เปลี่ยนผ่านระบบการเรียน สู่ออนไลน์แพลตฟอร์ม (Platform online) แบบครบวงจร

0
416

ยุคสมัยของวงการศึกษากำลังจะเปลี่ยนไป สถาบันการศึกษากำลังเร่งวิวัฒวิธีการสอนสู้รูปแบบออนไลน์ (Platform online) บน แพลตฟอร์ม ที่สะดวกรวดเร็วกว่า…

highlight

  • ปัจจุบันเริ่มมีเปิดคอร์สสอนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ดังนั้นการผลิตคอร์สออนไลน์ในการสอนพัฒนาทักษะการทำงานจึงเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ทั้งนี้ผู้เรียน และผู้สอนต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยข้อมูลจากสถาบันกวดวิชาระบุว่า การเรียนในห้องมีจำนวนลดลง และเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์มากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังอยูในช่วงการเปลี่ยนแปลง (Transition) จากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ

Education circles are Changing to Platform online

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่เข้ามาทำให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเหตุนี้หลาย ๆ คน หลาย ๆ กลุ่มธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่ระบบการเรียนการสอน ก็ต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน

ปัจจุบัน ระบบการเรียนมีการเปลี่ยนผ่านจากการเรียนในห้องเรียนมาอยู่บนออนไลน์ แฟลตฟอร์ม ซึ่งข้อมูลจากสถาบันกวดวิชาระบุว่า การเรียนในห้องมีจำนวนลดลง และเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์มากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าประเทศไทยกำลังอยูในช่วงการเปลี่ยนแปลง (Transition) จากการเรียนในห้องเรียนแบบเดิม ๆ

ไปสู่การเรียนบนออนไลน์ รวมไปถึงคนมีการพัฒนาทักษะของตัวเองเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี ด้วยการหันมาเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงาน ซึ่งมีการแข่งขันสูง เนื่องการมีการนำ Al มาใช้ทำงานแบบประจำ (Routine) แทนแรงงานเดิม ทำให้เราต้องเสริมสร้างทักษะหลายแขนงเพื่อพัฒนาตัวเอง

และเห็นได้ว่าปัจจุบันเริ่มมีเปิดคอร์สสอนพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ดังนั้นการผลิตคอร์สออนไลน์ในการสอนพัฒนาทักษะการทำงานจึงเริ่มมีบทบาทในสังคมมากขึ้น

Platform online
happy beautiful little girl student sitting in blackboard background and using mobile pad computer studying through online e-learning system.

ทั้งนี้ผู้เรียน และผู้สอนต้องการมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้มีข้อมูล หรือแอปพลิเคชัน พร้อมคอร์สเรียนต่างๆ มากมายให้เรียนรู้ โดยผู้เรียน สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูลได้ทันที เมื่อต้องการทราบข้อมูลใด แต่ตัวผู้เรียนต้องวินัยในการเรียน ในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

สำหรับตัวผู้สอนเองต้องนำของที่มีอยู่ในมือ นำมาอยู่ในออนไลน์แฟลตฟอร์ม และศึกษาเครื่องมือเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำตลาดออนไลน์ คอร์สออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยีให้มีฟีเจอร์เข้ากับสิ่งที่ผู้เรียนในยุค 4.0 ต้องการ อย่างไรก็ตามหากสถาบันกวดวิชา หรือผู้สอนไม่มีความชำนาญด้านการทำระบบการเรียนออนไลน์

สามารถใช้ตัวโดยระบบขององค์กรที่มีความถนัดเข้ามาช่วยได้ ล่าสุดทาง บริษัทผู้พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ อย่างคอร์สสแควร์ก็ได้มีการพัฒนา ระบบ “Course Square Mine” ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้สอน และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนยุคปัจจุบัน

Platform online
Training Study Knowledge E-learning Concept

โดยคอร์สสแควร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ผู้เกี่ยวข้องควรนำระบบการเรียนออนไลน์ไปใช้ ซึ่งระบบ Course Square Mine จะทำหน้าเป็นระบบการเรียนบนออนไลน์แพลตฟอร์มในรูปแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นช่วยจัดทำวิดีโอ คอนเทนต์ การทำตลาดออนไลน์ ระบบการออนไลน์ และระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

ตลอดมีระบบสนับสนุนสำหรับองค์กรที่ต้องการฝึกอบรมพนักงานภายใน ซึ่งจะสามารถยกระดับการจัดงานสัมมนา อบรมพนักงานสู่ออนไลน์แพลตฟอร์ม พร้อมยังช่วยลดต้นทุนในการจัดสัมมนาลงอีกด้วย รวมถึงระบบรองรับในส่วนของมหาวิทยาลัย

ในการใช้การเรียนออนไลน์มาช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนสมัยใหม่เพื่อให้ผลลัพธ์และประสบการณ์ของนิสิต นักศึกษามากขึ้น ผู้เรียนอาจจะสามารถเรียนรู้ความรู้พื้นฐานผ่านทางออนไลน์ก่อนที่จะเข้าห้องเรียน

และเมื่อเข้าห้องเรียนไปแล้วผู้สอนจะมีเวลามากขึ้นในการให้แนวทางการเรียน ถกเถียงกันถึง Case Study ต่าง ๆ รวมทั้งทำ Workshop เพื่อที่ผู้เรียนจะเข้าใจถึงการนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ได้จริงได้มากขึ้น

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อการวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ 
** เขียน: ชลัมพ์ ศุภวาที (บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าว)
*** ขอขอบคุณภาพบางส่วนจาก www.pexels.com

สามารถกดติดตามข่าวสารและบทความทางด้านเทคโนโลยีของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

78 + = eighty