ซีบรา (ZEBRA) เผย “องค์กรอัจฉริยะในปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 10 เท่า”

0
604

ซีบรา (ZEBRA) ชี้…!! องค์กรใน เอเซียแปซิฟิก ปรับตัวเข้าสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index) เพิ่มขึ้น 20% โดยมีการใช้เทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หรือ ไอโอที (IoT) เป็นแก่นหลัก…

ซีบรา เทคโนโลยีส์ คอร์ปอเรชั่น (ZBRA) ผู้นำด้านนวัตกรรมผ่านโซลูชั่นที่ทันสมัยและเครือข่ายคู่ค้าที่ครอบคลุมเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้องค์กรยุคใหม่ เผยผลสำรวจ “ดัชนีองค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index) ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นปีที่ 2

เพื่อสำรวจสถานะขององค์กรทั่วโลกในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ โดยสามารถเชื่อมต่อเนื้องานที่เป็นลักษณะกายภาพเข้ากับระบบดิจิทัลผ่านการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์, การนำเอาข้อมูลมาประยุกต์ใช้ และสามารถทำงานร่วมกันได้แม้อยู่ต่างสถานที่

ZEBRA Intelligent Enterprise Index

ZEBRA

ทอม เบียนคูลลี่  ประธานฝ่ายบริหารทางด้านไอที  ซีบรา เทคโนโลยีส์ เผยว่า จากผลสำรวจพบว่า ในปี 2018 องค์กรที่ถูกสำรวจเอเชียแปซิฟิกทั่วโลกซึ่งได้รับคะแนนมากกว่า 75 คะแนน มีเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีก่อนโดยอยู่ที่ราว 10% และสำหรับองค์กรที่จัดว่าเป็นอัจฉริยะเพิ่มขึ้นจาก 20% ในปี 2017 เป็น 22% ในปี 2018

นอกจากนี้องค์กรในเอเชียแปซิฟิกยังมีคะแนนในการไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะสูงขึ้นจาก 49 เป็น 63 คะแนน ซึ่งสิ่งที่ทำให้คะแนนของแต่ละองค์กรเพิ่มสูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่องค์กรได้มีการนำเทคโนโลยี IoT มาปรับใช้ในองค์กรเพิ่มขึ้น โดยตัวบ่งชี้ที่ซีบราใช้วัดถึงความเป็นองค์กรอัจฉริยะคือ

  • ตัวเลขเปรียบเทียบการเติบโตปีต่อปีด้านการลงทุนและการนำเอาเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • การที่พนักงานในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและนำเอาเทคโนโลยี IoT มาใช้เพื่อผลักดันองค์กรให้เติบโตขึ้นในภายหน้า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบันช่วยให้พนักงานผู้ให้บริการปฏิบัติงานได้สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์มีส่วนช่วยให้การตัดสินใจหน้างานเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้รับข้อมูลที่แม่นยำ นอกจากนี้ผลการสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า

มีองค์กรจำนวนมากขึ้นทีเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยี IoT มาประยุกต์ใช้เพื่อผลักดันธุรกิจ ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีการวางแผนการประยุกต์ใช้และแผนการลงทุนที่ต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต

ZEBRA

 

ผลสำรวจโดยสังเขป การลงทุนเกี่ยวกับ IoT เพิ่มขึ้น และ การต่อต้านการใช้เทคโนโลยีลดลง

ผลจากการสำรวจ พบว่า การจัดสรรงบประมาณสำหรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ IoT ในหลายๆองค์กรในเอเชียแปซิฟิกสูงขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และองค์กรมากกว่า 86%

คาดการณ์ว่าจะเพิ่มการลงทุน IoT ให้มากขึ้นใน 1-2 ปีข้างหน้า โดยกว่าครึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 11-20% นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่า จำนวนพนักงานในองค์กรที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้เทคโนโลยีในยุค IoT จะลดลงเหลือเพียง 64% จาก 75% เนื่องจากพนักงานมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากขึ้น

ZEBRA

 

องค์กรต่างๆเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยระบบการให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์

ผลสำรวจพบว่า 52% ขององค์กรที่ถูกสำรวจทั่วโลก แชร์ IoT โซลูชั่นแบบเรียลไทม์ หรือเกือบจะเรียลไทม์ให้พนักงานได้ทราบด้วย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นถึง 37% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสาเหตุคือความจำเป็นของการทำงานที่ต้องเชื่อมต่อกันมากยิ่งขึ้นแม้อยู่คนละสถานที่

นอกจากนี้ สองในสามขององค์กรได้มีการเตรียมแผนในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยแผนการจัดการข้อมูลพบมากที่สุดคือการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ (Real-time analytics) (66%) และ ระบบความปลอดภัย (63%)

 ZEBRA

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน้างาน

จากผลสำรวจเห็นได้ชัดเจนว่า องค์กรได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหน้างานให้แก่พนักงาน โดย 32% ขององค์กรทั่วโลกที่ตอบแบบสอบถามได้มีการใช้อุปกรณ์เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญขององค์กรได้จากหน้างาน

ในส่วนของเอเชียแปซิฟิกนั้นมีองค์กรราว 41% (เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน) ที่มีการให้พนักงานใช้อุปกรณ์หน้างานเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยจากผลสำรวจดังกล่าวยังชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ความต้องการของอุปกรณ์ที่สามารถให้ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์

ZEBRA

ความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญระดับต้นๆสำหรับองค์กรต่างๆ

จากผลสำรวจพบว่า องค์กรทั่วโลกที่หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการสอดส่องดูแลความปลอดภัยของการใช้เทคโนโลยียุค IoT มีจำนวนเพิ่มขึ้น 18% จากปีก่อน

ในส่วนขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีเพิ่มขึ้น 20% โดยองค์กรให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล หรือ ถูกดัดแปลง

ZEBRA

 องค์กรเริ่มหันมาเห็นถึงความสำคัญของการใช้โซลูชั่นแบบครบวงจร (Solution ecosystem)

จากรายงานพบว่า ราว 54% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกที่ถูกสำรวจ ใช้บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชั่นสำหรับ IoT ดูแลและจัดการระบบ IoT ขององค์กรทั้งระบบ  ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2017แล้ว นับเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นถึง 7%

โดยการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้เข้าไปจัดการระบบนั้น ใกล้เคียงกับระบบ Savanna ของซีบรา ซึ่งช่วยให้การใช้ IoT และระบบข้อมูลอัจฉริยะ ทำได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น

ZEBRA

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

÷ one = eight