เผยผลสำรวจ พบจำนวนองค์กรที่ปฏิรูปสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent organization) และอัตราการลงทุนด้าน IoT ที่เติบโตขึ้น แต่ยังคงกังวลเรื่องความปลอดภัย…


highlight

  • Intelligent Enterprise Index #3 ชี้ 61% ขององค์กรทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่  “องค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent organization) โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีก
  • 74% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีเป้าหมายที่จะนำเอาเทคโนโยี ไอโอทีมาใช้งาน และมีแผนดำเนินการที่ตรียมไว้แล้ว ซึ่งในธุรกิจค้าปลีก การขนส่ง และโลจิสติกส์กว่า 55% ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนอีก 43% กำลังวางแผนที่จะดำเนินการในอีก 1-3 ปีข้างหน้า
  • 37% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (SMB) ที่มีพนักงาน 50-249 คน เล็งใช้เทคโนโลยีไอโอทีมีความเป็นอัจฉริยะ มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่

ผลสำรวจชี้! SMB ก้าวสู่ องค์กรอัจฉริยะ เพิ่มมากขึ้นจากการมาของ IoT 

เมื่อไม่นามานี้ทาง ซีบร้า เทคโนโลยีได้ออกมา เปิดเผยถึงผลสำรวจ “ดัชนีองค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent Enterprise Index) ครั้งที่ 3 พบว่า 61% ขององค์กรทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่  “องค์กรอัจฉริยะ” (Intelligent organization)

เมื่อเทียบกับปีก่อนเพียง 49% จากการวัดด้วยเกณฑ์บรรทัดฐาน 11 ข้อประกอบด้วย วิสัยทัศน์ด้านอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง หรือ ไอโอที, การประยุกต์ใช้, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ฐานข้อมูลอัจฉริยะ และอื่น ๆ

โดยองค์กรส่วนใหญ่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า โดยเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกที่มีการพัฒนาอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา  ซึ่งได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นจากอันดับสุดท้ายของดันชีปีที่แล้วสู่อันดับต้น ๆ ของปี 2562 เป็นรองเพียงกลุ่มธุรกิจ

เพื่อสุขภาพเท่านั้น ซึ่งจำนวนองค์กรที่เรียกได้ว่าเป็น “องค์กรอัจฉริยะ” อย่างแท้จริง ต้องได้รับคะแนน 75 คะแนน หรือสูงกว่าคะแนนในดัชนีที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปีนี้ 17% ขององค์กรที่มีพนักงานอย่างน้อย 250 คน ผ่านเกณฑ์บรรทัดฐาน ซึ่งเทียบกับปีที่แล้วที่มีเพียง 11%

นอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า 37% ของธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือ SMB ที่มีพนักงาน 50-249 คน ได้รับคะแนน 75 คะแนน หรือมากกว่าดัชนี ตัวเลขดัชนีชี้ให้เห็นว่าธุรกิจ SMB ที่ใช้เทคโนโลยีไอโอที มีความเป็นอัจฉริยะ มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่

IoT

คุณดริว เอเลอร์ส, ฝ่ายนักอนาคตศาสตร์ระดับโลก,ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว องค์กรจำนวนมากพยายามทำความเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้โซลูชั่นไอโอที อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โครงสร้างการทำงานของธุรกิจของพวกเขา

ซึ่งปัจจุบันเราเห็นการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในการพัฒนาระบบการมองเห็นการดำเนินการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานในองค์กรอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำไมองค์กรต่าง ๆ

จึงเดินหน้าดำเนินการตามแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที และเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยในผลสำรวจดังกล่าวยังพบประเด็นที่น่าสนใจ 6 ด้าน ด้วยกัน

การปรับใช้ IoT ที่กำลังเพิ่มขึ้น นำไปสู่เทคโนโลยีที่มีความอัจฉริยะมากขึ้น  

ปัจจุบันหลายองค์กรเริ่มก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งาน และมีคะแนน ที่ดีมากขึ้น ในปีนี้อยู่ที่ 61.5 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 6 คะแนน โดยมีสาเหตุมาจาก การลงทุนที่เพิ่มากขึ้นในธุรกิจองค์กรค้าปลีก การขนส่ง และโลจิสติกส์

นอกจากนี้ 74% ขององค์กรในเอเชียแปซิฟิกมีเป้าหมายที่จะนำเอาเทคโนโยี ไอโอทีมาใช้งาน และมีแผนดำเนินการที่ตรียมไว้แล้ว ซึ่งในธุรกิจค้าปลีก การขนส่ง และโลจิสติกส์กว่า 55% ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนอีก 43% กำลังวางแผนที่จะดำเนินการในอีก 1-3 ปีข้างหน้า

การเติบโตของไอดฮที นำมาไปสู่การลงทุนในแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ในปี 2562 พบว่ามีค่าใช้จ่ายขององค์กรทั่วโลกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบเป็นรายปี  86% ของผู้องค์กรต่าง ๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าจำนวค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะเพิ่มขึ้นในอีก 1-2 ปี

โดยองค์กรกว่าครึ่งเล็งที่จะเพิ่มการลงทุน 21%-50%  ขณะที่องค์กรในเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 92% คาดว่าการลงทุนใน ไอโอที และอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 1-2 ปีข้างหน้า

