10 ซอฟท์สกิล ที่มืออาชีพด้านไอทีควรมี

ซอฟท์สกิล

Highlight

  • 10 ทักษะด้านซอฟท์สกิลที่มืออาชีพด้านไอทีควรมี
  • 1.ทักษะด้านเทคนิคการขาย, 2.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ, 3.ความสามารถในการแปลศัพท์แสงทางเทคนิค, 4.การรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน, 5.การเอาใจใส่, 6.มีหัวใจในการบริการลูกค้า แม้กับเพื่อนร่วมงาน , 7.ทักษะในการถามคำถามที่เหมาะสม,  8.ทักษะในการแก้ปัญหา, 9.ทักษะในการปรับตัว , 10.ความฉลาดทางอารมณ์
  • ติดตามบทความด้านเทคโนโลยีอื่น ๆ ได้ที่ The-eLeader.com

ช่องว่างด้าน ซอฟท์สกิล ของผู้บริหารด้านไอทีในปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง เพราะนายจ้างส่วนใหญ่กำลังประสบปัญหาว่าพวกเขาขาดคนที่มีทักษะด้านซอฟท์สกิลมากกว่าคนที่มีทักษะด้านไอทีโดยคิดเป็น 61 เปอร์เซ็น ส่วนทักษะด้านไอทีมีความต้องการเพียง 61 เปอร์เซ็นต์

โดยบริษัทบางแห่งอย่างเช่น Vodafone และ Citi พบว่า ซอฟท์สกิลมีความสำคัญมากพอที่จะใช้แบบสำรวจและ AI ในระหว่างการสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะการสื่อสารของผู้สมัครงาน

ทั้งนี้ ทางผู้เชี่ยวชาญและผู้จัดหางานหลายแห่งได้ลิสต์รายการทักษะทางด้าน Softskill ที่กำลังเป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน หากคุณเป็นผู้สมัครที่มีทักษะเหล่านี้ หรือมีทักทั้งหมด มันจะมีประโยชน์กับคุณมาก ๆ ในการสัมภาษณ์งานครั้งต่อไป  แต่ถ้ายัง ลองดูว่าคุณจะพัฒนาไปได้ยังไง และนี่คือ 14 Softskill ที่จำเป็นต่อผู้บริหารด้านไอที

1.ทักษะด้านเทคนิคการขาย

การขาย ถือเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้ทุกบริษัทมีรายได้เข้ามา และผู้บริหารด้านไอทีในปัจจุบันกำลังมีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปิดการขายได้ง่ายกว่า เพราะแต่ละบริษัทมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ และการจะแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ก็ต้องใช้ CIO ที่เข้าใจเทคโนโลยีเป็นอย่างดี

และไม่เพียงแค่นั้น CIO ยังจำเป็นต้องมีทักษะในการขายไอเดียหรือวิสัยทัศน์ในอนาคต เพื่อจะให้ลูกค้าสามารถมองภาพธุรกิจที่จะมุ่งไปข้างหน้า เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก้ลุกค้า ซึ่งอาจจะต้องใช้ทักษะด้านการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้อง

2.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

การมองหาผู้สื่อสารที่ดีทั้งในทีมและผู้ที่เป็นผู้นำ  คือการเสริมสร้างรูปแบบการสื่อสารที่ดีในทีม  ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้งานเสร็จ แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและมีความสุข

3.ความสามารถในการแปลศัพท์แสงทางเทคนิค

ในการทำงานต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยี มักมีการใช้คำศัพท์เทคนิตต่าง ๆ เข้ามา แต่นั่นอาจใช้ได้แค่กับคนบางกลุ่ม (แผนก IT) แน่นอนว่าแผนกอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าใจศัพท์ทางเทคนิคได้ตลอด จึงจำเป็นต้องมีคนที่แปลศัพท์ทางเทคนิคให้เป็นภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4.การรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน

