HUAWEI Cloud เปิดตัว EI Intelligent Twins สำหรับเมือง ด้วยชิป AI ตัวใหม่ล่าสุด

0
456
HUAWEI

HUAWEI เปิดตัวโซลูชั่น EI Intelligent Twins สำหรับเมือง ด้วยการอัพเกรดความสามารถของบริการ Enterprise Intelligence บนหัวเว่ยคลาวด์ ด้วยชิป AI ตัวใหม่ล่าสุด

HUAWEI  EI Intelligent Twins

มร. เจี๋ย หย่งลี่ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์ EI ธุรกิจคลาวด์ ของหัวเว่ย กล่าวว่า นับตั้งแต่เปิดตัว Cloud EI ในงาน หัวเว่ย CONNECT 2017 หัวเว่ย คลาวด์ ได้ดำเนินการศึกษาโครงการต่าง ๆ กว่า 200 โครงการ

ใน 8 อุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมระบบของเมือง การผลิต โลจิสติกส์ และอินเทอร์เน็ต โดยได้สรุปข้อค้นพบหลักๆ 3 ประการ ได้แก่

  1. AI ช่วยให้ IT พัฒนาจากระบบสนับสนุนไปสู่ระบบการผลิต
  2. การรวม AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องที่ยาก 
  3. พลังของการประมวลผลเป็นอุปสรรคสำคัญหลักในการปรับใช้ AI

หัวเว่ย Cloud EI ยกระดับความทันสมัยของอุตสาหกรรม

HUAWEI

 

เพื่อพูดถึงการผสมผสานความชำนาญของอุตสาหกรรมเข้ากับ AI “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี” จะช่วยปรับปรุงงานในอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นใน 3 ด้าน ได้แก่ งานที่ซ้ำซ้อนและปริมาณมาก งานที่ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ และงานที่ต้องการความร่วมมือในหลายๆ ด้าน

ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญ และทลายข้อจำกัด สำหรับงานที่มีลักษณะซ้ำซ้อนหรือจำนวนมหาศาล บริการ “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี” จะช่วยเลือกชุดกลุ่มข้อมูลที่ใช้บ่อยในการดำเนินงานขององค์กร

เช่น บริการ “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี” สองตัว คือ บริการการเรียนรู้เชิงลึก และบริการค้นหาภาพ ได้ช่วย China Gallery นำเข้าและตรวจเช็คลิขสิทธิ์ของภาพนับแสนภาพ และภาพอีกหลายสิบล้านภาพในอินเทอร์เน็ตทุก ๆ วัน โดยมีอัตราความถูกต้องถึง 99%

สำหรับงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยี AI สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้น เมื่อผสานรวมกับประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ หรือความชำนาญในอุตสาหกรรม ยกตัวอย่าง ทีมภาพของ “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี” ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับ KingMed Diagnostics 

ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้การทดสอบวินิจฉัยทางการแพทย์ การใช้เทคโนโลยี AI ทำให้บริษัทพันธมิตรได้ค้นพบพยาธิสภาพในการตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยมีความไว (ผลบวก)มากกว่า 99% และมีความจำเพาะ (ผลลบ) มากกว่า 80%

ในส่วนของงานที่ซับซ้อน และต้องเกี่ยวข้องกับพารามิเตอร์ต่างๆ การพึ่งพาที่ซับซ้อนและมิติการทำงานร่วมกันแบบหลายส่วน เช่น การผลิตภาคอุตสาหกรรม และการกำกับดูแลเมือง เทคโนโลยี AI ได้นำแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ มาใช้กับงานลักษณะนี้

หัวเว่ยเปิดตัว EI Intelligent Twins สำหรับเมืองต่างๆ

หัวเว่ยคลาวด์ได้เปิดตัว EI Intelligent Twins สำหรับเมืองและสถานการณ์ในเมืองที่ซับซ้อน โดยโซลูชั่น EI Intelligent Twins สำหรับดูแลความเรียบร้อยของเมือง โดยอาศัยหลักการ Digital Twin 

ใช้ AI เพื่อทำหน้าที่ผสานเทคโนโลยีคลาวด์, บิ๊กดาต้า, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, เอดจ์ คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีอื่น ๆ และเพื่อสร้างระบบที่สมบูรณ์แบบ ตั้งแต่การสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ ไปจนถึงการบริหารแบบ closed-loop พลังการประมวลผลที่แข็งแกร่งช่วยให้เราสามารถตรวจสอบการตั้งเวลา

และการกำหนดค่าทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านต่างๆ เช่น การจราจร, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, การตอบสนองฉุกเฉิน และระบบน้ำประปา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงานและปกป้องสิ่งแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกัน

