Razer พร้อมลุยให้บริการ e-wallet ทั่วโลก หลัง วีซ่า (VISA) ตกลงร่วมมือ

0
3399

เรเซอร์ เพย์ อี-วอลเลต (Razer Pay e-wallet) ประกาศพร้อมลุยให้บริการทางการเงินหลัง วีซ่า (VISA) มุ่งเป้าเปลี่ยนโฉมวงการการชำระเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้…

highlight

  • เรเซอร์ ฟินเทค (Razer Fintech) เข้าร่วมโครงการ วีซ่า ฟินเทค ฟาสแทรค (Visa Fintech Fast-track) พร้อมผนวกโซลูชันการเติมเงินจากวีซ่า และฝังเข้าไปใน เรเซอร์ เพย์ อี-วอลเลท (Razer Pay e-wallet)
  • เตรียมบูรณาการบริการแบบเติมเงินของวีซ่า เข้ากับ เรเซอร์ เพย์ อี-วอลเลต เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้จ่ายผ่านเครือข่ายของวีซ่ากว่า 54 ล้านร้านค้าทั่วโลก
  • เพิ่มโอกาสด้านการใช้จ่ายให้ครอบคลุม สำหรับกลุ่มบุคคลนอกระบบ

Razer จับมือ VISA ให้บริการ e-wallet ทั่ว South East Asia

ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดทางให้ เรเซอร์ ฟินเทค (Razer Fintech) ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านเทคโนโลยีทางการเงินภายใต้การบริหารงานของเรเซอร์ เข้าร่วมโครงการ วีซ่า ฟินเทค ฟาสแทรค (Visa Fintech Fast-track) ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มฟินเทคสามารถเข้าถึงเครือข่ายการชำระเงินทั่วโลก

นอกจากนั้นความร่วมมือในครั้งนี้ยังได้ผนวกโซลูชันการเติมเงินจากวีซ่า และฝังเข้าไปใน เรเซอร์ เพย์ อี-วอลเลท (Razer Pay e-wallet) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเรเซอร์ กว่า 60 ล้านราย สามารถใช้จ่ายบนเครือข่ายร้านค้าของวีซ่ากว่า 54 ล้าน ร้านค้าทั่วโลก

มิน-เลียง ตัน ผู้ร่วมก่อตั้ง และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรเซอร์ กล่าวว่า เรเซอร์ ฟินเทค ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของ เรเซอร์ ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านการการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลสำหรับตลาดที่เกิดใหม่ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสเป็นตัวกลางในการสร้างนวัตกรรมด้านการชำระเงินที่เชื่อมโยงผู้ใช้งานนับล้านเข้ากับเครือข่ายร้านค้าทั่วโลกของวีซ่า ซึ่งการร่วมมือทางธุรกิจกับวีซ่าในครั้งนี้ ถือเป็นการยกระดับให้ “เรเซอร์ ฟินเทค” กลายเป็นเครือข่ายการชำระเงินดิจิตอลที่เชื่อมต่อออฟไลน์มาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคฯ อีกด้วย

VISA

ด้าน คริส คลาร์ก ประธานบริหารวีซ่า ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า วีซ่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับเรเซอร์ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มตัวเลือกการชำระเงินแบบดิจิตอลให้แก่ผู้บริโภค การประกาศความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนของวีซ่า ที่มุ่งมั่นในการช่วยเร่งศักยภาพการเติบโตด้านระบบดิจิตอล

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ วีซ่า และ เรเซอร์ ฟินเทค ยังได้เพิ่มโอกาสด้านการใช้จ่ายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่สำหรับกลุ่มเกมเมอร์ แต่ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มคนที่อยู่นอกระบบธนาคาร และผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบการชำระเงินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากอีกด้วย

บูรณาการบริการแบบเติมเงินของ วีซ่า สู่ เรเซอร์ เพย์

เรเซอร์ ฟินเทค และ วีซ่า ได้ร่วมบูรณาการโซลูชั่นบริการเติมเงินของวีซ่าภายใต้แบรนด์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของ เรเซอร์ อย่าง เรเซอร์ เพย์ ที่ให้บริการผ่านมินิแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ เรเซอร์ เพย์ สามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการอี-วอลเลตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของวีซ่า ช่วยให้ผู้ใช้บริการ เรเซอร์ เพย์ สามารถชำระเงินได้ในทุกจุดรับชำระเงินของวีซ่า โดย เรเซอร์ เพย์ ไม่เพียงแต่เป็นโซลูชั่นบริการแบบเติมเงินเท่านั้น แต่ยังมอบบริการในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การเติมเงินมือถือ บัตรเครดิตเสมือนจริง เลือกซื้อความบันเทิงผ่านเพลง และสตรีมมิ่ง เป็นต้น

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังยังได้รับสิทธิประโยชน์และรางวัลต่าง ๆ เมื่อใช้จ่ายบนโลกออนไลน์หรือในต่างประเทศผ่านบัตรเติมเงิน โดยโซลูชั่นบัตรเติมเงินแบบบูรณาการของ เรเซอร์ เพย์ จะเพิ่มความสะดวกสบายต่อวิธีการเติมเงิน และถอนเงินสด

ซึ่งดำเนินการภายใต้ระบบรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยอย่างรัดกุม ทั้งยังร่วมมือกับเหล่าพันธมิตรเชิงนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมุ่งขยายสู่บริการต่าง ๆ อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น อาทิ บริการเพื่อใช้เรียกยานพาหนะ การจองบัตรชมภาพยนตร์ และ ชำระค่าสาธารณูปโภค

 

 

VISA

เพิ่มโอกาสด้านการใช้จ่ายสำหรับกลุ่มบุคคลนอกระบบธนาคาร

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรจำนวนมากที่ไม่มีบัญชีธนาคาร รวมถึงกลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการชำระเงินแบบดิจิตอลกว่า 438 ล้านคน ดังนั้นความร่วมมือระหว่าง เรเซอร์ ฟินเทค และ วีซ่า ในครั้งนี้ จะช่วยขยายการให้บริการทางการเงินไปยังกลุ่มคนดังกล่าวซึ่งรวมถึงกลุ่มเด็ก เยาวชน และมิลเลนเนียลกว่า 213 ล้านคนอีกด้วย 

ซึ่งความร่วมมือระหว่าง เรเซอร์ ฟินเทค และวีซ่า มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงินในกลุ่มผู้ใช้งานในกลุ่มหัวก้าวหน้าที่ชอบทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ (Early Adoptersผ่านเกมการวางแผนทางการเงินที่เข้าใจง่าย และจะช่วยยกระดับความรับรู้ทางการเงินของประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ เรเซอร์ ฟินเทค และวีซ่า ได้ช่วยตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่ที่กำลังเติบโตนี้ ด้วยการมอบนวัตกรรมโซลูชันทางการเงินสำหรับเยาวชน และกลุ่มมิลเลนเนียล เพื่อให้สามารถเข้าสู่สังคมไร้เงินสดได้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

VISA

นอกจากนี้ทาง เรเซอร์ ฟินเทค และวีซ่า ยังเตรียมวางแผนเปิดใช้โซลูชั่นนี้อย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า และมีแผนขยายตัวเพื่อครอบคลุมอีกหลายประเทศทั่วโลกในลำดับต่อไป

ส่วนขยาย

* บทความเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ในมุมมองที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพประกอบบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 × = forty eight