Fuji Xerox เดินหน้าจัดงาน Workshop หวังสร้างแนวทางให้องค์กรในยุคดิจิทัล

0
331
Fuji Xerox

Fuji Xerox จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Workshop ให้แนวทางในการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์และใช้งานได้จริง โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ 3 ประการ ประกอบด้วย ลดค่าใช้จ่าย, เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่องค์กรในยุคดิจิทัล

Fuji Xerox Smart Workshop

องค์กรธุรกิจในปัจจุบันพยายามสรรหาวิธีเพื่อลดต้นทุน พร้อมการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับการทำงานด้วยเวลาสั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล เห็นได้จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ใน Gen Z และGen Y ที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตถึง 5-7 ชั่วโมง/วัน ทำให้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ส่งผลให้การทำกิจกรรมในรูปแบบ Online และ Offline เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การรับ – ส่งเอกสาร

Fuji Xerox

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการรับส่งในรูปแบบOnline ถึง 61.7% (จากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินทอร์เน็ตในปี 2560 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

รวมทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องหาแนวทางการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถลดค่าใช่จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

Fuji Xerox

จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฟูจิ ซีร็อกซ์ Smart Workshop เพื่อให้แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นประโยชน์แก่องค์กรในยุคดิจิทัล

สำหรับฟูจิ ซีร็อกซ์ มี Cloud Solutions สามารถสั่งงานบนมือถือ ปริ้นงานได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา หรือแม้แต่การจัดเก็บเอกสารสามารถจัดเก็บไว้บน Cloud เมื่อต้องการปริ้นเอกสารชุดไหน ผู้ใช้สามารถดึงเอกสารบน Cloud มาปริ้นได้ตามต้องการ ข้อดีคือลดระยะเวลาการทำงาน ลดค่าใช้จ่ายและการใช้กระดาษ

Fuji Xerox

ลดพื้นที่ และขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารแบบเดิม ๆ ที่ต้องจัดเก็บเอกสารในแฟ้ม หรือตู้จัดเก็บ และลดความยุ่งยากในการใช้เอกสารร่วมกัน ซึ่ง Cloud Solutions สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าองค์กรทำงานแบบไร้สาย

หรือดาวน์โหลด Application ฟูจิ ซีร็อกซ์ Print Utility ได้ทั้งระบบ iOS และ android มาใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถปริ้นงานผ่านเครื่องมัลติฟังก์ชั่น โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับ Server เพียงเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ส่วนขยาย

* บทความนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อวิเคราะห์ในแง่มุมที่น่าสนใจ ไม่มีวัตถุมุ่งเพื่อโจมตี หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 
** Compose : ชลัมพ์ ศุภวาที (Editors and Reporters)

สามารถกดติดตาม ข่าวสาร และบทความทางด้านเทคโนโลยี ของเราได้ที่

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × nine =