ปฎิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ นำ IoT เพิ่ม ความคล่องตัว

0
799
ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องหาโซลูชั่นที่ช่วยเพิ่ม ความคล่องตัว ในการทำงานเพื่อตอบรับกับเทรนด์และความต้องการของลูกค้า

ปฎิวัติธุรกิจครั้งใหญ่ นำ IoT เพิ่ม ความคล่องตัว

ปัจจุบันองค์กรอุตสาหกรรมกำลังให้ความสนใจที่จะใช้เซ็นเซอร์เพื่อช่วยในการตรวจสอบอุปกรณ์การผลิตและเครื่องจักรอัตโนมัติหรือเซลล์ทำงานทั้งหมด รวมถึงช่วยลดเวลาการหยุดทำงานของระบบโดยนำแนวทางการซ่อมบำรุงตามสภาพที่แท้จริงเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความคล่องตัว

และแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ สำหรับอุตสาหกรรม หรือ ไอไอโอที (Industrial Internet of Things: IIoT) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากตลาด พร้อมๆ กับที่เซ็นเซอร์มีราคาลดลง และมีการเชื่อมต่อที่หลากหลายมากขึ้น

โดยผลการศึกษาของไอเอฟเอสกับบรรดาผู้บริหารในแวดวงอุตสาหกรรมจำนวน 200 คน พบว่าการนำ IoT มาช่วยเพิ่มความคล่องตัวในองค์กรนับเป็นโอกาสครั้งใหญ่สำหรับองค์กรอุตสาหกรรม โดยเมื่อพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเรื่องซอฟต์แวร์องค์กรด้านโมบิลิตี้และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นแสดงให้เห็นว่า

ความคล่องตัว

ทำไมระบบโมบิลิตี้จึงมีความสำคัญ
  • ศักยภาพของระบบโมบิลิตี้สำหรับองค์กรที่มีต่อการแปรรูปของบริษัทอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ การเข้าถึงซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น อีอาร์พี (ERP) อีเอเอ็ม (EAM) และเอฟเอสเอ็ม (FSM) ผ่านมือถือจะผลักดันให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
  • การเก็บรวบรวมข้อมูลองค์กรอย่างถูกต้องและเรียลไทม์เพื่อช่วยในการดำเนินงานและการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในระบบของการให้บริการภาคสนาม
  • การเพิ่มเวลาในการผลิตของพนักงานด้านเทคนิคโดยช่วยให้พวกเขาสามารถโต้ตอบกับระบบต่างๆ เช่น อีเอเอ็ม หรือระบบจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (CMMS) ในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้บริการหรือกับเครื่องจักรในโรงงาน
  • พนักงานและระบบขององค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะขั้นสูงของโทรศัพท์มือถือ รวมถึงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และกล้องถ่ายรูปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของข้อมูลเพื่อให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในการให้บริการภาคสนามได้สำเร็จในครั้งแรก การแก้ไขปัญหามีความเชื่อถือได้และลดเวลาการหยุดทำงานของระบบต่างๆ ในโรงงานได้อย่างเห็นผล
  • การจูงใจให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานระบบซอฟต์แวร์บ่อยยิ่งขึ้น จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสำหรับซอฟต์แวร์ระดับองค์กรได้

แหล่งข้อมูล : digitalistmag , Techtarget

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× eight = 8