ผู้ผลิตเครื่องจักร และโซลูชั่น ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน PROPAK ASIA 2019 กว่า 1,800 ราย

0
1335
PROPAK ASIA 2019

ผู้ผลิตเครื่องจักร และโซลูชั่น ร่วมโชว์นวัตกรรมในงาน PROPAK ASIA 2019 กว่า 1,800 ราย ขณะที่ยอดลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าพุ่ง 15% คาดปีนี้ทะลุ 5 หมื่นคน เชื่อสร้างมูลค่าการค้า เจรจาธุรกิจแตะ 30,000 ล้านบาท…

highlight

  • ผู้ผลิตเครื่องจักรและโซลูชั่นชั้นนำของโลกกว่า 1,800 รายทั่วโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกว่า 2 หมื่นรายการ ร่วมโชว์งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 
  • คาดมีผู้เข้าร่วมชมงานทะลุ หมื่นคน หลังยอดลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่ม 15สร้างมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจสูงกว่า 30,000 ล้านบาท 

PROPAK ASIA 2019

แนวโน้มนวัตกรรม และเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ว่า การพัฒนาศักยภาพ และปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยด้านประสิทธิภาพการผลิต สร้างความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว

ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องการประหยัดพลังงาน ลดการศูนย์เสียในขั้นตอนการผลิต และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยความก้าวหน้าด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิต การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ จนถึงคลังสินค้า และการจัดจำหน่าย

โดยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่กำลังถูกพูดถึง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น มีทั้งความก้าวหน้าของระบบออโตเมชั่น (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) หุ่นยนต์ (Robot) ดิจิตอล (Digital) ไอโอที (Internet of Things หรือ IoT) ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องของอนาคต

แต่ถูกนำมาใช้แล้วในเครื่องจักรการผลิตปัจจุบัน และกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมของไทยทั้งยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 การจัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เฟิสต์เอสเคิร์ฟ (S-Curve) และนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve)

PROPAK ASIA 2019
นิสากร จึงเจริญธรรม รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมชมงาน PROPAK ASIA 2019

โดยปีนี้มีบริษัทชั้นนำของโลกกว่า 1,800 ราย จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลกนำเครื่องจักร และโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมเข้าร่วมจัดแสดงกว่า 2 หมื่นรายการ มีการเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ครั้งแรกของโลก 147 เครื่องจักร เปิดตัวครั้งแรกของเอเชีย 130 เครื่องจักร

และเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย 140 เครื่องจักร นอกจากนั้นยังมี 25 พาวิลเลียนนานาชาติจาก 15 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, สวิตเซอร์แลนด์, สเปน, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา, สิงคโปร์, เกาหลี, อินเดีย, ไต้หวัน, จีน, ญี่ปุ่น และ อิตาลี  

PROPAK ASIA 2019

สำหรับโซนจัดแสดงงานนั้นแบ่งเป็น 9 โซนอุตสาหกรรม ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิต และแปรรูป (ProcessingTechAsia)เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (PackagingTechAsia), เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ (DrinkTechAsia), เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม (PharmaTechAsia),

อุตสาหกรรมด้านการทดลอง และงานวิจัย (Lab&TestAsia), อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรู (MaterialsAsia), การเขียนโค๊ด (Coding), การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก (Marking&LabellingAsia), Coldchain, ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า (Logisitics&WarehousingAsia) และอุตสาหกรรมการพิมพ์ (PrinTech Asia)

PROPAK ASIA 2019

คาดผู้เข้าร่วมชมงานถึง 50,000 คน

จัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา ยูบีเอ็ม กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 นั้น ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสมาคมการค้าไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ งานประชุมบรรจุภัณฑ์โลก (Global Packaging Forum) 

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย งานสัมมนาแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของโลก โดยสถาบันพลาสติก (PIT) การฝึกอบรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับตลาดเอเชีย ในงานประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 2019  (The Active & Intelligent Packaging Association (AIPIA) Conference 2019) การบรรยายหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

โดยสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตเลีย (Australian Institute of Packaging) การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)) งานประชุมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ฯลฯ

จากความน่าสนใจและความยิ่งใหญ่ของการจัดงานโพรแพ็คในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานถึง 50,000 คน เห็นได้จากผู้ที่สนใจลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมชมงานซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 15% โดยในการจัดงานฯ ปีที่ผ่านมา (2562) มีผู้เข้าร่วมชมงาน 48,799 คน จาก 79 ประเทศ

PROPAK ASIA 2019

โดยกลุ่มผู้เข้าเยี่ยมชมงานที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะมาจากทั้งบังกลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย ส่งผลให้คาดว่ามูลค่าการค้า และการเจรจาธุรกิจภายในงานโพรแพ็ค เอเชีย  2019 จะเพิ่มขึ้นสูงถึง 30,000 ล้านบาท

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 98-106 ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ เวลา 10.00 – 18.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์  www.propakasia.com หรือ Facebook Page www.facebook.com/ProPakAsia

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

30 ÷ = five