มารู้จักมาตรฐานการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ “CMMI-Dev ML3” กัน

0
256
CMMI

CMMI คือ มาตรฐานในการยืนยันว่าองค์กรนั้นมีการแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ หากองค์กรใดผ่านถือว่ามีกระบวนการพัฒนาที่น่าเชื่อถือ…

highlight

  • Capability Maturity Model Integration หรือ ซีเอ็มเอ็มไอ คือ มาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จัก และยอมรับของสากล หากองค์กรใดได้รับ ซีเอ็มเอ็มไอ (แล้วแต่ level) ถือว่าองค์กรนั้นมี ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า และเป็นตัวการันตีชิ้นงาน ปัจจุบันมาตราฐาน นี้มีอยู่ 5 ระดับ และกำหนดมาตรฐานโดยสถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, USA)
  • ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย ได้รับการประเมิน ซีเอ็มเอ็มไอ Dev ในระดับ 3 ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นองค์กรที่ผ่านกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

CMMI what is it?

ในโลกของการทำธุรกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือโปรดักซ์ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเป็นเรื่องที่องค์กรต่าง ๆ ไม่สามารถละเลยได้ เพราะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของอค์กรเป็นอย่างมาก โดยในปัจจุบันหลายองค์กรมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะพยายามสร้างให้องค์กรได้รับมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันเรามักคุ้นเคยกับ ISO 

แต่เชื่อหลายองค์กรยังไม่ค่อยคุ้นกับมาตราฐานอย่าง Capability Maturity Model Integration หรือ ซีเอ็มเอ็มไอ ถามว่าทำไมองค์กรธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตราฐานนี้ นั้นก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเราก้าวสู่ในยุคของการขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ในการดำเนินการทำธุรกิจ

ซึ่งหากไม่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ก็มีโอกาสอย่างมากที่ผู้บริโภค หรือหน่วยงานที่ใช้งานจะหนีไปใช้บริการจากคู่แข่ง และสิ่งที่จะยืนยันในเรื่องการพัฒนา คือ มาตราฐาน ซีเอ็มเอ็มไอ ซึ่งถือเป็นมาตราฐานที่เป็นที่ยอมรับของสากล ในการยืนยันว่าซอฟต์แวร์ที่เกิดขึ้นได้รับการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ 

ซึ่งหากองค์กรใดได้รับ ซีเอ็มเอ็มไอ ถือว่าองค์กรนั้นมีผลิตภัณฑ์ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้า และเป็นตัวการันตีชิ้นงานที่ออกไปได้ ดังนั้นปัจจุบันองค์กร และบริษัทจำนวนมากต้องการนำ ซีเอ็มเอ็มไอ มาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

ปัจจุบันการประเมินมาตรฐานของ ซีเอ็มเอ็มไอ มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับซึ่งใช้บ่งบอกถึงวุฒิภาวะของกระบวนการองค์กรว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด คือ

  • ระดับที่ 1 เป็นระดับเริ่มต้นที่ไม่เน้นกระบวนการ มุ่งให้งานสำเร็จเท่านั้น
  • ระดับที่ 2  เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการโดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการโครงการ
  • ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการโดยครอบคลุมการทำงานถึงในระดับองค์กร
  • ระดับที่ 4 เป็นระดับที่มีการนำหลักการจัดการเชิงปริมาณเข้ามาช่วยในบริหารจัดการให้องค์กรสามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานได้
  • ระดับที่ 5 เป็นระดับที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการ โดยมุ่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการหรือมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาให้กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

*ผู้กำหนดมารตฐาน ซีเอ็มเอ็มไอ นี้คือ สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐฯ

ไดเมนชั่น ดาต้า ตอกย้ำความมั่นใจลูกค้าองค์กร ด้วยมาตรฐาน “ซีเอ็มเอ็มไอ-Dev ML3”

ล่าสุดทาง บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย บริษัทระดับโลกซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจัดจำหน่าย ติดตั้ง ให้คำปรึกษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการให้บริการ Outsourcing ทางไอทีในระบบ Digital Infrastructure & Business

รวมถึง Cyber Security, Hybrid IT & Cloud, Digital Workplace & Customer Experience รวมถึง Robotic Automation Process & Big Data Analytics ให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ได้ประกาศว่าทาง บริษัทฯ 

ได้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ซีเอ็มเอ็มไอ ในการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร รวมถึงพัฒนาคุณภาพของงาน ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงาน และการติดต่อสื่อสารของทีมงาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และทีมงานที่ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์

โดยเฉพาะงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน Digital Transformation ที่มีความหลากหลายทั้ง Platform และเทคนิค รวมถึงการทำงานที่มีความเกี่ยวโยงกับ Business Operation สูง ทั้งในแง่ของกลยุทธ์ความเร็วในการ Go to Market ความซับซ้อนของธุรกิจลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว

โดยเป้าหมายคือการเน้นไปที่ผลลัพธ์ และคุณภาพของงานให้มีระเบียบตามมาตรฐาน และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพื่อเกื้อหนุนในการดูแลระบบให้ลูกค้าดียิ่ง ๆ ขึ้น และได้พัฒนาทีมงาน และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตามมาตรฐานสากล ซีเอ็มเอ็มไอ ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก

CMMI

โดยบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทยได้รับการประเมิน ซีเอ็มเอ็มไอ Dev ในระดับ 3 บ่งชึ้ให้เห็นว่าบริษัทไดเมนชั่น ดาต้า นั้นมีกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาทิเช่น มีกระบวนการทำงานที่ถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจน เข้าใจได้เป็นอย่างดี

ทั้งในแง่กระบวนการ เครื่องมือ และรายละเอียดการทำงาน ซึ่งทางไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด ทั้งนี้การผ่านการประเมิน CMMI for Development Maturity Level 3 ของไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุมานะและทุ่มเทเพื่อการพัฒนามาโดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา

นับเป็นเครื่องชี้วัดและการันตีมาตรฐานการพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ไดเมนชั่น ดาต้า ว่ามีการให้บริการ และการพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพาร์ทเนอร์

และผู้ร่วมธุริจของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เนื่องจากกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซีเอ็มเอ็มไอ นี้ยังช่วยให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดการที่วางแผนไว้ ส่งผลให้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ ดำเนินไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ได้อย่างแม่นยำ

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× one = 1