บ่อยครั้งที่พนักงงานด้านไอทีส่วนใหญ่มักทำงานห่างกันจากหลาย ๆ แห่ง เพราะบริษัทอาจมีสาขามากมาย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องสามารถสื่อสารและเอาใจใส่กับสมาชิกในทีมของพวกเขาแม้ว่าพวกเขาอาจจะพบเจอกันแค่เดือนละครั้ง

5.การเอาใจใส่

พนักงานทุกคนจำเป็นต้องการทักษะเพื่อให้สามารถทำงานได้ตามความคาดหวัง ผู้บริหารจำเป็นต้องเอาใจใส่ในการเพิ่มทักษะของพนักงงานมากกว่าจะให้ฝ่ายบุคคลหาคนใหม่มาทดแทน ซึ่งพนักงานที่ได้รับการเอาใจใส่จะมีความภักดีต่อองค์กรและมีแรงยึดเหนี่ยวที่ทำให้พวกเขาต้องอยุ่กับคนไปอีกนาน

6.มีหัวใจในการบริการลูกค้า แม้กับเพื่อนร่วมงาน

เราปฎิบัติต่อลูกค้ายังไง ให้ลองปฎิบัติกับเพื่อนร่วมงานเช่นเดียวกันกับลูกค้า ซึ่งหมายถึงการชื่นชมบุคลิกที่แตกต่างของรวมทั้งให้ความเคารพต่อเวลาทำงานของพวกเขา การลดแรงกดดันพวกนั้นจะทำให้เขาสามารถคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาเฉพาะ ที่พวกเขาจะต้องเผชิญในงาน

7.ทักษะในการถามคำถามที่เหมาะสม

นักธุรกิจส่วนใหญ่มักรู้ว่าจะต้องแก้ปัญหาทางธุรกิจจากส่วนใด แต่พวกเขามักไม่รู้ว่าโซลูชั่นอะไรจะใช้แก้ปัญหาได้ครอบคลุม ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารด้านไอที ที่จำเป็นต้องถามคำถามอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะแปลความคิดทางธุรกิจเป็นการออกแบบทางเทคนิคและสามารถพูดคุยกับทั้งฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเจ้าของธุรกิจ ซึ่งทักษะนี้เป็นทักษะที่มีค่าและจำเป็นอย่างมาก

8.ทักษะในการแก้ปัญหา

การพัฒนาทัศนคติในการแก้ปัญหาที่มีต่องานคือสิ่งที่ผู้บริหารด้านไอทีควรมีอย่างยิ่ง เพราะหากมีบางสิ่งผิดปกติจะทำให้บริษัทอาจต้องปิดทำการชั่วขณะได้ เราจึงจำเป็นต้องหาโซลูชั่นที่เหมาะกับองค์กร เพื่อให้องค์กรทำงานได้อย่างราบรื่น ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญมาก ๆ  เพื่อคาดการณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคต

9.ทักษะในการปรับตัว

ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้องค์กรกำลังต้องการพนักงานที่เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสำคัญต่อการทำงานด้านไอทีและสามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้ แต่เรามักเจอกับพนักงงานที่อาจยึดติดกับการทำงานรูปแบบเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งองค์กร ฉะนั้นด้วยความเร็วที่เทคโนโลยีวิวัฒนาการบางที Softskill ที่มีค่าที่สุดที่มืออาชีพด้านไอทีควรมีนั่นก็คือการปรับตัว

10.ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญในการอ่านความคิดของผู้คนและตอบสนองต่อพวกเขาอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จในการปรับตัวการสื่อสาร

เราเริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการฟังอย่างกระตือรือร้น  ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงจะได้ยินอีกฝ่ายพูดชัดเจน แต่ยังเพื่อตรวจสอบและพูดจาในแง่มุมที่ไม่ใช่เทคนิคของการสนทนาเพื่อให้การสนทนานั้นราบรื่นขึ้น

Comments

comments