AnyMind ประกาศรุกตลาดไทยด้วยแฟลตฟอร์ม AI ที่ครอบคลุม ทั้งคน และธุรกิจ

AI

AdAsia Holdings บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการตลาดได้ประกาศแต่งตั้ง AnyMind Group เป็นบริษัทแม่ พร้อมเผยแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และความยั่งยืนให้แก่บริษัทต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้ง คน และงาน

AI

AnyMind launches Thailand-based AI flats

ตลาดปัญญาประดิษฐ์ในไทยส่อแววคึกคัก ล่าสุด AdAsia Holdings ซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาโซลูชั่นด้านปัญญาประดิษฐ์ เตรียมต่อยอดความก้าวหน้าของบริษัท ด้วยการแต่งตั้ง AnyMind Group เป็นบริษัทแม่ และเปิดตัวสำนักงานในไทย โดย AnyMind Group จะเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ

  • Ad Asia Holdings ซึ่งเป็นบริษัท ด้านเทคโนโลยีการโฆษณาที่ช่วยให้ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณามีโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการโฆษณาออนไลน์และความต้องการในการสร้างรายได้จากเว็บไซต์
  • Talent Mind เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ที่มีแพลตฟอร์มการเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรที่ใช้ระบบการขับเคลื่อนด้วย ปัญญาประดิษฐ์
  • Casting Asia เป็น บริษัทด้านการตลาดที่เน้นการตลาดแบบมีส่วนร่วมทำให้สามารถจับคู่แบรนด์กับผู้มีอิทธิพลโดยการใช้ ปัญญาประดิษฐ์

AI

โดยในส่วนของ Ad Asia Holdings ซึ่งเป็นบริษัท ด้านเทคโนโลยีการโฆษณาที่ช่วยให้ผู้ลงโฆษณา และผู้เผยแพร่โฆษณา ซึ่งเป้นธุรกิจดังเดิม จะยังคงให้บริการด้วย AdAsia Ad Network ที่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหลาย และทำงานผ่านเครือข่ายพื้นที่โฆษณาออนไลน์

ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และสามารถตัดสินใจว่าพื้นที่โฆษณาไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลาย และข้อมูลเชิงลึกผ่านโฆษณาทั้งทาง Display และ Native ทั้งบนเดสก์ท็อป และมือถือ

ขณะที่ Talent Mind ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจใหม่ จะรุกตลาดด้วยแพลตฟอร์มในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหางานด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวยกระดับประสิทธิภาพในการสรรหา และจ้างงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP หรือ Natural Language Processing) กระบวนการวิเคราะห์ประวัติและการเรียนรู้ เข้าใจผู้อื่น เพื่อจับคู่โอกาสในการทำธุรกิจ โดยคุณสมบัติของ Talent Mind นั้นคือการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลประวัติเพื่อคัดเลือก และจากพิจารณาบุคลิกภาพ

และการเข้ากับวัฒนธรรมบริษัทฯ ของผู้สมัครผ่านโปรไฟล์ ที่ผ่านข้อกำหนด โดยจะวิเคราะห์ความสามารถ และศักยภาพทั่วทั้งองค์กร และพัฒนารูปแบบการจ้างงานที่กำหนดเอง โดยพัฒนาขึ้นในแบบเรียลไทม์ ซึ่งจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้สมัครโดยตรงบนแพลตฟอร์มซึ่งจะทำให้เกิดการจับคู่ผู้สมัครกับบริษัทฯ อย่างรวดเร็ว

ขณะที่ ธุรกิจสุดท้าย Casting Asia ซึ่งเป็นบริษัทด้านการตลาด (Marketplace) ที่เน้นการตลาดแบบมีส่วนร่วม นั้นจะให้บริการแพลตฟอร์มเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงผู้มีอิทธิพลทางการตลาดกับแบรนด์ โดยจะขับเคลื่อนด้วย ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งใช้ประโยชน์จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์และภาษาธรรมชาติด้วยการเรียนรู้เชิงลึก

เพื่อขับเคลื่อนการจับคู่อย่างมีประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วมในการจัดการความสัมพันธ์ของผู้อิทธิพลทางการตลาด และการตรวจสอบการฉ้อโกงได้อย่างแม่นยำ

และสามารถปรับขนาดความยืดหยุ่นตามความต้องการได้ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการให้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาด และการมีส่วนร่วมของผู้มีอิทธิพลทางการตลาดในระดับท้องถิ่น และระดับภูมิภาค และการสร้างแคมเปญ ของแบรนด์ต่างๆ 

AI

Kosuke Sogo ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AnyMind Group กล่าวว่า ชื่อ AnyMind ได้รับมาจากการมุ่งเน้นของโซลูชันอัจฉริยะและความยืดหยุ่นของเราในทุกอุตสาหกรรม ในท้ายที่สุดเราต้องการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ

และผู้เชี่ยวชาญด้วยชุดโซลูชั่นแบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในทุกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วภายใน และทั่วทั้งแผนก โดยเราใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ ของเราเพื่อขับเคลื่อนการจับคู่ของผู้มีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์กับแบรนด์ต่าง ๆ

และตอนนี้กำลังขยายไปในอุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ ในท้ายที่สุดเราต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดด้วยชุดโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ทั้งมวล ด้วยความแตกต่างของแพลตฟอร์มใหม่ช่วยให้เราสามารถจัดหานักการตลาด

AI

และผู้มีอิทธิพลทั้งในและต่างประเทศเข้าด้วยกันได้ และด้วยแพลตฟอร์ม CastingAsia Marketplace ที่ได้พัฒนาขึ้นมานี้ จะช่วยให้นักการตลาดจะสามารถเข้าถึงผู้มีอิทธิพลหลายพันรายโดยให้ความสำคัญกับแคมเปญการตลาดที่มีอิทธิพลต่อผู้คนในระดับรากหญ้า

โดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2559 ในขณะนี้ AdAsia Holdings บริษัทมีอายุ 21 เดือนได้ขยายกิจการไปอยู่ในสำนักงาน 10 แห่งใน 9 ประเทศ และสร้างรายได้ 12.9 ล้านเหรียญสหรัฐในปี พ. ศ. 2569 และมีการเติบโตของรายได้ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนในปีพ. ศ. 2560 โดยมีผลกำไร นอกจากนี้บริษัทยังมีพนักงานเพิ่มขึ้นอีก 260 คนโดยมีพนักงาน 400 คนภายในปี พ. ศ. 2562

AI

ด้าน Otohiko Kozutsumi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้ง AnyMind Group กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯเติบโตขึ้นในอัตราที่ดี แต่ตอนนี้เรากำลังต้องการที่จะเร่งการเติบโตนี้โดยการเปิดตัวสู่อุตสาหกรรมทรัพยากรมนุษย์ และอื่นๆ ในขณะที่ยังคงขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการตลาด และการโฆษณาต่อไป

นอกเหนือจากสำนักงานในประเทศสิงคโปร์, ไทย, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ญี่ปุ่น, จีน, ฮ่องกง และไต้หวันแล้ว AnyMind Group ยังวางแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังมาเลเซียและฟิลิปปินส์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2018 พร้อมกับอินเดีย, รัสเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายในปี 2018 นี้อีกด้วย

AI

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)
*** ขอบคุณภาพประกอบจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments