DGA เดินหน้าจัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562

0
1227

DGA ผลักดันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ ขับเคลื่อนไอเดีย “Digital Government” และ“Smart Life” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2562…

highlight

  • DGA เดินหน้าจัดโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by DGA) ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ในการประกวดปีนี้มีผู้สมัครถึง 367 ทีม และผ่านการคัดเลือกรอบ Idea Proposal จำนวน 20 ทีม โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบการ 10 ทีม และนักศึกษา 10 ทีม ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ จะได้เป็นตัวแทนร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับสากล ในโครงการ Asia Open Data Challenge 

DGA เดินหน้าผลักดันโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

ไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ เปิดเผยว่า โครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ Thailand Data Innovation Award (DIA by ดีจีเอ) ประจำปี 2562 Thailand Data Innovation Award 2019 หรือ DIA 

ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว โดยในปี 2562 นี้ ดีจีเอ เปิดเวทีกว้างมากขึ้น

โดยขยายฐานการรับสมัครไปยังสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนโครงการ DIA เพิ่มขึ้นด้วย นับเป็นการเปิดโอกาสครั้งใหญ่ให้คนรุ่นใหม่

DGA
ไอรดา เหลืองวิไล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงาน พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ ดีจีเอ 

ได้แสดงแนวคิดในการนำข้อมูลเปิดภาครัฐมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่บริการดิจิทัลภาครัฐที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง โดยในการประกวดปีนี้มีผู้สมัครถึง 367 ทีม และผ่านการคัดเลือกรอบ Idea Proposal จำนวน 20 ทีม โดยแบ่งเป็น ผู้ประกอบการ 10 ทีม และนักศึกษา 10 ทีม

ซึ่งทั้ง 20 ทีมนี้ จะได้เป็นตัวแทนร่วมกับผู้ผ่านการคัดเลือก Asia Open Data Challenge อีก 20 ทีม รวมเป็น 40 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับสากล ในโครงการ Asia Open Data Challenge โดยมุ่งเน้นให้ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐ จากเว็บไซต์ data.go.th 

เพื่อนำไปสร้างสรรค์บริการภาครัฐใหม่ๆ ได้ตรงใจประชาชนในยุคSmart Life มากยิ่งขึ้น สำหรับปีนี้จะเป็นการแข่งขันภายใต้ 2 หัวข้อ คือ รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Life)

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิตนักศึกษา และประเภทผู้ประกอบการ จะสิ้นสุดการแข่งขันในเดือนตุลาคม โดยยอดเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาทพร้อมกับการผลักดันโปรแกรมเข้าสู่ธุรกิจได้จริง และการเข้าสู่การระดมทุนแบบ Start up ได้

DGA

ในปีนี้ผู้เข้าแข่งขันนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการข้อมูลอย่างหลากหลาย อาทิ AI, Deep Learning, Blockchain และ Big Data ผ่านแนวคิด สร้างสรรค์ ต่อยอดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตัวอย่างการสร้างสรรค์แอพฯ ที่ส่งเข้าประกวด

เช่น โปรแกรมหางานให้กับนักโทษชั้นเยี่ยมและผู้พ้นโทษ, โปรแกรมติดตามการใช้กัญชาทางการแพทย์โดยใช้บล็อกเชน, โปรแกรมคาดการณ์น้ำท่วมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ ฯลฯ ซึ่งถือว่าปีนี้การผลักดันให้ทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการหันมาใช้ประโยชน์จาก Open Data ภาครัฐเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้ ในระหว่างการแข่งขันโครงการ DIA ทาง ดีจีเอ จะรับเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกทีมเพื่อช่วยให้ผลงานของทีมตัวแทนประเทศไทยมีความสมบูรณ์และมีความพร้อมในทุกด้าน สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการแข่งขันในระดับโลกได้

DGA

*อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.diathailand.com

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ ten = seventeen