ด้าน มร. หลี่ เฉียง หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี กองตำรวจจราจรของเซิ่นเจิ้น กล่าวว่า เรากำลังใช้ AI ในการสร้างเทคโนโลยีการดูแลความเรียบร้อยของชุมชนอัจฉริยะ และสมองจราจรอัจฉริยะ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเดินทางสำหรับทุกคน

ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นสำคัญของการบริหารจัดการจราจรในยุคใหม่ ประการแรกคือ AI ทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม เมื่อนำแอพพลิเคชั่น AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับการละเมิดกฎจราจรต่าง ๆ เช่น การพูดคุยโทรศัพท์ในขณะขับรถ และไม่สวมเข็มขัดนิรภัย

ตำรวจจราจรเซิ่นเจิ้นสามารถที่จะเพิ่มการบังคับใช้กฎหมายได้เพิ่มขึ้น 15% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ประการที่สองคือ โซลูชั่นนี้ได้กำหนดนิยามใหม่ของการจัดระบบจราจร แทนที่จะเน้นควบคุมการจราจรด้วยสัญญาญไฟ ก็ได้เปลี่ยนมาใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการปล่อยรถ

โดยพิจารณาจากปริมาณรถบนท้องถนน กองตำรวจจราจรของเซิ่นเจิ้นกำลังใช้งาน TrafficGo ซึ่งเป็นโซลูชั่น EI Traffic Intelligent Twins ของหัวเว่ย ที่ทางแยก 43 แห่งในเขตป่านเถียน เมืองเซินเจิ้น เพื่อควบคุมเวลาของสัญญาณแบบออนไลน์

ซึ่งนับแต่เริ่มใช้งานจนถึงตอนนี้ โซลูชั่นดังกล่าวสามารถเพิ่มความเร็วของการปล่อยรถให้สูงขึ้นได้มาก โดยเวลาเฉลี่ยในการรอที่แยกจราจรหลักๆ น้อยลง 17.7% และประการสุดท้ายคือ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการใหม่เพื่อร่นระยะเวลาการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

เช่น เจ้าหน้าที่สายตรวจของกองตำรวจจราจรเซินเจิ้นสามารถลดเวลาตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินลงได้ราว 67%

HUAWEI

ขณะที่ มร. จาง หมิ่นเจ๋อ ผู้อำนวยการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการลงทุนด้านกลยุทธ์ของบริษัท ซานเลี่ยน โฮป กล่าวว่า ในด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีหลักมีผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการแข่งขันของสายการผลิต ซานเลี่ยน โฮป มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์

เราใช้โซลูชั่น EI Industrial Intelligent Twins ของหัวเว่ย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่ยืดหยุ่น และตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

เพื่อสร้างระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น ควบคุมด้วยซอฟท์แวร์ มีความถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยเพิ่มอัตราส่วนการตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 28.5% และความสามารถของโซลูชั่นนี้ก็ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของ Huawei Cloud EI มีการอัพเกรดอย่างรวดเร็ว

HUAWEI

เพื่อเพิ่มศักยภาพของ หัวเว่ย คลาวด์ ในทุกรูปแบบการใช้งาน หัวเว่ย ได้เปิดตัวชิพ AI รุ่น Ascend 310 และ 910 นอกจากนี้ “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี” ยังมีบริการต่างๆ มากถึง 45 บริการ และ 142 ฟังก์ชั่นการทำงาน ครอบคลุมบริการแพลตฟอร์มสำคัญ ๆ

ไม่ว่าจะเป็น API ทั่วไป, API ขั้นสูง และโซลูชั่นพรี-อินทิเกรชั่น บริการและฟังก์ชั่นเหล่านี้ทำให้การรวมผสาน AI เกิดขึ้นได้ สามารถตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่กลุ่มต่าง ๆ รวมถึงนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโสด้าน AI, วิศวกรข้อมูล, วิศวกรด้านไอทีทั่วไป และบุคลากรทางธุรกิจ

การเพิ่มพลังการประมวลผลที่ขับเคลื่อนด้วยชิป AI ของหัวเว่ย ทำให้หัวเว่ยคลาวด์ก้าวเข้าสู่ยุค AI เราหวังว่าพันธมิตรของหัวเว่ยจะได้นำโซลูชั่น “หัวเว่ย คลาวด์ ไออี Intelligent Twins” ไปใช้งานต่อไป เพื่อสร้างเมืองที่ดีกว่าเดิมทั่วโลก

ซึ่งโซลูชั่น EI Intelligent Twins ของหัวเว่ยจะได้รับการผนวกรวมเข้ากับความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอเทคโนโลยี AI แบบหลอมรวม ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้บริการ AI ที่เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ ในราคาที่ไม่แพง มร. เจี๋ย หย่งลี่ กล่าวเสริม

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี 
  หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

× 7 = sixty three