์ที่รวดเร็วกว่าเดิม ทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้เร็วและมีประสบการณ์ที่มากกว่าการใช้ระบบการศึกษาเดิมจึงทำให้เกิดมิติการเรียนที่มากขึ้น

นอกจากการเข้าถึงแบบออนไลน์แล้ว ดร.ดาริกา ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภายใน DPU ว่า มหาวิทยาลัยได้เริ่มมีการวางแผนการจัดการเทคโนโลยีในหลายๆ ส่วน มีทั้งระบบห้องเรียนแบบ Interactive Classroom มีระบบการเรียนการสอนแบบ Online Learning การสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ และยังรวมไปถึงการอิมพลีเมนท์ระบบเครือข่ายในมหาวิทยาลัยเป็นแบบทั้งระบบทั้งมีสายและไร้สาย เป็นแบบระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งหมด เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานที่เพิ่มขึ้นครอบคลุมในทุกส่วนภายในมหาวิทยาลัย

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีการปรับปรุงในส่วนของดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีสร้างประสิทธิผลได้มากกว่า กล่าวคือสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา โดยระบบทั้งสองอย่างนี้ทาง DPU ได้เลือกใช้เทคโนโลยีระดับโลกจาก Huawei เข้ามาใช้งาน

หากถามว่า ทำไมถึงใช้ Huawei นั่นเพราะ การเลือกลงทุนในเทคโนโลยีต้องคำนึงถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทันสมัย ปลอดภัย และใช้งานง่าย และจะคงอยู่กับมหาลัยไปอย่างยาวนาน ซึ่งก็ตอบโจทย์ทุก ๆ อย่างให้กับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

และนี่คือบทสรุปถึงหมด ว่าทำไม เทคโนโลยี ถึงจำเป็นต่อการศึกษา ซึ่ง DPU เข้าใจและได้ปรับตัวและวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรัคเจอร์ที่จำเป็นหลายอย่าง เพื่อที่จะตอบโจทย์การเรียนการสอน ทั้งในวันนี้และอนาคต

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ fifty nine = sixty one