จะมีการติดตั้งระบบ Intelligence-Driven Solution อย่างแพร่หลายมากขึ้น

64% ของผู้ตอบแบบสอบถามกำลังศึกษาการใช้งานโซลูชั่น ไอโอที ที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 38% และอีก 32% โดยคาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการปรับใช้โซลูชั่นดังกล่าวในระดับภูมิภาค

IoT

องค์กรต่าง ๆ จะลงทุนกับระบบการตรวจสอบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อเนื่อง

62% ของผู้องค์กรกำลังตรวจสอบความปลอดภัยของเทคโนโลยีไอโอที อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นส่วนตัว ซึ่งมีอัตราการเติบโตปีต่อปีอยู่ที่ 4% และเพิ่มขึ้น 13% จากปี 2560

ซึ่งในเวลานั้นมีเพียง 49% ขององค์กรเท่านั้นที่มีโปรโตคอลตรวจสอบความปลอดภัย และเพียง 47% ขององค์กรที่มีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยเป็นระยะ องค์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากกว่า 70% ตรวจสอบระบบความปลอดภัย

ของการใช้เทคโนโลยีไอโอที เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำงานอย่างสมบูรณ์และการตรวจสอบอย่างแน่นหนาในการอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเฉพาะขององค์กร

หลายองค์กรจะใช้บริการพาร์เนอร์เพียงหน่วยงานเดียว

จากรายงาน พบว่า ประมาณ 49% ของผลสำรวจ ระบุว่าองค์กรต่าง ๆ ต้องการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพียงหน่วยงานเดียว ในการจัดการโซลูชันอัจฉริยะทั้งหมดของที่มี รวมถึงส่วนประกอบและบริการที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทบุคคลที่สาม

ธุรกิจ SMB คะแนนดีกว่าองค์กรขนาดใหญ่

ผลสำรวจพบว่าธุรกิจ SMB ได้รับคะแนนในดัชนีสูงกว่าองค์กรขนาดใหญ่ (5 คะแนน ต่อ 61.5 คะแนน) โดยคะแนนที่สูงกว่าได้อ้างอิงจากปัจจัยต่าง ๆ ที่ค้นพบ โดยธุรกิจระดับ SMB มีวิสัยทัศน์เดินหน้าดำเนินการตามแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอที (69% เทียบกับ 62 %)

 

IoT

ศิวัจน์ โรจนเต็มศักดิ์, ผู้จัดการประจำประเทศไทย ซีบรา เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า การปรับตัวโดยการนำเทคโนโลยี ไอดฮที และอุปกรณ์เคลื่อนที่มาใช้ระบบปฏิบัติการ สามารถช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างการดำเนินงานร่วมกันได้มากขึ้น

การเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อดังกล่าวช่วยให้องค์กรสามารถสร้างข้อมูลด้านกระบวนการ และทรัพย์สิน เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะล้ำสมัย

ซึ่งรวมการเชื่อมต่อ ไอโอที ของอุปกรณ์ปลายทาง, การจัดการการกำหนดค่า, การขนส่งข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูล, การวิเคราะห์ และการเรียนรู้ของเครื่องให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว

จากแนวโน้มดังกล่าว ซีบร้า เทคโนโลยี จึงได้พัฒนาแฟลตฟอร์มที่ชื่อ Savanna ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการกระบวนการ, การขนส่งข้อมูล, พื้นที่จัดเก็บข้อมูล, วิเคราะห์ และเป็นองค์ประกอบระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)

และช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในขณะปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถให้ข้อมูลแก่พนักงานอย่างถูกต้องแม่นย้ำ อีกทั้งช่วยให้พนักงานสามารถตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างชาญฉลาดที่สุด

ขั้นตอนการสำรวจ

  • สำรวจองค์กรในกลุ่มธุรกิจ สุขภาพ, อุตสาหกรรมการผลิต, อุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ ผ่านช่องทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม – 18 กันยายน 2562
  • สัมภาษณ์ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจด้านไอทีจำนวน 950 คน จาก 9 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, แม็กซิโก, บราซิล, จีน, อินเดีย, และญี่ปุ่น โดยแต่ละองค์กรมีพนักงานอย่างน้อย 250 คน และมีรายได้ปีละ 5 ล้านดอลลาร์ และข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากธุรกิจ SMB มุ่งเน้นไปที่บริษัทที่มีพนักงานระหว่าง 50-249 คน
  • การสำรวจถูกจัดทำขึ้นภายใต้ 11 หัวข้ออันได้แก่ วิสัยทัศน์ต่อ IoT (IoT Vision), การมีส่วนร่วมทางธุรกิจ (Business Engagement), คู่ค้าด้านโซลูชั่นของเทคโนโลยี (Technology Solution Partner), แผนการนำมาประยุกต์ใช้ (Adoption Plan), แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Plan), การใช้แอพลิเคชั่นหน้างาน(Point of use Application), ความปลอดภัยและมาตรฐาน(Security & Standards), แผนงานระยะยาว(Lifetime Plan), การใช้เทคโนโลยีสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (Architecture/Infrastructure), แผนข้อมูล (Data plan) และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Analysis)
  • บรรทัดฐานของการสำรวจถูกกำหนดโดยผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่าง ๆ และผู้กำหนดนโยบายโดยรวม ภายใต้การสัมมนาในหัวข้อ Strategic Innovation Symposium – The Intelligent Enterprise ซึ่ง ซีบรา ร่วมกับ Technology and Entrepreneurship Center แห่ง Harvard technology จัดทำขึ้น
ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน : ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบ และข้อมูลบางส่วนจาก : www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่ eleaderfanpage

 

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− three = four