พรีไซซ เดินเกมรับยุค IoT จับมือ กีวี่ พัฒนาผลิตภัณฑ์มุ่งสู่ผู้นำ Smart Lighting

0
1143
IoT

พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ เดินหน้าจับมือ กีวี่ เทคโนโลยี (Kiwi Technology) ผู้นำด้านเทคโนโลยี IoT ของประเทศไต้หวัน ปรับปรุงกระบวนการผลิตในโรงงานเป็น Smart Factory 4.0 พร้อมตั้งเป้ายกระดับผลิตภัณฑ์ให้สามารถรองรับนโยบาย Thailand 4.0 และเมืองอัจริยะ (Smart City) ของรัฐบาล

IoT

พรีไซซ จับมือ กีวี่ มุ่งเป็นผู้นำด้าน Smart Factory 4.0 ด้วย IoT LoRA

พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด หรือ PDE เปิดเผยว่า การจับมือกับทาง บริษัท กีวี่ เทคโนโลยี จำกัด ในครั้งนี้เป็นไปตามที่เราตั้งใจว่าจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ พรีไซซ ซึ่งเป็นผลิตในกลุ่มของไฟฟ้า และแสงสว่าง ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต

เนื่องจากเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เรากลับมามองว่าเราในฐานะของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จะสามารถผนวกรวมเอาเทคโนโลยีใดเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนผลิต และสร้างนวัฒกรรมใหม่ๆ ที่สอดรับกับนโยบาย สอดรับนโยบายภาครัฐที่ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ก้าวหน้า

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงระบบสาธารณูโภคพื้นฐานของระบบเมืองอัจริยะ (Smart City) อย่างระบบไฟแสงสว่างแบบ LED ที่มีทั้งระบบ Smart LED Lighting และLED ประเภทต่างๆ เพื่อให้ช่วยในการประหยัดการใช้พลังงานของธุรกิจ และเมืองต่างๆ ของรัฐบาลได้ ซึ่งเราดำเนินการเตรียมความพร้อมมากว่า 2 ปี แล้ว

และเมื่อมองถึงเรื่องของเทคโนโลยี เราเห็นว่าเทคโนโลยี “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หรือ IoT คือสิ่งจะมาตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้ จึงได้แสวงหาผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเทคโนโลยีดังกล่าว และได้พบว่า บริษัท กีวี่ เทคโนโลยี จำกัด จากไต้หวัน

คือผู้นำด้านการใช้ระบบเซนเซอร์ และเครือข่ายการส่งสัญญาณระยะไกล LoRA ในการต่อเชื่อมกับอุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบในหลายเมืองหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน และไต้หวัน ทำให้เราตัดสินใจที่จะร่วมลงทุน บริษัท กีวี่ เทคโนโลยี จำกัด

IoT

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตในโรงงาน และพัฒนาบุคลากรของพรีไซซ โดยเราจะนำเทคโนโลยี LoRA
มาใช้ในการเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์คลังสินค้า และระบบการจ่ายไฟทั่วประเทศ รวมถึงพัฒนาติดตั้งเซนเซอร์ความร้อน และเซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่หม้อแปลง และเชื่อมต่อเครือข่ายนำข้อมูลมาประมวลผลที่ส่วนกลาง

และด้วยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยทำให้ะบบสาธารณูโภคพื้นฐานในด้านแสงสว่าง มีความเป็นอัจริยะมากขึ้น เนื่องจากสามารถเชื่อมกับเสาไฟประชารัฐ ได้ตังแต่ในระดับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษา และเสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองในการเพิ่มความปลอดภัย

IoT

และความสะดวกในการเดินทางของประชาชน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการสร้างระบบเมืองอัจริยะ (Smart City) ให้สมบรูณ์ได้ นอกจากนี้การนำระบบเครือข่าย LoRA มาพัฒนาใช้กับผลิตภัณฑ์ของ PDE ยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยในด้านของไซเบอร์ (Cyber Security) ได้อีกด้วย

เนื่องจากนำมาใช้ในส่วนของการวางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต พร้อมทั้งการเข้ารหัสระดับสูงในการรับส่งข้อมูล เพื่อป้องกันการยึดครองโดยอาชญากรไซเบอร์ ที่ปัจจุบันมีรูปแบบของโจมตีที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งทาง PDE เองก็ได้เชิญ Mr.Anthony Bargar Managing Director of Cyber Security Consulting Group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ

จากประเทศสหรัฐอเมริกา และเคยทำงานในวางระบบให้แก่ทำเนียบขาว มาเข้าร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัทให้มีประสิทธิภาพในการป้อนกันความเสี่ยง และจำกัดการโจมตีจากอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิส์ได้ดียิ่งขึ้น

และแน่นอนว่าการใช้เทคโนโลยี IoT บนเครือข่าย LoRA นั้นจำเป็นต้องมีผู้ให้บริการที่ดี และเข้าใจในเทคโนโลยีบนเครือข่ายนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ปัจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ได้เป็นผู้นำเอาเทคโนโลยีดังกล่าวมาเปิดให้บริการแล้ว

โดยระบบ Smart Utility นั้นรองรับการทำงานของมิเตอร์อัจฉริยะสำหรับสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา ตลอดจนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มิเตอร์วัดระดับน้ำ ระดับความชื้นใต้ดิน ได้ ซึ่ง PDE ก็ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทาง CAT ถึงความเป็นไปได้ในการที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ของเรา

และเมื่อเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตภายในโรงงานที่อำเภอปากเกร็ด และผลิตภัณฑ์ของเราพัฒนาเสร็จสิ้น ก็จะประสานไปยังทาง CAT ต่อไป ซึ่งน่าจะเห็นใน 6 เดือน หลังจากที่เราเซ็นสัญญาความร่วมมือกับทางกีวี่

โดยปัจจุบันเรามีลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั้งในภาครัฐ และเอกชน หลายราย อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง, กรมทางหลวง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์กรบริหารส่วนตำบล (อบต) และ องค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ), ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี, PTT, Suzuki, Western Digital, Central Plaza ฯลฯ

IoT

พล.อ.อ.สมชาย เธียรอนันท์ กล่าวเสริมว่า  นอกจากนี้ บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนมี่ จำกัด หรือ PDE
เป็นบริษัทในเครือกลุ่มพรีไซซ (PRECISE) ยังได้เตรียมความพร้อมในส่วนบริการทางด้านโซลูชั่น โดยได้ตั้ง Smart Lighting & Solutions ซึ่งทีมที่พัฒนาโซลูชั่นต่างๆขึ้น เพื่อรองรับเรื่องของความต้องการในอนาคต 

อีกทั้งเรายังได้ จัดตั้งศูนย์ Industry 4.0 Academy Business โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ด้าน Industry 4.0 ที่ทำร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ โดยศูนย์ดังกล่าวนี้จะสอนในเรื่องของมาตราฐาน ไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยปัจจุบันมี อบต. และ อบจ. สใจเข้าร่วมอบรมเป้นจำนวนมาก

IoT

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

 

Comments

comments