เผย ปี61 นักการตลาดในเอเชีย-แปซิฟิกโฟกัส AI และทักษะดิจิทัล เพิ่มขึ้น

0
539
AI

เผยรายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความอัจฉริยะทางดิจิทัล: แนวโน้มดิจิทัลปี 2561 พบ นักการตลาดในเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) และนักการตลาดในอเมริกาเหนือและยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) และการลงทุนในทักษะด้านดิจิทัล

AI

Digital Intelligence Briefing: 2018 Digital Trends AI skills increase

จากผลสำรวจ รายงานแนวโน้มดิจิทัลประจำปี 2561 ที่ทาง อะโดบี และEconsultancy ได้ดำเนินการสำรวจพบว่า ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก บริษัทที่มีผลประกอบการสูงสุดมีแนวโน้มมากกว่าสองเท่าในการใช้ AI สำหรับการตลาด (28% เทียบกับ 12%)

สอดคล้องกับรายงานอนาคตของการทำงานในเอเชีย-แปซิฟิก “Future of Work: APAC Study” ซึ่งระบุว่าองค์กรต่างๆ ที่ลงทุนในเทคโนโลยีสำหรับสถานที่ทำงานมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม รายงานแนวโน้มดิจิทัลชี้ว่า

โดย 15% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลก ระบุว่า บริษัทของพวกเขากำลังผลักดันการใช้งาน เอไอ และขณะที่ 48% ระบุว่า องค์กรของพวกเขามีการผนวกรวมที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ขณะที่ 51% ของนักการตลาดในอเมริกาเหนือมองว่า “ไม่มีความจำเป็นที่ชัดเจน” สำหรับ เอไอ

แต่อย่างไรก็ดี 38% ของนักการตลาดใน APAC มีความคิดแบบเดียวกัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามใน APAC กว่า 16% มีแนวโน้มมากกว่าที่จะใช้ชุดเทคโนโลยีแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์ เมื่อเทียบกับอเมริกาเหนือซึ่งมีแนวโน้มอยู่ที่ 10% และยุโรปอยู่ทีี่ 9%

AI

ซึ่งบ่งชี้ว่านักการตลาดใน APAC มีความก้าวหน้ามากกว่าภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการนำเสนอเนื้อหาเฉพาะบุคคลแบบอัตโนมัติ ช่วยให้นักการตลาดทำงานได้อย่างชาญฉลาด และรวดเร็วมากขึ้น

พอลล่า พาร์คส์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดองค์กรประจำภูมิภาค APAC กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็วและการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ APAC กลายเป็นศูนย์กลางของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ

ปัจจุบันในยุคของธุรกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์หรือ Experience Business องค์กรที่ชาญฉลาดเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำเสนอประสบการณ์ที่เหนือชั้นสำหรับลูกค้า

ประสบการณ์เฉพาะบุคคลขับเคลื่อนการพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยในการสำรวจยังพบว่าการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดสำหรับนักการตลาดในช่วงปี 2561 โดย 19% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกระบุว่านี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด นักการตลาดใน APAC กำลังมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่สอดรับกับผู้บริโภคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามในอเมริกาเหนือและยุโรประบุว่า โฟกัสหลักของตนเองคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่มีมูลค่ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยองค์กรที่มี ขั้นตอนการตอบสนองต่อลูกค้าอย่างเหมาะสม โดยเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนและการทำธุรกรรมอย่างไร้รอยต่อ

ซึ่งมีแนวโน้มมากกว่า 57% ที่จะสามารถดำเนินการได้ดีกว่าเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกัน องค์กรที่มี แนวทางการประสานงานระหว่างทีมงานโดยมุ่งเน้นลูกค้าในโครงการริเริ่มทั้งหมด มีแนวโน้มเกือบสองเท่าที่จะทำได้เกินกว่าเป้าหมายทางธุรกิจสูงสุดที่ตั้งไว้ในปี 2560 อย่างไรก็ดี

โดยกว่า 38% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกยังไม่มีแผนงานที่สอดคล้องกัน รวมไปถึงวิสัยทัศน์ในระยะยาว และการสนับสนุนของผู้บริหารสำหรับอนาคตของลูกค้า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่ามีช่องว่างด้านโอกาสที่ชัดเจนสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่ง

การสร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์แบบเฉพาะบุคคลที่น่าดึงดูดใจด้วยความรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นข้อกำหนดสำหรับธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ เพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจปรับตัวตามความคาดหวังที่เปลี่ยนไปของลูกค้า

อะโดบีจึงรองรับเวิร์กโฟลว์ที่ไร้รอยต่อระหว่างครีเอทีฟ นักการตลาด และนักวิเคราะห์ข้อมูลใน Adobe Experience Manager ซึ่งจะทำให้แบรนด์ต่างๆ สามารถนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัลที่โดดเด่น และสอดคล้องกัน

AI

การลงทุนในทักษะดิจิทัลและการศึกษามอบผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม

โดยบริษัทที่ ผสานรวมทักษะด้านการตลาดดิจิทัลเข้ากับเทคโนโลยี มีแนวโน้มเกือบสองเท่าที่จะดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้สำหรับปี 2560 ด้วยส่วนต่างที่มีนัยยะสำคัญ (20% เทียบกับ 11%) อย่างไรก็ตาม ระดับการลงทุนในการฝึกอบรมด้านดิจิทัลที่วางแผนไว้สำหรับปี 2561

แตกต่างอย่างมากสำหรับแต่ละภูมิภาค นักการตลาดในภูมิภาค APAC มีแนวโน้มมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับนักการตลาดในอเมริกาเหนือสำหรับการลงทุนในทักษะด้านดิจิทัลและการศึกษา (34% เทียบกับ 16%) ขณะที่นักการตลาดในยุโรปอยู่ระหว่างกลางอยู่ที่ 25%

การลงทุนที่สำคัญในทักษะดิจิทัลและการฝึกอบรมเชื่อมโยงโดยตรงกับผลประกอบการทางธุรกิจที่สูง แม้ว่าการลงทุนในเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างมาก แต่องค์กรต่างๆ จะต้องลงทุนในด้านทักษะ และการศึกษา เพื่อให้พนักงานสามารถใช้เครื่องมือใหม่เหล่านี้เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่โดดเด่นให้แก่ลูกค้า

ลิงค์ : รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับความอัจฉริยะทางดิจิทัล: แนวโน้มดิจิทัลปี 2561 (Digital Intelligence Briefing: 2018 Digital Trends)

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twenty four ÷ 12 =